JASPER Level-1 Uygulayıcı Sertifika Programı

 • Dr. Jonathan Panganiban, Kiana Krolik, Caitlin McCracken
 • 04/06/2024 20:00
 • 38s 0dk
 • KATILIM BELGESİ
 • tr, en
 • Online Seminerler

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1JASPER Level-1 Sertifika Programı 04.06.2024- 20:00/23:00180dk
2JASPER Level-1 Sertifika Programı 05.06.2024- 20:00/23:00180dk
3JASPER Level-1 Sertifika Programı 25.06.2024- 09:00/17:00480dk
4JASPER Level-1 Sertifika Programı 26.06.2024- 09:00/17:00480dk
5JASPER Level-1 Sertifika Programı 27.06.2024- 09:00/17:00480dk
6JASPER Level-1 Sertifika Programı 28.06.2024- 09:00/17:00480dk

JASPER - Ortak Dikkat, Sembolik Oyun, Katılım ve Regülasyon, Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) tarafından geliştirilen, sosyal iletişimde devrim niteliğinde bir yaklaşımı temsil eder. Dr. Connie Kasari'nin önderliğindeki bu inovatif yöntem, gelişimsel ve davranışsal prensiplerin kusursuz bir birleşimini sunar. JASPER, sosyal iletişimde odaklı, modüler bir müdahale olarak öne çıkar ve doğal gelişimsel davranışsal müdahaleler (NDBI; Schreibman vd., 2015) alanında lider konumundadır.

JASPER: Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation

JASPER, ortak dikkat, etkileşim ve oyun gibi sosyal iletişimin temel unsurlarına odaklanır ve bu unsurları artırarak sosyal iletişimin hızını ve karmaşıklığını artırmayı hedefler. Bu yöntem, şeffaf ve etkili bir stratejiyle, bireylerin sosyal becerilerini güçlendirme amacı taşır.

Bu benzersiz ve etkili yaklaşım, sosyal iletişimdeki başarıyı artırmak isteyenler için ideal bir çözüm sunar. JASPER'ın sağladığı sonuçlar, katılımcıların günlük yaşamlarında ve etkileşimlerinde belirgin bir iyileşme sağlayarak, toplumda daha etkili ve tatmin edici bir iletişim deneyimi sunar.

Programın Amacı:

JASPER Sertifika Programı, katılımcılara çocukların sosyal iletişim, sembolik oyun, katılım ve düzenleme becerilerini desteklemek için gerekli araçları ve stratejileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Program, teorik bilginin yanı sıra pratik uygulama ve birebir geri bildirimlere de odaklanır.

Program İçeriği:

Program genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • JASPER Müdahalesine Genel Bakış: JASPER'ın tarihçesi, teorik temelleri ve ana bileşenleri hakkında bilgi sunulur.
 • Değerlendirme Araçları: Çocukların mevcut beceri düzeylerini ve müdahale için hedeflerini belirlemek üzere kullanılan değerlendirme araçlarına giriş yapılır.
 • Müdahale Stratejileri: Ortak dikkat, sembolik oyun, sosyal katılım ve duygusal düzenlemeyi desteklemek için uygulanacak temel müdahale stratejileri ayrıntılı bir şekilde ele alınır.
 • Uygulama ve Geri Bildirim: Katılımcılar, JASPER müdahalesini çocuklarla uygulama fırsatı bulur ve deneyimli eğitmenlerden birebir geri bildirim alır.

Ortak Dikkat:

Ortak dikkat, paylaşım amacıyla nesneler ve insanlar arasındaki dikkat koordinasyonudur. Çalışmalarımız, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukların daha fazla Ortak Dikkat becerisi kullandıklarını göstermektedir ve bu beceriler doğrudan model alınarak ve öğretilerek geliştirilmektedir.

Sembolik Oyun:

Uygun oyunları model alırız, oyun rutinleri içinde ortak dikkati kolaylaştırırız ve çocukların esnekliklerini ve oyun seviyelerini artırmayı hedefleyerek oyun türlerinde daha büyük bir çeşitlilik teşvik ederiz.

