Dikkat Testleri Sertifika Programı

 • Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan, Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 11/12/2022 09:00
 • 8s 0dk
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Dikkat Testleri Sertifika Programı 11/12/2022 09.00-17.00480dk

Stroop Testi TBAG Formu, odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç ve bilgi işlemleme hızını

İşaretleme Testi Türk Formu, görsel mekansal algılama, sürekli dikkat (vijilans), görsel tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmali

Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, kısıtlı kapasite sistemlerini (kısa-süreli bellek ve dikkat) (işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede) ölçmektedir.

Klinik Kullanımı: “Dikkat Testleri” psikiyatri kapsamındaki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, şizofreni, depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve uyku apnesinin; nöroloji kapsamındaki epilepsi türleri, Parkinson bozukluğu ve diğer demans türlerinin tanı ve değerlendirmesinde; ayrıca, adli psikiyatri ve adli psikoloji kapsamına giren konulara (örn. cezai sorumluluk, hukuki sorumluluk, vesayet) ilişkin değerlendirmelerde kullanılır. 

Kurs Ücretine Dahil Olan Malzemeler: 

Stroop Testi TBAG Formu, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk Formu uygulama yönergeleri 

Stroop Testi TBAG Formu, Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, İşaretleme Testi Türk Formu kayıt formları

Test materyalleri eğitim ücretine dahil değildir. Bu eğitime katılanlar, Stroop ve GİSD-B testini, %50 indirimli olarak alabileceklerdir.

Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan

Eğitim Durumu
Lisans Öğrenimi: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1992-1996
Yüksek Lisans Öğrenimi: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Deneysel Psikoloji Bilim Dalı, 2008.

Bilimsel Faaliyetleri
Turgut, S. (2008). Özgül Öğrenme Güçlüğü'nde nöropsikolojik profil.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.


Prof. Dr. Sirel Karakaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1965’da Psikolojide Lisans Derecesi, Hacettepe Üniversitesinden 1971’de Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans Derecesi, aynı Üniversiteden 1978’de Biyofizikte Doktora Derecesi aldı.

1967- 2009 arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, 2009-12 arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi AR-GE Biriminde, 2012-15 arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Psikoloji Bölüm Başkanı, 2015-16 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi, 2016-2019 arası Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev tapmıştır. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Çoğu TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda projenin yürütücülüğünü yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde, ülkemizdeki ilk Bilişsel Elektrofizyoloji Laboratuvarını kurdu. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu çok-merkezli olarak, multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşımlar altında sürdürdü, bu yaklaşımla Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nu kapsamlı olarak araştırdı ve yayınlar yaptı. Türkiyede ilk nöropsikolojik test standardizasyonunu gerçekleştirdi. Ülkemizde Deneysel Psikoloji dalında ilk yüksek lisans ve yine ilk doktora programlarını oluşturdu. Ülkemizde yetişmiş olan deneysel psikologların büyük çoğunluğunu bu programlarda bilfiil yetiştirdi. Bu bağlamda 36 lisansüstü tez çalışmasının danışmanlığını yaptı, psikiyatri ve nöroloji de dahil olmak üzere, pek çok başka alandaki tez çalışmalarında gayri resmi danışmanlık yaptı.

Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Bunlar arasında Hacettepe Üniversitesi 2006-07 Yılı Bilim Ödülü, Elsevier SCOPUS 2007 Türkiye'de Araştırmaları ile İlk 10'a Giren Bilim Adamı Ödülü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından takdir edilen En İdealist Akademisyen Ödülü (2015) bulunmaktadır.

Ülkemiz için özgün bir zeka testi geliştirme konusundaki TÜBİTAK-KAMAG projesinin (müşteri kurum Millî Eğitim Bakanlığı) soru yazma ile ilgili projesinin yürütücüsü olup çalışmada deneme araştırması aşamasına geçilmektedir.

İnternet ortamında yer alan “Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Terimleri” adlı sözlüğü vardır. İnternette kendine özgü bir platformda yer alan esnek site, kurulduğu günden bu yana 450,000’in üstünde ziyaretçi almıştır (haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 3500’ün üstünde).

Bilişsel Nörobilim (Deneysel Psikoloji, Bilişsel Elektrofizyoloji, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme) Nöropsikoloji, Ölçme ve Değerlendirme, Psikoloji Tarihi konularındaki ulusal ve uluslararası makale ve kitaplarına aldığı atıf sayısı 7500’ün üstünde, Etki Faktörü 31’dir.

Seminer Çıktıları: 

Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler hakkında genel bilgi vermek; testlerin geçerliğinin yani ne ölçtüğünün aktarılması, bu testleri uygulama, puanlama, yorumlama becerisinin kazandırılması. 

Verilecek Belge: Eğitim programına katılanlara Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı ve eğitimci tarafından imzalanmış sertifika verilecektir. 

Program Akışı:

I. UYGULAMAYA YÖNELİK İŞLEMLER

 • Orijinal Testin Tanıtımı
 • Test Malzemesinin Tanıtılması
 • Uygulama Yönergesi
 • Puanlama
 • Değerlendirme / Raporlama

II. PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 • Güvenirlik Araştırmaları
 • Geçerlik Araştırmaları

Test Performansı İle İlişkili Beyin Bölgesi

SKU-