Dikkat ve Bellek Testleri Sertifika Programı

 • Uzm. Psk. Müge Ertürk Berber
 • 12/11/2023 09:30
 • 18s 0dk
 • UYGULAYICI SERTİFİKASI
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Dikkat ve Bellek Testleri Sertifika Programı Birinci Gün 12.11.2023- 09:30/19:30540dk
2Dikkat ve Bellek Testleri Sertifika Programı İkinci Gün 19.11.2023- 09:30/19:30540dk

Catell 2A Zeka Testi:

Genel zeka testlerinden farklı olarak Catell 2-A Zeka ve Performans Testi, kültüre bağlı olarak değişiklik gösteren bir test değildir. Bu nedenle dünya genelinde ortak olarak kullanılan zeka performans testlerinin başında gelmektedir.

Porteus Labirent Testi:

7 yaş 6 ay ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Frostic Gelişimsel Görsel Algı Testi:

4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır. Çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir. Değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi:

Florence Goodenough tarafından çocukların çizimlerinin entellektüel gelişimi aynaladığı varsayımı ile geliştirilmiş, Harris tarafından zihinsel gelişimi değerlendirmek amacıyla biçimlendirilmiştir. Çocuğun çizdiği insan figüründe yer verdiği vücut bölümleri göz önünde bulundurularak puanlanmaktadır. Bu puanlama sonucunda çocuğun çizimi ile gelişim düzeyi değerlendirilebilmekte, bilişsel ve motor gelişimine ilişkin fikir elde edilebilmektedir. Göstermeli Benton’ da geometrik şekillerin bulunduğu kartlar danışa gösterilmektedir. İlk şekil gösterildikten sonra diğer karttaki dört şekil içerisinden belli bir sürede aynısı bulması istenilir.

Frankfurter Konsantrasyon Testi:

Frankfurter Konsantrasyon Testi, 5 ila 6 yaş arası çocukların seçici dikkatini ölçmek amacıyla uygulanan bir dikkat testtir.

Uzm. Psk. Müge Ertürk Berber

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Klinik psikoloji yüksek lisansını ise yine aynı üniversitede tamamladı.

Lisans eğitimine devam ederken, çeşitli ana okullarında, Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi ve GATA’da uzun dönemli stajlar yapıp mesleki deneyimini artırdı.

Mesleğe, özel eğitim alanında başlayarak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, down sendromu ve otizm üzerine çalışıp daha sonra özel bir kolej bünyesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çalışmalarına devam etti. Çocuk ve ergenlere uygulanan test eğitimlerini aldı ve bu güne kadar binlerce kişiye test eğitimi verdi. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek‘ ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Byron ve Caron Nortan’dan Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimleri aldı.

Bağımlılık Düzey 1 eğitimi aldı. Çalıştığı alanlar: Kaygı, depresyon, uyum problemleri, bağımlılık, davranış sorunları, alt ıslatma, parmak emme, ayrılık kaygısı, sınav kaygısı, akran iletişim sorunları, öğrenme sorunları, dikkat ve hiperaktivite, okul reddi, korkular gibi genellikle çocuk ve ergen alanında görülen sorunlardır.

2008 yılından bugüne çeşitli alanlarda mesleki gelişimime katkı sağlayacak birçok alanda seminer ve eğitimlere katıldı. Ayrıca mesleki gelişiminde aile danışmanlığı ve P4C eğitimleri ile İCF NLP Practioner eğitimleri bulunmakta olup bu alanlarda grup çalışmaları ve bireysel danışmanlık yapmaktadır.

Seminer ​Çıktıları

 • Dikkat ve Bellek Testleri Sertifika Programı; Anlatım, Rol-Playing Çalışmalarıyla Uygulama, Puanlama, Yorumlama, Raporlanma şeklinde yapılacaktır.
 • Bu eğitimde katılımcılara 1 ay boyunca sınırsız süreli süpervizyon sağlanacaktır.
 • Eğitim sonunda hedef, katılımcıların hepsinin hangi vakada hangi testi uygulayacağına karar verebilmesi; Testleri Uygulayabilmesi, Puanlayabilmesi, Yorumlayabilmesi ve Test Raporu yazabilmesi olup TAM ÖĞRENME’ dir.
 • Belge: Bu eğitime katılıp her bir testi 1 vakaya uyguladıktan sonra rapor hazırlayıp süpervizyonda başarılı olanlara DİLGEM onaylı SERTİFİKA verilecektir.
 • Test materyalleri PDF olarak katılımcılarla paylaşılacaktır.
​    

SKU-953