Katılım:

Katılımdaki artışlar, daha fazla sosyal iletişim ve öğrenme fırsatlarına yol açtığı için kritiktir. Dolayısıyla, OSB'li çocukların diğerleriyle daha yüksek düzeyde ortak katılım noktalarına ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlarız.

Regülasyon:

Yaklaşımımız, duyguların ve davranışların düzenlenmesinin önemini vurgular. Azalan katılımla, kısıtlayıcı ve tekrarlayıcı davranışlarla ve düzenleme zorluklarıyla başa çıkmak için stratejiler sunarız.

Uygulama:

JASPER birçok çocuk üzerinde deneysel olarak test edilmiş olup, 12 ay ile 8 yaş arasındaki geniş bir gelişimsel yetenek yelpazesine sahip çocuklarla çalışılmıştır. Ebeveynler, öğretmenler, klinisyenler, asistanlar/yardımcılar ve diğer ilgili hizmet sağlayıcıları tarafından uygulanabilir. Müdahale, diğer davranışa dayalı terapilerle birlikte uyumlu olarak uygulanabilir. Ayrıca kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarına doğal olarak entegre edilebilir, evde günlük aktivitelerle birlikte kullanılabilir. Tek gereken materyaller, gelişimsel açıdan uygun oyuncaklar veya aktivitelerdir.

Araştırma, Kanıt ve Sonuçlar:

Son 20 yıl boyunca, JASPER, Kasari Laboratuvarı'nda yürütülen ve bağımsız araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen, OSB'li yaklaşık 700 çocuğu içeren randomize kontrollü denemelerde test edilmiştir. JASPER'ın etkinliğini değerlendiren birçok bağımsız denemenin sonuçlarına göre, zamanla ortak katılım, sosyal iletişim ve duygu düzenlemede iyileşmeler görülmüş, ayrıca zamanla olumsuzluğun azaldığı, ebeveynlerin birlikte düzenleme stratejilerinin arttığı gözlemlenmiştir. Araştırmalar, bu temel alanlarda iyileşmelerin kanıtlarını sunmanın yanı sıra, müdahaleden sonraki 5 yıl boyunca çocuğun dil kullanımının arttığını göstermektedir.

Part - A: JASPER yöntemine 5 saatlik bir giriş eğitimidir. Katılımcılar, JASPER müdahalesinin tarihçesi, amacı ve hedefleri hakkında çalışma anlayışı kazanacaklar ve müdahale için hedef belirlemek amacıyla tasarlanmış bir değerlendirme aracı ile tanışacaklar.

Kısım - A: Bu kısım 4-5 Haziran 2024 tarihlerinde Canlı ve Online olarak Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

Eğitimin Odak Noktaları:

 • JASPER'in gelişim ve araştırma tarihi
 • Temel beceriler ve hedef sonuçlar
 • Temel becerilerin değerlendirilmesi ve hedef belirleme
 • JASPER stratejilerinin genel bir özeti

Part - B: Teorik içeriği canlı uygulama ve bireysel geri bildirimlerle birleştiren yoğun bir yüz yüze atölye çalışmasıdır. Çocukları değerlendirmeyi, hedefler belirlemeyi ve JASPER müdahalesinin temel stratejilerini Otizm Spektrum Bozukluğu olan bir çocuk ile uygulamayı pratik etmek için odaklanmıştır.

Kısım - B: Bu kısım 25-26-27 ve 28 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da yüz yüze gerçekleşecektir. Eğitim yeri 2 hafta kala katılımcılara duyurulacaktır.

Eğitimin Odak Noktaları:

 • SPACE* değerlendirmesini uygulayın ve çocukların müdahale hedeflerini değerlendirme verilerinden doğru bir şekilde çıkarın
 • Temel mekaniği doğru ve uygun bir şekilde JASPER'ı doğrudan klinisyen-çocuk hizmetinde uygulama
 • Ortamı hazırlama, oyun rutinlerini oluşturmak için taklit ve modellemeyi dengeleme ve dil ile oyun genişlemelerini dengeleme, ayrıca çocuğun ihtiyaçlarını desteklemek için sosyal iletişim programlaması yapılarını içerir.

