Kapsamlı Nöropsikolojik Düzenleme Teknikleri

 • Dr. Psikolojik Danışman Ezgi Denizel Güven
 • KATILIM BELGESİ
 • tr
 • Video Seminerler
 • Bu seminere 19870 gün erişebilirsiniz

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Kapsamlı Nöropsikolojik Düzenleme Teknikleri 1. Gün180dk
2Kapsamlı Nöropsikolojik Düzenleme Teknikleri 2. Gün180dk

Kapsamlı nöropsikolojik düzenleme teknikleri, bireylerin zihinsel işlevlerini ve davranışlarını değerlendirmek için kullanılan detaylı ve sistemli yöntemlerdir. Bu teknikler, özellikle nörolojik, gelişimsel veya psikiyatrik bozuklukları olan bireylerin bilişsel ve davranışsal profillerini anlamak için kullanılır. Nöropsikolojik değerlendirme, bireylerin güçlü yönlerini ve zayıf alanlarını belirlemeye, uygun tedavi yaklaşımlarını geliştirmeye ve mevcut tedavilerin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Nöropsikolojik Değerlendirme Süreci

 1. Klinik Görüşme: Değerlendirme genellikle detaylı bir klinik görüşme ile başlar. Bu aşamada bireyin tıbbi, eğitimsel ve psikolojik geçmişi ele alınır.
 2. Bilişsel Testler: Değerlendirmede çeşitli standardize bilişsel testler kullanılır. Bu testler hafıza, dikkat, dil becerileri, problem çözme, motor beceriler ve diğer bilişsel işlevleri kapsar.
 3. Davranışsal Gözlem: Bireyin davranışsal ve duygusal tepkileri, sosyal etkileşimleri ve genel davranış kalıpları gözlemlenir.
 4. Tıbbi ve Nörolojik Değerlendirme: Gerekirse, tıbbi durumu ve nörolojik fonksiyonları değerlendirmek için ek tıbbi testler ve nörolojik muayeneler yapılır.

Değerlendirmenin Amaçları

 • Tanı Koymak: Alzheimer hastalığı, demans, travmatik beyin hasarı, öğrenme bozuklukları ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumların tanılanmasında kullanılır.
 • Tedavi ve Müdahale Planlaması: Elde edilen veriler, uygun tedavi ve müdahale planlarının oluşturulmasında kullanılır.
 • İlerleme ve Değişikliklerin İzlenmesi: Tedavi sürecindeki değişikliklerin ve ilerlemenin izlenmesi için düzenli nöropsikolojik değerlendirmeler yapılır.

Kullanılan Teknikler ve Yöntemler

 • Bilişsel ve Davranışsal Testler: Zihinsel işlevlerin değerlendirilmesi için çeşitli bilişsel ve davranışsal testler uygulanır.
 • Nörolojik Görüntüleme: Gerektiğinde, beyin yapısı ve işlevini incelemek için MRI, CT gibi nörolojik görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Kapsamlı nöropsikolojik düzenleme teknikleri, çeşitli alanlarda kullanılır:

 • Klinik Ortamlar: Psikiyatrik bozukluklar, nörolojik hastalıklar ve travmatik beyin yaralanmaları olan bireylerin değerlendirilmesinde.
 • Eğitim ve Özel Eğitim: Öğrenme güçlükleri, dikkat bozuklukları ve gelişimsel bozukluklar gibi durumların değerlendirilmesi ve müdahale planlaması için.
 • Araştırma: Beyin-behavior ilişkilerini anlamak ve çeşitli nöropsikolojik durumları araştırmak için.

Kapsamlı nöropsikolojik düzenleme teknikleri, bireylerin bilişsel ve davranışsal işlevlerinin derinlemesine değerlendirilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu teknikler, bireysel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesinde, ilerlemenin izlenmesinde ve bilişsel sağlığın genel anlaşılmasında temel bir rol oynar. Her bireyin benzersiz ihtiyaçlarını ve durumunu dikkate alarak yapılan bu değerlendirmeler, sağlık profesyonellerine kapsamlı bir bakış açısı sunar.

Bireysel Farklılıkların Anlaşılması

Kapsamlı nöropsikolojik değerlendirme, her bireyin benzersiz nöropsikolojik profiline odaklanır. Bu, bireyin zihinsel güçlü yönlerini ve zayıflıklarını belirlemeyi içerir. Örneğin, bazı bireyler hafıza veya dikkat alanlarında zorluklar yaşayabilirken, diğerleri dil becerileri veya problem çözme yeteneklerinde güçlü olabilir.

Rehabilitasyon ve Eğitim Stratejileri

Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, bireyler için özelleştirilmiş rehabilitasyon ve eğitim programları oluşturulabilir. Bu programlar, bireyin güçlü yönlerini desteklemeyi ve zayıf alanlarda iyileşmeyi hedefler. Örneğin, bellek sorunları yaşayan bir birey için hafıza geliştirme teknikleri uygulanabilir.

Multidisipliner Yaklaşım

Nöropsikolojik değerlendirme genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu süreç, nöropsikologlar, nörologlar, psikiyatristler, terapistler ve eğitimciler gibi farklı uzmanların birlikte çalışmasını içerebilir. Her uzman, kendi alanındaki bilgisiyle bireye en uygun müdahale stratejisine katkıda bulunur.

