Öğrenme Güçlüğü – Disleksi

  • Uzm.Dr. Hazal Tonya
  • 22/03/2024 20:30
  • 2s 0dk
  • tr
  • Online Seminerler

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Öğrenme Güçlüğü Disleksi 22.03.2024 – 20:30/22:30120dk

DSM-5'te "Özgül Öğrenme Bozukluğu" (Specific Learning Disorder), bireyin okuma, yazılı ifade ve/veya matematik becerilerinde beklenen seviyenin altında performans göstermesi olarak tanımlanır. Bu tanım, disleksi gibi okuma bozukluklarını, yazılı ifade zorluklarını ve matematikle ilgili öğrenme güçlüklerini içerir. DSM-5, öğrenme bozukluklarının tanılanması için spesifik kriterler belirler:

Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanı Kriterleri

A. Akademik becerilerde sürekli zorluklar, en az bir alanda (okuma, anlama, yazılı ifade, yazım kurallarına ve el yazısı becerilerine uyum, matematiksel akıl yürütme, matematiksel hesaplama) belirgin derecede geri kalınması şeklinde gözlemlenir.

B. Okul çağındaki çocuklarda ve yetişkinlerde, bireyin yaşına ve yeteneklerine göre beklenen akademik beceri seviyesinden önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini gösteren standartlaştırılmış testlerde veya kapsamlı klinik değerlendirmelerde etkilenen akademik becerilerin en az 1.5 standart sapma altında olduğunu belirleyen kanıtlar.

C. Akademik becerilerdeki zorluklar, okulun erken dönemlerinde başlar, ancak tam olarak tanımlanması ve değerlendirilmesi, zorlukların kendini gösterdiği belirli taleplerin (örneğin, daha zorlu okul çalışmaları) ortaya çıktığı zaman kadar belirgin olmayabilir.

D. Zorluklar, yetersiz eğitim, duygusal bozukluklar, duyusal yeteneklerin eksikliği vb. diğer nedenlerle açıklanamaz.

Disleksi ve Tanı Kriterleri

DSM-5, disleksiyi "Özgül Öğrenme Bozukluğu" altında okuma becerileriyle ilgili zorluklar olarak tanımlar. Disleksi için belirtilen tanı kriterleri, yukarıda belirtilen genel öğrenme bozukluğu kriterlerine ek olarak, okuma akıcılığı ve anlaması, kelime tanıma becerileri, sesbilimsel (fonolojik) farkındalıkta ve okuma hızı ve anlamada zorluklar şeklinde somutlaşır.

Değerlendirme ve Tanı

Özgül öğrenme bozukluğunun ve disleksinin tanısı için, eğitimciler, psikologlar ve diğer uzmanlar tarafından yapılan kapsamlı akademik ve psikolojik değerlendirmeler gereklidir. Bu değerlendirmeler, bireyin zorluklarının doğasını, kapsamını ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olur ve uygun müdahale stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır.

DSM-5'teki bu tanı kriterleri, öğrenme güçlüğü ve disleksi olan bireylerin daha doğru bir şekilde tanımlanmasını ve desteklenmesini sağlamak için tasarlanmıştır, ve bu alanda çalışan profesyonellerin, bireylerin ihtiyaçlarına en uygun müdahale ve destekleri sağlamalarına yardımcı olur.

Bilgilendirme: 

  1. Bu etkinlik ebeveynlere yöneliktir; lakin dileyen eğitimci, terapist ya da ruh sağlığı profesyonelleri dinleyici olarak etkinliğe katılabilirler.
  2. Katılımcıların etkinliğe katılabilmek için kayıt olmaları gerekmektedir; etkinlik başladığında e-mail adresinize gelen ZOOM Linkine tıklayarak etkinliğe katılabilirsiniz.
  3. Ebeveynler, uzmana sormak istedikleri soruları internet sitemizin alt kısmında bulunan form aracılığıyla DİLGEM'e iletirler. BİZE ULAŞIN
  4. Etkinlik moderatörleri tarafından sorularınız sizlerin isimleri verilmeden sıra ile uzmana sorulacak ve uzman tarafından da cevaplanacaktır.

Uzm.Dr. Hazal Tonya

Uzm.Dr. Hazal Tonya, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimidir. Tıp fakültesini eğitimini 2009-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aldıktan sonra 2016-2021 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitim süreci boyunca bebek, çocuk ve ergenlik dönemi ruhsal, zihinsel ve davranışsal sorunlarına dair çok sayıda hasta ve danışan görerek poliklinik hizmeti verdi. 2021 yılında pandemi döneminde çocuklardaki ruhsal problemlerle ilgili tezini tamamladıktan sonra uzman doktor ünvanını aldı. Ardından Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2021-2023 yılları arasında mecburi hizmetini yaptı. 2023 yılında İzmir’de kendi kliniğinde danışan ve hasta görmeye başlamıştır.
Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’den Psikodrama terapistliği eğitimi (ko-terapistlik), Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR terapisi eğitimlerini aldı. Genel tedavi yaklaşımı olarak çeşitli psikoterapi yöntemlerini, anne baba eğitimlerini ve gerekli durumlarda ilaç tedavilerini kullanmaktadır.

İlgilendiği başlıca alanlar; Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) ve otizm gibi nörogelişimsel bozukluklar, sınav anksiyetesi, panik atak, kaygı bozuklukları, sosyal fobi, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, ergenlik dönemi ve kimlik bocalaması, ebeveyn-çocuk ilişkisinde yaşanan zorluklar.

SKU-