*SPACE  Kısım - A sonunda öğrenip uygulayacağınız JASPER yöntemine ait bir değerlendirmedir.

Sertifikasyon Süreci

 • Eğitim Kurslarının Tamamlanması: Katılımcıların sertifikalı bir JASPER klinisyeni olabilmeleri için gerekli tüm eğitim modüllerini başarıyla tamamlamaları gerekir.
 • Sadakat Değerlendirilmesi: Katılımcıların, JASPER müdahalesini yeterlilikle uygulayabildiklerini göstermeleri gerekmektedir.
 • Sertifika: Tüm gereklilikleri başarıyla tamamlayan katılımcılara, JASPER Eğitim Ekibi tarafından onaylanmış bir sertifika verilir.

JASPER Sertifika Programı, katılımcılara OSB olan çocuklara nasıl daha etkili müdahale edebilecekleri konusunda derinlemesine bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu program, çocukların sosyal becerilerini, iletişim yeteneklerini ve oyun becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak stratejiler sunar.

Uyarılar!

1- Bu eğitim için kontenjan 12 kişidir.

2- JASPER Level-1 Eğitimleri A, B ve C olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Bu eğitimde A ve B aşamalarını öğreniyor olacaksınız. C aşamasına devam edebilmeniz, A ve B aşamalarındaki performansınıza bağlı olarak JASPER hocaları tarafından karar verilecektir. Yetkin bir JASPER uygulayıcısı olmak için A B ve C olarak tüm aşamaları tamamlamış olmanız gerekmektedir. C aşaması hocaların e-posta yoluyla vereceği ödevler için yazılı görüşmeleri kapsayan bir süpervizyon sürecidir.

3- Bu eğitim için indirim oranları aşağıdaki gibidir; indirimlerden faydalanmak isteyen katılımcıların bir WhatsApp Grup kurduktan sonra eğitime katılacak arkadaşlarını ve 0505 892 41 75 WhatsApp numaramızı gruba dahil etmeleri gerekmektedir; İndirim Kodu Grupta paylaşılacaktır.

 • Erken Kayıt İndirim Oranı: %20
 • 5 Kişilik Grup: %10
 • 10 Kişilik Grup: %20
 • DİLGEM Kurumsal Çözüm Ortağı Çalışanı: %20
 • DİLGEM Şube Çalışanı: %25
 • Akademisyen: %25
 • DİLGEM Şubelerinin Bulunduğu İllerde Görevli Eğitimci, Terapist ve Ruh Sağlığı Profesyoneli Kamu Çalışanları: %20

4- Erken Kayıt için Son Tarih: 29 Şubat 2024

5- Ödeme:

 • Havale/EFT  yoluyla Peşin Fiyatına 4 Taksit olarak yapılabilir. Bunun için katılımcıların kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra karşılarına çıkan IBAN Numarasına sepetteki tutarın Dörtte birini yollamaları ve birer ay arayla da diğer 3 taksiti yollamaları gerekmektedir.
 • Tüm KREDİ KARTLARI ile Peşin Fiyatına TEK ÇEKİM ya da Vade Farkı Ödeyerek 12 taksite kadar taksit imkanıyla yapılabilir.
 • Kuveyt Türk Bankasına ait Sağlam Kart Özellikli Kredi Kartı ile Peşin Fiyatına 5 Taksit şeklinde yapılabilir. Bunun için HAVALE seçeneğini tercih ederek eğitim kaydını gerçekleştirdikten sonra 0 505 892 41 75 numaralı WhatsApp Hattımız ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

6- Yukarıdaki indirim koşullarını sağlayan katılımcıların indirim kodu için 0 533 165 60 94 numaralı DİLGEM WhatsApp Numarası ile iletişim kurmaları gerekmektedir.

