NöroPLAY Uygulayıcı Sertifika Programı

 • Öykü Su Unay, Uzm. Feyza Kutlu Konuk, Uzm. Elif Nur Gürkan Tazegül, Uzm. Şerife Sezen Aksu, Doç. Dr. Barış Ekici, Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı
 • 15/05/2022 09:00
 • 10s 0dk
 • UYGULAYICI SERTİFİKASI
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1NöroPlay Uygulayıcı Sertifika Programı Birinci Gün 15/05/2022 09:00 – 19:00600dk

Otizmde Oyun Temelli Erken Müdahale Yöntemi

Otizm; yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, iletişim sorunları, sosyal etkileşim sorunları ve sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlarla karakterizedir. DSM-V’e göre otizm spektrum bozukluğu iki ana kategoride toplanarak tanımlanmaktadır. Buna göre; ilk kategorisinin birinci ölçütü normal olmayan sosyal yakınlaşmadan ve diyaloğu devam ettirmeden başlayan, ilgi alanlarının, duyguların paylaşımına ve sosyal etkileşimi sürdürme yokluğuna kadar giden sosyal-duygusal alanda yetersizliklerdir. İkinci ölçütü ise zayıfça oluşturulmuş sözel-sözel olmayan iletişimden, göz teması ve vücut dilinde anormallikler veya sözel olmayan konuşmayı anlama ve kullanmada yetersizlikler ile yüz ifadelerinin veya mimiklerin tamamen olmamasına kadar uzanan sözel olmayan iletişimde sınırlıklardır.

Oyun ise, çocuğun en doğal öğrenme ve gelişim destek aracıdır. Çocuk, oyun içinde kendisi için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları yaparak, yaşayarak öğrenmekte, yardımlaşma,  konuşma, bilgi edinme, alışkanlık, deneyim kazanma ve yaşam rollerini anlama gibi olguları oyun içinde kavramakta ve pekiştirmektedir. Oyun içinde kurulan ilişkiler çocuğa konuşma ve harekete geçmenin bir sıra içerdiğini yaşayarak öğretir.  Çocuk oyun yoluyla farklı özellikteki nesnelerle oynarken kavramları, sayıları ve buna benzer pek çok bilişsel yeteneğini de geliştirme imkânı bulur. Oyun, özellikle çocukları pasif durumdan aktif duruma geçirmesi nedeniyle diğer öğrenme tekniklerine göre daha etkilidir.

*Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için planlanmış oyun temelli erken müdahale programları gözden geçirilerek yenilikçi bir yöntem olan Nöroplay Yöntemi oluşturulmuştur.

NöroPLAY Yöntemi Nedir?

NöroPLAY Yöntemi 12-42 aylık çocuklar için, Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici ile Çocuk Gelişim alanından Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Uzm. Sezen Şerife Dursun, Feyza Kutlu ve Elif Nur Gürkan tarafından geliştirilmiş otizm erken müdahale programıdır. Ebeveyn-çocuk etkileşimini baz alan, ev merkezli, yoğunlaştırılmış bir oyun terapi sürecinde; çocuklarda görülen sosyal bozuklukların sosyal oyun aracılığıyla giderilmesi amaçlanır. Bu yöntem ebeveynlere, çocuklarının sosyal iletişimini desteklemek için hangi oyuncak ile nasıl bir strateji izleyerek oynamaları gerektiği konusunda detaylı bilgiler sunar. Yoğunlaştırılmış seansları ile ebeveynler çocuklarıyla hangi oyuncakları kullanarak nasıl oyun oynamaları gerektiğini ve ev ortamının nasıl düzenlenmesi gerektiğini öğrenirler. Böylece terapiyi tüm güne yansıtılarak çocuğun etkileşim süreci doğal ortamında desteklenmeye devam eder.

