Kekeleyen Yetişkin Bireylere Yönelik Klinik Karar Verme ve Terapide Karşılaşılan Güçlükler

 • Prof. Dr. Charles Healey
 • 29/05/2020 06:00
 • CERTIFICATE
 • tr, en
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

Bu seminerin amacı, uzun bir kekemelik öyküsüne sahip vakaların terapisinde alınması gereken kararları tanımlamaktır. Kayda değer bir süredir kekeleyen yetişkinlerin terapilerinin planlanması ve yürütülmesi klinisyenler açısından çeşitli güçlüklere gebedir. Bu yetişkinlerin kekeleme öyküleri eskilere dayandığından bilişsel, duygusal ve davranışsal örüntüleri hem kemikleşmiş durumdadır hem de farklı düzeylerde çabalama, gerilim, kaçınma ve de kaçma davranışları ile ilişkilenmiş halde olabilirler. Bu konuların yanı sıra, bu seminerde kekeleyen yetişkinlere dair ele alınacak diğer konular arasında klinisyenin özellikleri ve kekemeliğe dair inançlarının incelenmesi, terapi öncesi ilgili verilerin toplanması, vakanın kendi kekemeliğine dair anlayışının derinleştirilmesi, daha önce almış olduğu terapilerden farklı bir terapi yapılandırabilmek için yolların bulunması, vakanın motivasyonunun iyi olmamasından kaynaklı güçlüklerin anlaşılması ve kekemelik yönetiminde uzun vadeli değişiklikler yapamamak gibi konular yer almaktadır.

Prof. Dr. Charles Healey

Nebraska Üniversitesi Özel Eğitim ve İletişim Bozuklukları Fakültesi Konuşma Dili Patolojisi Bölümü
Prof. Charles Healey Nebraska Üniversitesinde, dil ve konuşma bozuklukları alanında bir Emeritus Profesör olarak görev yapmaktadır. 1977 yılından beri üniversitenin Özel Eğitim ve İletişim Bozuklukları bölümünde akademik personel çalışmalarını sürdürmektedir. Kariyeri boyunca, Üniversite Üstün Öğretim Ödülü, Nebraska Dil-Konuşma ve İşitme Derneği Onu Ödülü, Kentucky Üniversitesi Üstün Mezun Ödülü gibi sayısız ödül almış ve ASHA üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Hali hazırda, ASHA bünyesinde Kurul Onaylı Akıcılık Bozukluğu Uzmanı olarak görev almakta ve Akıcılık Bozuklukları Dergisinde (Journal of Fluency Disorders) editörlük yapmaktadır. Kendisi, akıcılık bozuklukları olan çocuk ve yetişkinlere dair sayısız makale ve kitap bölümünün yazarıdır. Dr. Healey kekeleyen okul çağı çocuklarının değerlendirilmesi ve terapileriyle ilgili çok sayıda çalıştay ve seminerler düzenlemiştir.

Seminer Çıktıları

Bu seminerin sonunda katılımcılar:
 • Kekeleyen yetişkinlerin terapisinde alınması gereken bazı karmaşık kararları anlayacak,
 • Vakanın gelişimini izleyebilmek için ne tür değerlendirme verilerinin ve bilgilerin gerekli olduğunu tanımlayacak,
 • Kekeleyen yetişkinlerle çalışmak açısından önemli olan klinisyen inanç ve davranışlarını anlayacak,
 • Bir vakanın bireysel terapi ihtiyaçlarına dair ek davranışları çözümleyecek,
 • Kekemelik terapisindeki çeşitli yaklaşımları açıklayacak
 • Uzun vadeli terapi amaçlarının nasıl belirleneceğini ve tekrar kötüye gitmenin nasıl önleneceğini tanımlayacaklardır

Program Akışı

 • Kekeleyen yetişkinlerin terapisinde önemli olan faktörler
 • Terapi etkinliğini artıran klinisyen inanç ve davranışları
 • Terapide elde edilen gelişmeleri kaydetmek için kullanılan veri türleri
 • İleri düzey kekemelik terapisinde hangi yaklaşımların kullanılması gerektiğine karar verme
 • Kekeleyen yetişkin terapisindeki güçlükler ve bu gücüklerle baş etme
 • Özet ve katılımcıların soruları​

SKU-897