Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Değerlendirme ve Terapisi

 • Prof. Dr. Heather M. Clark, Ph.D. CCC-SLP BC-ANCDS
 • 23/09/2020 10:00
 • CERTIFICATE
 • tr, en
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Değerlendirme ve Terapisi Birinci Gün 23/10/2020 19.00-23.00
2Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Değerlendirme ve Terapisi İkinci Gün 24/10/2020 19.00-23.00

Çocuklarda konuşma sesi bozuklukları yaygın bir durumdur ancak bu iletişim bozukluklarının değerlendirmesi ve terapisi, özellikle motor konuşma bozuklukları daha kapsamlı klinik bir durumun parçası olduğunda, çok güç olabilmektedir. Bu eğitim, klinisyenlerin bir çocuğun yaşadığı konuşma sesi bozukluklarında sesbilgisi, sesletim ve/veya motor konuşma hasarlarının payının ne olduğunu tespit edebilmelerini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, çocukluk çağı konuşma apraksisi terapisinde kullanılan terapi yöntemleri detaylı şekilde ele alınacaktır. Çok sayıda klinik örnekler aracılığıyla etkileşimli bir şekilde yürütülecektir.

Öğretim Yöntemi

 • Anlatı
 • Video örnekler
 • Temalı Tartışmalar
 • Örnek Olay İncelemesi

Prof. Dr. Heather M. Clark, Ph.D. CCC-SLP BC-ANCDS

Prof. Dr. Heather Clark, Amerika’daki Mayo Klinik Tıp Fakültesi Konuşma Bozuklukları bölüm başkanıdır. Çalışmaları büyük oranda danışman hocaları olan Dr. Edy Strand ve Dr. Joe Duffy’nin izlerini taşımaktadır. Mayo Klinik'teki Danışman rolü kapsamında hem ABD’den hem de dünyanın çeşitli yerlerinden görüştüğü çok sayıda çocuk ve yetişkin vakayı değerlendirerek, bir vakanın iletişim bozukluklarında dil, öğrenme ve motor konuşma hasarlarının payının ne olduğunu yakından inceleme imkânı bulmuştur. Onlarca makale, kitap bölümü ve konferans bildirimi yayınlamış ve sunmuştur. Bunun yanı sıra üniversitelerde afazi hakkında ileri düzey dersler vermektedir. Kendisi ödüllü bir araştırmacı ve öğretmendir, ASHA üyesidir ve tatlı anaokulu öğrencisi Valya’nın büyükannesidir.

Seminer Çıktıları

Bu seminerin sonunda katılımcılar;
 • Başlıca konuşma sesi bozukluklarını karşılaştırabilecek,
 • Değerlendirme süreçlerini tanımlayabilecek ve değerlendirme esnasında gerçekleştirilen gözlemleri yorumlayabilecek,
 • Konuşma sesi bozukluklarında ayırıcı tanı yapabilecek,
 • Çocukluk çağı konuşma apraksisi terapisinde verilen kararları etkileyen faktörleri tartışabilecektir.

Program Akışı

1. Oturum: Temel Kavramlar

 • Sesbilgisi, sesletim ve motor konuşma tanımı
 • Klinik karar verme sürecine dair kuramlar ve çerçeveler

2. Oturum: Değerlendirme

 • Amaç: ayırıcı tanı, terapi planlama, sonuç değerlendirme
 • Araç ve Yöntem: standart araçların amaçlar ve sınırlılıkları, kalifiye algısal değerlendirme ihtiyacı ve avantajları, sağlıklı bir klinik karar verme süreci için bilgilerin birleştirilmesi

3. Oturum: Terapi – 1. Bölüm

4. Oturum: Terapi – 2. Bölüm

SKU-753