Early Start Denver Model Sertifika Programı Giriş Eğitimi

 • Melissa Mello, M.A., BCBA
 • KATILIM BELGESİ
 • tr, en
 • Video Seminerler
 • Bu seminere 42 gün erişebilirsiniz

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Early Start Denver Model – Giriş Eğitimi420dk

Eğitim Hakkında

Early Start Denver Model (ESDM), 12 ila 48 ay arasındaki otizm spektrum bozukluğu (OSB) teşhisi almış çocuklara yönelik erken müdahale modelidir. Gelişimsel bozuklukları olan çocukların sosyal iletişim, dil, bilişsel ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlar. ESDM, oyun tabanlı ve yoğun olarak ebeveyn katılımını içeren bir programdır. Bu giriş atölye çalışması, ESDM'nin temel ilkelerini, uygulama yöntemlerini ve çocukların gelişimine nasıl entegre edileceğini kapsar.

Eğitimin Amacı

Bu atölye çalışması, katılımcılara ESDM'nin temel prensipleri ve uygulama stratejileri hakkında bilgi sağlamayı, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla çalışırken kullanılabilecek pratik beceriler kazandırmayı hedefler.

Eğitim İçeriği

 • ESDM'nin teorik temelleri
 • Otizm spektrum bozukluğu ve erken müdahale
 • ESDM ile müdahalede bulunma yöntemleri
 • Ebeveynler ve profesyoneller için stratejiler
 • Uygulamalı örnek oyunlar ve etkinlikler
 • ESDM değerlendirme ve planlama süreci

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklar arasında en yaygın ve en hızlı büyüyen gelişimsel bozukluktur. Ebeveynler, eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları ve OSB'li çocuklarla çalışan diğer bireyler için tasarlanmış olan bu kurs, Early Start ​​Denver Model (ESDM) adlı, OSB'li bebekler ve çocuklar için bir gelişimsel, davranışsal ve ilişki tabanlı müdahale programına bir giriş niteliğindedir. Katılımcılar, bir atölye çalışması aracılığıyla, bir ila iki yaşlarındaki çocuklar için çeşitli beceri seviyelerine sahip öğretme hedefleri oluşturmak ve uygulamak için ESDM tekniklerini nasıl kullanacaklarını öğrenecekler. Bu kursun sonunda, katılımcılar, OSB'li çocukların gelişim ve eğitimine uygun bir şekilde yardımcı olmak için temel pratik bilgi ve teknikleri kazanmış olacaklar.

NOT: Uygulayıcı olmak için bu eğitimden sonra düzenlenecek Early Start Denver Model (ESDM) eğitimini almanız gerekmektedir ve bu giriş eğitimi zorunlu ön şarttır.

 

1- ESDM kanıta dayalı bir uygulama mıdır?
Kesinlikle. ESDM, otizm spektrumundaki çocuklar için en çok araştırma yapılmış ve kanıta dayalı yaklaşımlardan biridir. ESDM'nin etkinliği birçok rastgele deneme ve farklı ülkelerde, çeşitli teslim yöntemlerine odaklanan araştırma makaleleri içerisinde incelenmiştir.

2- ESDM ve ABA farkı nedir?

ESDM yaklaşımı çocuk odaklıdır ve onlara seçim yapma özgürlüğü tanır. Genel anlamda, bir aile, ESDM yaklaşımının genelleştirilmiş ve doğal bir yaklaşımla başladığını, bireysel motivasyona ve çocuğun ne yapmak istediğine ve keyif aldığına odaklandığını görebilir. Eğer çocuk ilerleme kaydetmezse, daha fazla yapılandırma getirilebilir, ancak ESDM her zaman oyun tabanlı aktiviteler aracılığıyla öğrenmeye odaklanır.

 • ABA veya Uygulamalı Davranış Yaklaşımı, uygulayıcı ve hizmete bağlı olarak değişebilir, ancak ABA terapisi genellikle becerileri izole bir şekilde öğretmeyi ve daha sonra daha genelleştirilmiş bir yaklaşıma bakmayı içerebilir (bu, doğal olmaya çalışan ESDM yaklaşımının tersidir).
 • Bazı ABA erken müdahale programları, ESDM'den daha çok yetişkin tarafından yönlendirilen veya daha yapılandırılmış bir öğrenme yaklaşımı kullanabilir.
 • ESDM aynı zamanda çok disiplinlidir ve gelişimin tüm alanlarında çalışır. ABA programı çok disiplinli olabilir veya olmayabilir.
 • ABA, birçok yaş ve alan için geniş kapsamlı bir çatıdır. ESDM ise özellikle otizm spektrumunda olan bebek ve okul öncesi çocuklar için tasarlanmıştır.

3- ESDM çocuğuma uygun olacak mı? Çocuğum gelişme gösterecek mi?

Çoğu çocuk, seanslara ve müdahale programına olumlu bir şekilde tepki verir. Bazıları için kazançlar hızlı bir şekilde gelebilirken, diğerleri için zaman ve tutarlılık gerekebilir. Zaman içinde eğer gelişmeler görmezsek, terapistler çocuğun öğrenmeye daha iyi uygun olabilecek diğer yaklaşımları tartışacaklardır.

 • Her zaman olduğu gibi, herhangi bir müdahale yaklaşımında, bazı çocuklar çok iyi bir performans sergilerken, bazıları önemli kazançlar elde edemeyebilir.
 • Bu konuda bazı göstergeler ve ESDM'nin kimler için daha uygun olabileceği konusunda devam eden araştırmalar bulunmaktadır.

Melissa Mello, M.A., BCBA

Melissa Mello, MA, BCBA, son 16 yıldır otizmli aileler ve çocuklarla, özel eğitim öğretmeni ve erken müdahale uzmanı olarak toplum temelli programlarda bire bir müdahale de dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışmaktadır.

Mel, son 12 yıldır Klinik Yönetici olarak erken müdahale programlarını denetlemekte ve otizmli çocukların evde ve sınıfta davranışlarını, dillerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlamak için davranış temelli, ampirik olarak doğrulanmış yöntemler kullanmaktadır.

Mel, Early Start Denver Modeli (ESDM), Classroom Pivotal Response Teaching (CPRT) ve Project ImPACT sertifikalarına sahiptir ve sertifikalı bir ESDM eğitmeni olarak hem yerel hem de uluslararası eğitimler vermiştir. Mel, otizmli çocuklar için ev ve okul ortamlarında sonuçların optimize edilmesiyle ilgili çok sayıda büyük ve çok sahalı araştırma çalışması yürütmüştür. Kendisini OSB'li bireyler için tedaviyi daha eşitlikçi hale getirmeye adamıştır. Mel, San Francisco Eyalet Üniversitesi'nden Özel Eğitim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve Kurul Sertifikalı Davranış Analisti ve doktora adayıdır.

 • Çocukların beceri düzeylerini değerlendirmek
 • Bireysel, gelişimsel açıdan uygun öğretme hedefleri belirlemek
 • ESDM öğretim uygulamalarını ve teknik kullanımı değerlendirmek için bağlılık sistemini uygulamak
 • Veri yönetimini sürdürmek ve gerektiğinde zayıf veya sınırlı çocuk ilerlemesi ile ilgilenmek
Learning Outcomes
 • Administer a developmental assessment of children's skill levels
 • Develop individualized, developmentally appropriate teaching objectives
 • Implement the ESDM teaching practices and fidelity system to evaluate technique use
 • Maintain data management and address poor or limited child progress when needed

SKU-