Ergen ve Yetişkinler İçin Kekemelik Terapisi Kekemelikte Yoğunlaştırılmış Modifikasyon Terapisi

  • Hartmut Zückner
  • 29/04/2018 07:00
  • KATILIM BELGESİ
  • tr, en
  • Yüz Yüze Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

Bu atölye, Charles Van Riper ve Joseph Sheehan’ın temel ilkelerini izleyen kanıt temelli IMS terapi yaklaşımını içerir. Terapi, gruplar ve bireyler için kısmen yoğunlaştırılmış kekemelik terapisi olarak modifiye edilmiş ve geliştirilmiştir.

Bu atölye Van Riper’ın kaçınma karşıtı yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiştir ve 4 terapi aşamasını kapsar. Bunun yanında, kekemelik ve hızlı konuşma hakkında gerekli olan teorik destekleyici bilgileri de verir ve metodolojileri hakkında da detaylı açıklamalar sağlar.

Tanılama Aşaması; Açık ve kapalı kekemelik davranışlarının farklı analiz kısımları içeriği oluşturur. Terapötik süreç içerisinde adım adım farkındalığın tanımlanması ve danışan ile birlikte söyleyiş sesbilgisi programının kullanımı işlenir. Kinestetik algı ve hassasiyet azaltmanın başlangıç kısmı için tanılama aşamasının değeri gösterilir ve bu kaçınma karşıtı kekemelik terapisinin temellerini oluşturur.

Duyarsızlaştırma Aşaması: 2 tür kekemelik cinsi bu atölyenin önemli bir kısmını oluşturacaktır. (yalancı kekemelik ve net kekemelik). Uzmanlar, duyarsızlaştırma aşaması ve ilerideki iletişimleri için bir fırsat oluşturacak şekilde, taklit edilmiş kekemeliğin nasıl kullanıldığını öğrenecekler ve modifiye edilmiş kekemeliğin yeni formunu öğreneceklerdir.

Duyarsızlaştırma aşamasının hedefleri (konuşma stresini ve diğer olumsuz duyguları azaltma) ve adım adım terapi prosedürü derinlemesine incelenecektir. Çünkü hemen hemen başarılı her terapi sonucu, başarılı bir duyarsızlaştırmaya dayanır. Yüzleştirme ve bilişsel davranışçı terapinin nasıl kullanılacağı duyarsızlaştırma aşamasının önemli bir kısmını oluşturur. Bunun yanında diğer terapi yaklaşımlarından müdahale tekniklerinin kullanımı da gösterilecektir. (sanat terapisi, sistematik terapi vs.)

Modifikasyon Aşaması; Van Riper’ın kaçınma karşıtı tekniğinde kullanıldığı gibi. Blok modifikasyon teknikleri, kas gerilimini azaltmaya ve kinestetik hareket kontrolüne odaklanan motorik süreçlere dayanır. Blok modifikasyon tekniğinin mekanizması açıklanacaktır ve iki önemli teknik gösterilecektir. (hazırlık seti ve çıkarma teknikleri). Ve yoğun olarak pratik uygulanacaktır. Kekemeliğin başarılı şekilde modifikasyonu için gerekli olan kinestetik ve proprioseptif algıların danışanla birlikte nasıl geliştirileceği temel konu olacaktır

Dengeli ve sürekli hale getirme Aşaması</strong>; Van Riper yaklaşımının modifiye edilmiş hali olan IMS yaklaşımı terapinin başından sonuna kadar belirli konuşma teknikleri kullanacaktır. (cancellation ve kinestetik kontrollü akıcı konuşma teknikleri). Bu teknikler stabilizasyon aşamasının ana kısımlarıdır. Modifikasyon aşamasında öğretilen konuşma tekniklerinin başarısını güçlendirmek için olan müdahalelere de odaklanılacaktır.

Hartmut Zückner

Hartmut Zückner, dil ve konuşma terapisti olmakla birlikte dil bilim diplomasına da sahiptir. ( RWTH Aachen University). 1992 den bu yana Başarılı Terapi Yönetim Programı ve Danışmanlığı ve Van RIPER terapi sistemi üzerine workshop ve eğitimler alarak akıcı konuşma bozuklukları alanında uzmanlaşmıştır. 1993-2017 yıllarında RWTH Aachen University’nin kliniğinde Logopedi okulunda akıcı konuşma bozuklukları alanında eğitmenlik yapmıştır. Alman uzmanlar tarafından çokça kullanılan tedavi program olan IMS’yi geliştirmiştir. IMS ergenler ve yetişkinler için kanıt temelli bir program olup C. Van Riper, J. Sheehan ve M. Wingate’den ilham alınmıştır. Zückner kekeme yetişkinlerin duyarsızlaşma durumunu ölçen Desensitization Questionnaire Stuttering (DST) isimli değerlendirme testini geliştirmiştir. Akıcılık bozuklukları alanında Pek çok sayıda kitap ve makaleler yazmıştır. Şu anda The RWTH Aachen University’de lisans ve master düzeyinde dil ve konuşma terapistlerine hocalık yapmaktadır.

Seminer Çıktıları

Bu seminerin katılımcıları;
  • IMS terapi yaklaşımı hakkında bilgi edinir.
  • Kaçınma karşıtı yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiştir ve 4 terapi aşamasını öğrenir.
  • Kekemelik ve hızlı konuşma hakkında gerekli olan teorik destekleyici bilgileri edinir.
SKU-885