Dil ve Konuşma Bozukluğu Destek Eğitim Programı: Dil Modülü Eğitim Programı

 • Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
 • 07/10/2022 19:00
 • 15s 0dk
 • KATILIM BELGESİ
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Dil ve Konuşma Bozukluğu Destek Eğitim Programı: Dil Modülü Uygulayıcı Yetiştirme Eğitimi Birinci Gün 07/10/2022 19.00-22.00180dk
2Dil ve Konuşma Bozukluğu Destek Eğitim Programı: Dil Modülü Uygulayıcı Yetiştirme Eğitimi İkinci Gün 08/10/2022 19.00-22.00360dk
3Dil ve Konuşma Bozukluğu Destek Eğitim Programı: Dil Modülü Uygulayıcı Yetiştirme Eğitimi Üçüncü Gün 09/10/2022 11.00-17.00360dk

Dil ve Konuşma bozukluğu, okul öncesi dönemde çocukları çok fazla etkilemekte ve buna sebep olan birçok faktörden bahsedilmektedir. Hem tipik gelişim gösteren çocuklarda dil değerlendirmesi hem de bu gelişimden sapmalarda değerlendirmelerin yapılması son derece önemlidir. Bu eğitimde gelişimsel dil bozukluğu yaşayan çocukların değerlendirilmesi, tanılanması ve terapi süreci ile ailelerin neler yapması gerektiği anlatılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal

İstanbul Atlas Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

Mezuniyet

 • Hacettepe Üniversitesi, SHMYO Odyometri Teknikerliği, 1998
 • 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2003
 • Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Programı, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları/Odyoloji, 2012
 • Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları, 2016.

İş Deneyimi

 • Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü
 • İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
 • İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Ulusal ve Uluslararası Yayınlar

 • Polat C, Aydın M, Sakallıoğlu Ö, Akyiğit A, Ünsal S, Soylu E, Keleş E. Evaluation of the effects of phototherapy on cochlear function in newborns. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Dec;78(12):2068-71.
 • Akyay A, Soylu E, Ünsal S, Demirol H, Bahçeci S. Hearing status in vitamin B12-deficient children. J Paediatr Child Health. 2021 Jul;57(7):1060-1066.
 • Unsal S, Bal F. Hearing and Tinnitus Evaluation in Music Teachers. Int Tinnitus J. 2021 Mar 1;25(1):94-99.
 • Unsal S, Gunduz M. Comparison of Neural Response Telemetry (NRT) results of cochlear implanted children in view of pre-operative Auditory Brainstem Response (ABR). Int Tinnitus J. 2019 Sep 4;23(2):122-124.
 • Turan S, Unsal S, Kurtaran H. Satisfaction assessment with Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) questionnaire on people using hearing aid having Real Ear Measurement (REM) eligibility. Int Tinnitus J. 2019 Sep 4;23(2):97-102.
 • Ongun M, Gumus N, Ünsal S, Yildirim A, Yüksel S, Yüksel M, Gündüz M. Research on articulation problems of Turkish children who have Down syndrome at age 3 to 12. International Journal on Disability and Human Development. 2017;16(2): 179-185.
 • Çağla Gür, Nurcan Koçak, Selim Ünsal, Ferdane Karayel. The Comparison of 5-6 Year-Old Children's Maturity Levels in Terms of Having Hearing Loss or Not. Asian Journal of Instruction, 2017; 5(1): 1-11.
 • Bal F, Ünsal S. Kekeme Çocuklarda LaxVox Tekniğinin Değerlendirilmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2018; 77: 142-151.
 • Karaca Al S, Ünsal S, Gündüz M. Atipik Otizmli Çocuklarin Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020; 7(44): 248-262.
 • Selim Ünsal, Döndü Ünsal, Mesut Kaya, Mehmet Gündüz. Analysis of Auditory Evoked Late Latency Potentials in Stuttering. KBB ve BBC Dergisi, 2016; 24(3): 65-9.in Children with Hearing Loss. 2018
 • Ünsal S, Şahin H, Gündüz M. Geriatrik Grupta İşitme Cihazı Seçimi ve Uygulaması. Editörler: Erol Belgin, Sanem Şahlı, Temel Odyoloji, Güneş Tıp Kitabevi, 2017, II. Baskı.
 • Deniz Uğur CENGİZ, Döndü ÜNSAL, Selim ÜNSAL. İşitme Engelli Bireyler ve Rehabilitasyonu. Editörler: Sermin Timur, BehiceErci. Anadolu Nobel Yayıncılık, 2018.
 • Selim ÜNSAL, Deniz Uğur CENGİZ, Döndü ÜNSAL. Konuşma Engelli Bireyler ve Rehabilitasyonu. Editörler: Sermin Timur, Behice Erci. Anadolu Nobel Yayıncılık, 2018.

GİRİŞ

 • Normal Dil, İşitme ve Konuşma Gelişimi ve Bu Gelişimden Sapmalar
 • Gelişimsel Dil Bozukluğu
 • Engel Grupları (Zihinsel Yetersizlik; Öğrenme Bozuklukları; Otizm Spektrum Bozukluğu)

SÖZ ÖNCESİ, SÖZEL DÖNEM DİLİN BİLEŞENLERİ ve GELİŞİMİ

DİL VE KONUŞMA DEĞERLENDİRMESİ

ALICI DİL UYGULAMALARI

 • Dinleme ve Dikkati Yöneltme
 • Jestler ve Mimikler
 • Basit Yönergeler
 • İşitsel Algı
 • Konuşma Sesleri
 • Görsel Algı
 • Sözcük-Nesne Çalışmaları
 • Sözcük Ekleri
 • Öykü, Olay, Metin Çalışmaları

İFADE EDİCİ DİL UYGULAMALARI

 • İletişimde Sıra Alma
 • Nesneleri İsimlendirme
 • Sözcük Ekleri
 • Cümle Kurma
 • Karşılıklı Konuşma
 • Soru Sorma ve Sorulara Cevap Verme

MOTOR BECERİLER İLE İLGİLİ ETKİNLİKLER

 • Kaba Motor Beceriler
 • İnce Motor Beceriler
 • Günlük Yaşam Aktiviteleri

AİLE EĞİTİMİ

SKU-