Ebeveyn ve Aile Katılımı

Özellikle çocuklar ve gençler için yapılan değerlendirmelerde, ebeveynlerin ve ailenin katılımı önemlidir. Ebeveynler, çocuğun evdeki davranışları ve günlük rutinleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca, ebeveynlerin ve ailenin desteği, tedavi sürecinin başarısında önemli bir rol oynar.

Teknolojik Araçların Kullanımı

Son yıllarda, nöropsikolojik değerlendirmede teknolojik araçların kullanımı artmıştır. Bu araçlar, daha hassas ve detaylı değerlendirmeler yapılmasını sağlar. Örneğin, bilgisayarla uygulanan testler ve sanal gerçeklik ortamları, bireyin bilişsel fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılabilir.

Sürekli Değerlendirme ve Takip

Nöropsikolojik değerlendirme, tek seferlik bir süreç değildir. Bireyin durumundaki değişiklikleri takip etmek ve müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek için düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekebilir.

Sonuç

Kapsamlı nöropsikolojik düzenleme teknikleri, bireylerin zihinsel ve davranışsal işlevlerinin kapsamlı değerlendirilmesini sağlayarak, onlara uygun müdahalelerin ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır. Her bireyin benzersiz nöropsikolojik profiline odaklanan bu değerlendirmeler, sağlık profesyonellerine bireyin ihtiyaçlarına en uygun destek ve müdahaleleri sunma imkanı verir. Bu sürecin multidisipliner yaklaşımı ve teknolojik araçların kullanımı, nöropsikolojik değerlendirmenin etkinliğini ve kapsamını artırmaktadır.

Psikolojik yardım profesyonelleri için tasarlanmış 6 saatlik bu eğitimde gerek yetişkin gerekse çocuk ve ergenlerle çalışırken uygulanabilecek nöropsikolojik düzenleme tekniklerine yer verilmiştir. Eğitim Polivagal Teori kapsamında otonom sinir sistemine yönelik düzenleyeci becerileri kapsamaktadır.

Dr. Psikolojik Danışman Ezgi Denizel Güven

2002 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden lisans, 2008 yılında Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’dan yüksek lisans, 2019 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’dan travma sonrası gelişme ve psikolojik sağlamlık konularını kapsayan tez çalışmasıyla doktora derecesini almıştır. Yürütmüş olduğu doktora çalışması Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Destekleme Birimi tarafından fonlanmıştır. 2004- 2010 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akademisyen olarak çalışıştır. 2010 yılında İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kurum ve okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaptığı yıllarda çalıştığı ilçelerde travma ve krize müdahale ekiplerinde çalışmış ve il bünyesinde okullarda yaşanan travmatik olaylara müdahalelerde bulunmuştur. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığındaki görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Halen özel bir kurumunda psikolojik danışman olarak çocuklarla ve ailelerle birebir çalışmalarına, çocuk, ergen ve ailelerle bireysel terapilerine; çift danışmanlığına devam etmektedir. Ayrıca Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde misafir öğretim elemanı olarak ders vermekte, Kavram Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programında sektör danışmanlığı yapmaktadır. 3psikolog3anne ve Evlilik ve Aile Araştırmaları topluluklarının kurucularındandır. 
2019 yılında Pegem Yayıncılık tarafından yayınlanan “Travma Psikolojik Danışmanlığı” ve “Trauma Counseling” kitaplarında, 2020 yılında “Çocuk Ergen Ruh Sağlığı: Davranış Bozukluklarında Tanılama ve Tedavi Yaklaşımları” ve 2021 yılında  “Çocuk ve Ergenlerde Travma, Kayıp ve Yas Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları” kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır. 
EMDR terapisti olarak travma iyileştirme ekibinde gönüllü çalışmalarına devam etmektedir. Transaksiyonel Analiz, Şema Terapisi, Diyalektik Davranış Terapisi (Mindfulness Temelli Terapiler), Steven Porges’ten Polivagal Teori eğitimlerini tamamlamıştır. Son yıllarda ağırlıklı olarak merkezi sinir sistemini düzenleme, dengeleme, stres farkındalığı ve duygu düzenleme becerileri konularında çalışmalarına devam etmektedir. 
World Human Relief ve New York Travma Merkezi ortak programı olan Uluslar arası Travma Uzmanlık Programında eğitimci olarak görev almıştır. 

Travma ve Yas Danışmanlığı
Çocukluk Çağı Travmaları
Psikolojik Sağlamlık ve Travma Sonrası Gelişme
Çözüm Odaklı Terapi
Çocukları Resimler Aracılığıyla Tanıma ve Anlama
Öz Şefkat Temelli Ebeveynlik
Stres Farkındalığı ve Duygu Düzenleme
Yetişkin Psikoterapisinde Teknikler
Aile ve Çift Danışmalığında Teknikler  

Sinir Sistemi Entegrasyonu: Polivagal Terapi konularında uzman eğitimleri vermektedir. Psikolog ve psikolojik danışmanlara süpervizyon hizmeti sunmaktadır. Evli ve üç çocuk annesidir.

SKU-