DİLGEM Şubelerinin yerlerini öğrenmek için: ŞUBELERİMİZ

Dr. Jonathan Panganiban

UCLA'daki Kasari Laboratuvarı'ndaki JASPER programında baş eğitmen ve denetleyici olarak görev yapan Dr. Jonathan Panganiban, otizm spektrum bozukluğu alanında on yıldan fazla bir deneyime sahiptir. Hem bir müdahaleci hem de araştırmacı olarak çalışmıştır. Ayrıca, ayrık deneme eğitimi ve JASPER adı verilen sosyal iletişim müdahalesi konularında uzmanlaşmıştır.

Jonathan'ın araştırma ve klinik ilgi alanları, dünya çapında ebeveynleri, öğretmenleri ve profesyonelleri eğitmeye odaklanmıştır. Ayrıca, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda ifade edici dil gelişiminin belirleyicilerini tanımlama ve otizm müdahalelerini toplum ve okul ortamlarına uyarlamak gibi konular üzerine çalışmaktadır.

Jonathan Panganiban'ın etkinlikleri ve araştırmaları, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili bilgi ve uygulamaları yaygınlaştırmaya yönelik önemli katkılar sunmaktadır.


Kiana Krolik

Kiana'nın akademik yolculuğu UCLA'da başladı, burada Dr. Kasari'nin prestijli otizm araştırma laboratuvarına katılma şerefine erişti. Bir JASPER uygulayıcısı olarak rol üstlenen Kiana; ASD, Down sendromu ve Tuberoskleroz Kompleksi (TSC) gibi çeşitli araştırma çalışmalarında yer alan çocuklarla doğrudan etkileşimde bulunma fırsatını yakaladı. Geçtiğimiz on yılda, JASPER'da ustalık kazanmaya tutkuyla devam etti ve alanda tanınmış bir otorite olarak ortaya çıktı.

Sertifikalı bir JASPER eğitmeni olarak Kiana; dünya çapında Japonya, Vietnam, Kazakistan, Almanya, Avustralya ve Arjantin gibi ülkelerde farklı gruplara kıymetli bilgi ve becerileri aktardı. Okul Psikolojisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Kiana, şu anda Los Angeles Unified School District (LAUSD) bünyesinde bir psikolog olarak görev yapıyor. Uzmanlığı, özellikle otizm spektrumundaki öğrenciler için olumlu sonuçlar elde etmede önemli bir rol oynuyor. Bilgi ve tutkusuyla, Kiana eğitim alanında somut değişimlere imza atıyor ve kalıcı bir etki bırakıyor. 


Caitlin McCracken

Caitlin McCracken, erken çocukluk çalışma deneyimini on yılı aşkın bir süredir gururla sürdürmektedir. İlk olarak, beş yıl boyunca UCLA'daki saygın Kasari araştırma laboratuvarında çalışmış, ardından iki yıl süreyle erken çocuklukte değerlendirme ve müdahaleler gerçekleştirmek üzere CAN Kliniği'nde görev almıştır (Pediatrik ve Yetişkin Nörogelişimsel Klinik). Kasari Laboratuvarı'nda, Caitlin, birçok araştırma çalışmasında; okullar ve öğretmenlerle iş birliği yapma ayrıcalığına sahip olmuş ve nöro çeşitlilik gösteren öğrencileri desteklemek için katkıda bulunmuştur.

Son üç yıldır tamamen dahil edici bir ilkokulda kaynaştırma ve dahil etme öğretmeni olarak görev yapan Caitlin'in okullardaki deneyimi, eğitimde yüksek lisans derecesini sürdürme kararlılığını artırmış, özellikle özel eğitim alanında uzmanlaşmıştır. Ayrıca, BCBA (Board Certified Behavior Analyst - Sertifikalı Davranış Analisti Kurulu) sertifikasına sahiptir. Caitlin ayrıca JASPER yöntemi eğitimlerini dünya çapında yönetme fırsatı bulmuştur. Bu oyun tabanlı gelişimsel/davranışsal müdahale, sosyal iletişimi ve sosyal katılımı geliştirmeyi amaçlamaktadır. New York, Arjantin, Belçika, Brezilya, Kanada, Japonya, Makedonya, Rusya ve İspanya gibi ülkelerde okul öncesi öğretmenleri ve profesyonelleri eğitmekte ve JASPER yöntemini tanıtmaktadır.

SKU-