Görsel Mekansal Biliş ve Yönetici İşlev Testleri Sertifika Programı

 • Prof. Dr. Emel Erdoğan, Prof. Dr. Sirel Karakaş
 • 17/12/2022 09:00
 • 16s 0dk
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Görsel Mekansal Biliş ve Yönetici İşlev Testleri Sertifika Programı Birinci Gün 17/12/2022 09.00-17.00480dk
2Görsel Mekansal Biliş ve Yönetici İşlev Testleri Sertifika Programı İkinci Gün 18/12/2022 09.00-17.00480dk

Raven Standart Progresif Matrisler Testi, görsel-mekansal algılama, kategori değiştirebilme, çalışma belleği, soyutlama, irdeleme ve genel yeteneğini

Çizgi Yönünü Belirleme Testi, görsel mekansal algılama ve yönelimi (oriyantasyon)

Wisconsin Kart Eşleme Testi, karmaşık (yönetici) dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, çalışma belleği, yönetici işlevler, kavramsallaştırma, soyut düşünmeyi ölçmektedir.

Klinik  Kullanımı: “Görsel Mekansal Biliş ve Yönetici İşlev Testleri” psikiyatri kapsamındaki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, şizofreni,  depresyon kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve uyku apnesinin;  nöroloji kapsamındaki epilepsi türleri, nörolojik ihmal sendromu, Gerstmann sendromu ve demans türlerinin tanı ve değerlendirmesinde; ayrıca, adli  psikiyatri ve adli psikoloji  kapsamına giren konulara (örn. cezai sorumluluk, hukuki sorumluluk, vesayet)  ilişkin değerlendirmelerde kullanılır. 

Kurs Ücretine Dahil Olan Malzemeler:

 • Wisconsin Kart Eşleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi uygulama yönergeleri
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi kayıt formları

Prof. Dr. Emel Erdoğan

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1996’da Lisans Derecesi, aynı üniversiteden 1996’da Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Derecesi ve 2007’de Deneysel Psikoloji Doktora Derecesi aldı. 2007 yılından bu yana Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ülkemizde Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisansı ve Deneysel Psikoloji alanında Doktora derecesi bulunan çok az sayıdaki bilim kişisi arasında olup bu iki alanı birleştiren çok sayıda etkinlik ve yayını bulunmaktadır. Ülkemize standardizasyonu yapılmış olan nöropsikolojik testlerin eğitici ve uygulamacı eğitimlerini vermektedir. Bu testleri pre-postoperatif nöroloji hastalarına, aralarında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Bozukluğu olan gruplara tanılama amacıyla uygulamaktadır. Deneysel psikoloji, nöropsikoloji ve bilişsel psikoloji alanlarında makale ve kitapları vardır. Çalışmaları 334 atıf almış olup H-indeksi 11’dir. Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüş olup bunlar arasında Prof. Dr. Mualla Öztürk 2005 Çocuk Ruh Sağlığı Birincilik Ödülü, 42nd International Symposium on Endocrinology and Metabolism En İyi Sözel Bildiri Ödülü (2010) bulunmaktadır. 7. Çerçeve Programı Avrupa Birliği Projesi Avrupa ve Türkiye’nin En İyi Bilim İnsanları Sıralaması (2015)'nda yer almıştır.


Prof. Dr. Sirel Karakaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1965’da Psikolojide Lisans Derecesi, Hacettepe Üniversitesinden 1971’de Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans Derecesi, aynı Üniversiteden 1978’de Biyofizikte Doktora Derecesi aldı.

1967- 2009 arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, 2009-12 arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi AR-GE Biriminde, 2012-15 arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Psikoloji Bölüm Başkanı, 2015-16 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi, 2016-2019 arası Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev tapmıştır. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Çoğu TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda projenin yürütücülüğünü yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde, ülkemizdeki ilk Bilişsel Elektrofizyoloji Laboratuvarını kurdu. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu çok-merkezli olarak, multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşımlar altında sürdürdü, bu yaklaşımla Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nu kapsamlı olarak araştırdı ve yayınlar yaptı. Türkiyede ilk nöropsikolojik test standardizasyonunu gerçekleştirdi. Ülkemizde Deneysel Psikoloji dalında ilk yüksek lisans ve yine ilk doktora programlarını oluşturdu. Ülkemizde yetişmiş olan deneysel psikologların büyük çoğunluğunu bu programlarda bilfiil yetiştirdi. Bu bağlamda 36 lisansüstü tez çalışmasının danışmanlığını yaptı, psikiyatri ve nöroloji de dahil olmak üzere, pek çok başka alandaki tez çalışmalarında gayri resmi danışmanlık yaptı.

Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Bunlar arasında Hacettepe Üniversitesi 2006-07 Yılı Bilim Ödülü, Elsevier SCOPUS 2007 Türkiye'de Araştırmaları ile İlk 10'a Giren Bilim Adamı Ödülü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından takdir edilen En İdealist Akademisyen Ödülü (2015) bulunmaktadır.

Ülkemiz için özgün bir zeka testi geliştirme konusundaki TÜBİTAK-KAMAG projesinin (müşteri kurum Millî Eğitim Bakanlığı) soru yazma ile ilgili projesinin yürütücüsü olup çalışmada deneme araştırması aşamasına geçilmektedir.

İnternet ortamında yer alan “Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Terimleri” adlı sözlüğü vardır. İnternette kendine özgü bir platformda yer alan esnek site, kurulduğu günden bu yana 450,000’in üstünde ziyaretçi almıştır (haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 3500’ün üstünde).

Bilişsel Nörobilim (Deneysel Psikoloji, Bilişsel Elektrofizyoloji, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme) Nöropsikoloji, Ölçme ve Değerlendirme, Psikoloji Tarihi konularındaki ulusal ve uluslararası makale ve kitaplarına aldığı atıf sayısı 7500’ün üstünde, Etki Faktörü 31’dir.

Seminer Çıktıları: Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, nöropsikolojik testler hakkında genel bilgi vermek; testlerin geçerliğinin yani ne ölçtüğünün aktarılması, bu testleri uygulama, puanlama, yorumlama becerisinin kazandırılması. 

Verilecek Belge: Eğitim programına katılanlara Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND başkanı ve eğitimci tarafından imzalanmış sertifika verilecektir. 

 

Program Akışı:

I. UYGULAMAYA YÖNELİK İŞLEMLER

 • Orijinal Testin Tanıtımı
 • Test Malzemesinin Tanıtılması
 • Uygulama Yönergesi
 • Puanlama
 • Değerlendirme / Raporlama

II. PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 • Güvenirlik Araştırmaları
 • Geçerlik Araştırmaları

Test Performansı ile İlişkili Beyin Bölgesi

SKU-