Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Mesleki Yeterlilikleri Arttırma Eğitim Programı

  • Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal
  • 08/04/2023 20:30
  • 6s 0dk
  • tr
  • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Hedef ve Hedef Davranışların Öğretimi Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal 08/04/2023 20:30180dk
2Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı Hedef ve Hedef Davranışların Öğretimi Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal 09/04/2023 20:30180dk

Bu eğitim size dil ve konuşma bozuklukları destek eğitim programları çerçevesinde öngörülen modüllerin uygulanması konusunda size temel ve uygulamalı bilgiler verecektir. Bu eğitim konuşma ve dil bozukluklarını özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde nasıl ele alacağınızı, dil ve konuşma bozukluklara sahip kişilerde eğitim programlarını oluşturmayı ve değerlendirmeyi göstermek üzerine tasarlanmıştır.

Dil ve konuşma terapistleri olarak gerek çocuk, gerek ergen gerekse de yetişkinler ve onların ailelerine dil ve konuşma bozuklukları hakkında aile eğitimi vermek de dâhil olmak üzere bir konuşma ve dil terapistinin görev ve sorumluluklarını gözden geçireceğiz.
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık rastlanılan yetersizlik türü dil ve konuşma bozukluklarıdır.

Bunun en önemli nedeni, bütün yetersizlik türlerinin ortak problemi olarak dil ve konuşma bozukluklarının ortaya çıkması olarak gösterilebilir.
Bu nedenle dil ve konuşma bozuklukları destek eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi hakkında tam kapsamlı ve tek eğitim ile karşınıza çıkıyoruz.

 

Bu eğitim dil ve konuşma bozukluğu olan bireyler için destek eğitim programı eğitimini içermektedir:
• Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Genel Amacı- (16- 17 Ocak 2023) 6 saat
o Dil ve Konuşma Terapisi ile Destek Eğitimi arasındaki farklar ve benzerlikler nedir?
o Dl ve Konuşma Terapisine Genel Bir Bakış
o Dil ve Konuşma Bilimi
o Dil ve Konuşmanın Anatomisi
o Dil ve Konuşmanın Özellikleri: Dil Gelişimi Teorileri
o Okuryazarlık ve Dil Gelişimi

• Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Yapısı (3-4-5 Şubat 2023) 9 saat
o Dil Bozuklukları
o Edinilmiş Dil Bozuklukları
o Motor Konuşma Bozuklukları
o Konuşma Sesi Bozuklukları
o Akıcı Konuşma Bozuklukları
o Rezonans Bozuklukları
o Ses Bozuklukları

• Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nın Öğretme-Öğrenme Süreci(23-24-25 Şubat 2023) 9 saat
o Dil Bozuklukları Terapisi
o Edinilmiş Dil Bozuklukları Terapisi
o Motor Konuşma Bozuklukları Terapisi
o Konuşma Sesi Bozuklukları Terapisi
o Akıcı Konuşma Bozuklukları Terapisi
o Rezonans Bozuklukları Terapisi
o Ses Bozuklukları Terapisi

• Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nda Ölçme ve Değerlendirme(28 Şubat 2023- 1 Mart 2023) 6 saat
o Dil Bozuklukları Değerlendirme
o Edinilmiş Dil Bozuklukları Değerlendirme
o Motor Konuşma Bozuklukları Değerlendirme
o Konuşma Sesi Bozuklukları Değerlendirme
o Akıcı Konuşma Bozuklukları Değerlendirme
o Rezonans Bozuklukları Değerlendirme
o Ses Bozuklukları Değerlendirme

• Hedef ve Hedef Davranışlar (8-9 Mart 2023)6 Saat
o Dil Bozuklukları Terapisi Sonlandırma Kriterleri
o Edinilmiş Dil Bozuklukları Terapisi Sonlandırma Kriterleri
o Motor Konuşma Bozuklukları Terapisi Sonlandırma Kriterleri
o Konuşma Sesi Bozuklukları Terapisi Sonlandırma Kriterleri
o Akıcı Konuşma Bozuklukları Terapisi Sonlandırma Kriterleri
o Rezonans Bozuklukları Terapisi Sonlandırma Kriterleri
o Ses Bozuklukları Terapisi Sonlandırma Kriterleri
o
• Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı’nı Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar (3 saat –soru-cevap)
o Multiple bozukluklarda değerlendirme ve terapi yaklaşımları
o Aile Eğitimi
o Okul- ev ve terapi merkezi uyumunun yakalanması

 

Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal

Prof.Dr. Özgül Akın Şenkal, 1973 yılında Ankara’da doğmuştur. 1990-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışırken, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programında 1998 yılında yüksek lisans eğitimini, 2002 yılında ise doktora çalışmalarını tamamlamıştır.
Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal, 2004 yılında Almanya Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalında misafir öğretim üyesi olarak çalışırken "Bilingual Çocuklarda Odyolojik Konuşma Testleri" üzerinde bilimsel çalışmasını yapmıştır. 2005-2008 yılları arasında Ankara Meders Medikal firmasında Avusturya Medel Koklear İmplant firmasının cihazını kullanan çocukların rehabilitasyon süreçlerini takip etmiştir. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalında Uzman Doktor olarak çalışmıştır. Mesleki hayatında ve çalışmalarında daha ileriye gidebilmek amacıyla 2010 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Programı’nda dersler vermiştir. 2011 yılında Yardımcı Doçent olarak atanmış ve Adana Başkent Üniversitesi Güzelyalı Polikliniklerinde Konuşma ve Dil Merkezi’nde Dil ve Konuşma Bozuklukları üzerine bir yıl içinde yaklaşık 1000 çocuk ve yetişkin bireye terapi vermiştir. Yılda 300'e yakın çocukla kekemelik, 250'ye yakın kişiyle ses kısıklığı/bozukluğu ve gecikmiş konuşma, artikülasyon bozukluğu ve öğrenme güçlüğüne bağlı konuşma bozuklukları gibi konularda ilgilenmiştir.
Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal, Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken ağırlıklı olarak çalıştığı konu olan “Okul Çağı Çocuklarda Ses Bozukluğu” ile ilgili yayınları yurt dışında ve yurt içinde oldukça fazla atıf almaktadır. Doçentlik unvanını aldığı 2014-2022 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde, halen de Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Dil ve Konuşma Bozuklukları alanındaki eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve en çok rastlanan engel tipi olarak karşımıza çıkan dil ve konuşma bozuklukları konusunda, toplumda bilincini arttırmak için çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir. 

SKU-