Kabul ve Kararlılık (ACT) Terapi Eğitimi Başlangıç Modülü

 • Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Kaya Cicerali
 • 22/06/2022 19:00
 • 6s 0dk
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Kabul ve Kararlılık (ACT) Terapi Eğitimi Başlangıç Modülü Birinci Gün 22/06/2022 19.00-22.00180dk
2Kabul ve Kararlılık (ACT) Terapi Eğitimi Başlangıç Modülü İkinci Gün 23/06/2022 19.00-22.00180dk

Yoğun bir eğitim olup geniş bir içerikte beceri kazandırma hedeflenmektedir. Europass sertifikalı bir eğitimdir.

Örnek içerik şöyledir:

Bu altı saatlik modülde Kabul ve Kararlılık Terapisinin felsefi alt yapısı, bağlı olduğu ekol ve hipotezleri ele alınacaktır. Hexagon modeli kabul egzersizleri, metaforlar, mindfulness ve değer çalışmaları eşliğinde tanıtılacaktır.

Diğer Modüller:

 • ACT kavramsal altyapı
 • Depresyonda ACT kullanımı
 • Kaygı Bozukluklarında ACT kullanımı
 • TSSB'de ACT kullanımı
 • DEHB'te ACT kullanımı
 • Ebeveynlerde ACT kullanımı
 • Örnek Seans Yapıları ve Vaka Analizleri

Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Kaya Cicerali

Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Kaya Cicerali 1977 İstanbul doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı çift anadalından sonra Boğaziçi Üniversitesinde Bilişsel Bilimler yüksek lisans eğitimi almış ardından da Münih Üniversitesi’nde Mükemmellik Psikolojisi master programlarını tamamlamıştır. Münih’te androgoji, bireysel farklılıklar ve organizasyonel psikoloji alanlarında uzmanlaşırken, yüksek lisans tezini Bayern’de klinik olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklar ve aileleriyle birebir çalışarak yapmıştır. Ardından Bilgi Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamış, doktora tezinde işyerinde psikolojik yıldırmaya uğramış bireylerin psikolojik sağlıklarındaki bozulmayı araştırmıştır. Doktora sonrası araştırmacı olarak bir yıl İsveç’te Lund Üniversitesi Tıp Fakültesinin Psikiyatri Bölümü’ne bağlı Uğraş Terapisi Divizyonunda çalışmış, uğraş terapisinde kullanılan bazı psikometrik araçların Türkçe’ye çevirilerek geçerlik güvenirlik çalışmalarını yapmış ve yayınlamıştır. Arel, Aydın, Üsküdar, Şehir, Yeditepe, Işık ve Okan Üniversitesi gibi pek çok üniversitenin lisans bölümlerinde ders veren Dr. Kaya Cicerali, 2012’den beri Nişantaşı Üniversitesi’nde tam zamanlı kadrodadır. Üsküdar Üniversitesi ve Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji, Aydın Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Nişantaşı Üniversitesi Genel Psikoloji yüksek lisans programlarında ders vermiş, halen Nişantaşı Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında psikoterapi ve kişilik üzerine dersler vermektedir. Akademik hayat öncesinde 10 yıl kadar danışmanlık şirketi ve şirket içi insan kaynakları tecrübesi vardır. Ayrıca üç yıl kadar Euromonitor International’da Türkiye Endüstri Analisti olarak çalışmıştır.

SKU-