Süpervizyon Süreci

Katılımcıların eğitimi takip eden 3 ay içerisinde, otizm riski olan bir çocuk ve ailesiyle çalışıp yöntemi uygulayarak süpervizyon alması gerekmektedir. Katılımcıların videoları incelenip geri dönüş yapılacak ve uygun bulunan kişilere “ NÖROPLAY UYGULAYICI SERTİFİKASI” verilecektir.

Uygulama videoları nrplaykursu@gmail.com üzerinden Nöroplay eğitmenlerine iletilecektir. Nöroplay uygulaması onaylanan katılımcılara sertifikaları mail yoluyla gönderilecektir.

** Süpervizyon için ek ücret alınmayacaktır.

Kimler Katılabilir?

Otizmli çocuklar ile çalışan 4 yıllık fakülte mezunları eğitime katılabilir. Ön lisans mezunları eğitime alınmayacaktır. 6 ay içerisinde uygulama yapıp süpervizyon alabilecek kişilerin kayıtları yapılacaktır.

 • Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi
 • Özel Eğitim Öğretmeni
 • Okul Öncesi Öğretmeni
 • Dil ve Konuşma Terapisti
 • Ergoterapist
 • Fizyoterapist
 • Psikolog
 • Psikolojik Danışman

Öykü Su Unay

2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü'nden mezun olarak Prof. Dr. Burak Tatlı Çocuk Nöroloji Kliniği bünyesine ergoterapist olarak katıldım. Aynı yıl Ayres Duyusal Bütünleme Sertifika Kursu'na başlayarak 2018 yılında eğitimimi tamamladım. Yine aynı yıl NöroPLAY Yöntemi'nde Duyusal Bütünleme Terapisi ile ilgili teorik ve klinik katkılarımı sunmak amacıyla ekibe dahil oldum. O tarihten beri otizm spektrum bozukluğu, genel gelişim geriliği, genetik sendrom, serebral palsi vb. nörolojik problemlerde duyusal bütünleme temelli ergoterapi hizmeti vermekteyim.


Uzm. Feyza Kutlu Konuk

2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun oldum. Eğitim hayatım boyunca birçok kongre, staj ve çalışmaya katıldım. Aynı yıl Ekim ayında Prof. Dr. Burak Tatlı Çocuk Nöroloji Kliniği bünyesine Çocuk Gelişim Uzmanı olarak katıldım. Çalışma hayatım boyunca, mesleki gelişimime destek verecek bir çok kursa katıldım. Kliniğimiz bünyesinde, ekip arkadaşlarımız ile otizm riski olan çocuklar için geliştirdiğimiz Nöroplay Yöntemi isimli müdahale programının geliştirilmesinde katkıda bulundum. Yüksek lisansımı, otizm riski olan çocuklar ve aileleri üzerine yaptığım tez çalışmam ile Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Programını tamamladım. Halen daha, klinikte çalışmalarıma devam etmekte olup, çocukların gelişimlerinin en iyi şekilde desteklenmesi için ailelere ve çocuklara hizmet sunmaya devam ediyorum.


Uzm. Elif Nur Gürkan Tazegül

2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl PARE Bilim Merkezi’nde çalışmaya başladı. 2017 Temmuz ayı itibariyle Prof. Dr. Burak Tatlı Çocuk Nöroloji Kliniği’nde hizmet vermeye başladı ve halen devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde yüksek lisans tez bitirme aşamasındadır.


Uzm. Şerife Sezen Aksu

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde 2006 yılında lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde 2015 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, 2017 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde doktora eğitimine başlamış, halen eğitimi devam etmektedir.. Ankara'da özel bir Kreş ve Gündüz Bakımevinde Sorumlu Müdür-Eğitim Koordinatörü olarak 2006 yılında bir yıl süre ile çalışmıştır.. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2007 yılında çalışmaya başladığı klinik çocuk gelişimci görevine devam etmektedir. Aynı zamanda 2015 yılından itibaren Prof.Dr Burak Tatlı Çocuk Nöroloji kliniğinde Nöroplay yöntemi uygulama ve geliştirme çalışmalarında bulunmuştur. 2010 yılından itibaren DENVER II Gelişim Tarama Testi uygulayıcı eğitimcisidir. Akademiye olan ilgisi ve çalışmaları ile birlikte halen klinik görevini sürdürmektedir.


Doç. Dr. Barış Ekici

1978 yılında İzmir’de doğdu. İlk öğrenimini İstanbul Maçka İlkokulunda; ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesini bitirip tıp doktoru oldu.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde Pediatri uzmanlığını 2007 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Çocuk Nörolojisi yandal uzmanlığını aldıktan sonra 2013 yılında Üniversite Doçentliği ünvanına hak kazandı. 2013-2014 yılları arasında Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mecburi hizmetini yaparken Çocuk Nörolojisi Klinik Şefi olarak çalıştı. Halen, Çocuk Nörolojisi Kliniğinde hasta görmekte ve otizm, epilepsi ve disleksi alanında bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Dr Barış Ekici’nin üç kitabı bulunmaktadır: Bana Biraz Otizmden Bahset Otizmi Oyuna Getir ve Otizm hayatı kolaylaştırma Kılavuzu.

Çocuk Nörolojisi Alanındaki Bilimsel Çalışmaları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 41 Adet (Pediatric Neurology
Journal, Expert Reviews in Neurotherapeutics, European Journal of Pediatric Neurology…)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 6 Adet
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: 2 Adet
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 17
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 38 Adet

Dr. Barış Ekici Türkiye Çocuk Nörolojisi , Uluslararası Otizm Araştırmaları Derneği ve Amerikan Epilepsi Derneği üyesidir.

İlgi alanları (Pediatrik Nöroloji)

Epilepsi
Otizm  (Otizm tanı ve tedavisi)
Riskli Bebek İzlemi
Başağrısı, Migren
Ketojenik Diyet
Serebral Palsi
Gelişimsel koordinasyon bozukluğu
Gelişimsel gerilik
Mental sorunlar
Katılma nöbetleri


Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı

Akademik hayatına Ankara Üniversitesi'nde 2002 yılında başlayan Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI şu anda profesör olarak devam etmektedir. Bu süreçte 2010-2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde dekan yardımcılığı ve belirli aralıklar ile Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokullarında eğitim sorumluluğu görevini yürütmüştür. Ayrıca TUBİTAK’ta Erken Çocukluk Dönemi için Aylık Eğitim Dergisi/Meraklı Minik ile Kitaplar Yayın Danışma Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yönetim kurulu üyesi olarak 2015 yılında beri destek verdiği Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneğine 2016 yılından itibaren dernek genel başkan yardımcısı olarak destek vermektedir. Erken çocukluk döneminde değerler eğitimi konusunda 2017 yılında Jauma I Üniversitesi (Castellon) Eğitim Bölümüne Prof. Dr. Joan A. Traver Martí ile bir ay süre çalışma yapmak üzere akademik ziyarette bulunmuştur. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında gelişimsel değerlendirme, erken müdahale programları, erken çocukluk programları, oyun ve çocuk kitapları ile prematüre bebekler vb. gelişimsel riskli çocuklar ve otizm spektrum bozukluğu konularında teorik ve uygulamaya dayalı çalışmaları ve dersleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Seminer Çıktıları

Bu seminerin katılımcıları; NöroPlay yöntemiyle otizmde oyun temelli erken müdahale yöntemini öğreneceklerdir.

Eğitimi çok iyi buldum, çok memnun kaldım. 3 yaşına gelmemiş olan bir öğrencime uygulama şansı buldum ve öğrencimden olumlu bir geri dönüş aldım. Hala öğrencilerime uygulamaya devam ediyorum.

Gayet güzel bir eğitimdi. Hatta ikinci kez katıldım. Alanda çalışan bir nöroloji hekiminin de anlatımı çok faydalı oldu.

Çok güzel bir eğitimdi. Oldukça akıcı ve faydalı buldum.

SKU-