Öğretme Ve Değerlendirme Sürecinde Zihin Haritaları Eğitim Programı

 • Ph.D. Ümit Savaş Taşkesen
 • 24/10/2023 20:30
 • 6s 0dk
 • KATILIM BELGESİ
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Öğretme Ve Değerlendirme Sürecinde Zihin Haritaları Eğitim Programı 24.10.2023/ 20:30-23:30180dk
2Öğretme Ve Değerlendirme Sürecinde Zihin Haritaları Eğitim Programı 25.10.2023/ 20:30-23:30180dk

Öğretim ve Değerlendirme Sürecinde Zihin Haritaları Eğitim Programı semineri iki aşamadan oluşmaktadır.

MODÜL 1 (3 Saat)

Zihin Haritasının temel felsefi kuralları, beynin işleyişi, çalışma ilkeleri, çağrışım, ilişkilendirme, hayal gücü, öğrenmenin zihinde oluşumu, hafıza ve hatırlamanın temel ilkeleri, lineer ve radyan düşünme, yaratıcı düşünce örnek uygulamalar, etkinliklerle anlatılacaktır. Çocuklarda/yetişkinlerde çağrışımsal düşünce geliştirme etkinlik uygulamaları yapılacaktır. Zihin haritaları ile ikili kodlama, görsel düşünme,  beynin temel çalışma ilkeleri arasındaki bağlantı üzerinde durulacaktır. Hafıza, yaratıcı düşünce, hatırlama uygulamaları yaptırılacak, sunu hazırlama, makale yazma, yaratıcı yazarlık, not alma, not üretme aracı olarak zihin haritalarının kullanım örnekleri incelenecektir. Zihin Haritalarının özellikleri, tarihi, uygulama ilkeleri üzerinde durulacaktır.

MODÜL 2 (3 Saat)

Zihin Haritaları nasıl çizilir? Zihin haritasında temel uygulama kuralları nelerdir? Örnek zihin haritası uygulamaları yapılacaktır. Örnek çizimlerin değerlendirilmesi ve geri bildirimleri, zihin haritası çiziminde sık karşılaşılan hatalar üzerinde durulacaktır. Hafıza, proje geliştirme, yaratıcı yazarlık, kendini değerlendirme, yaratıcı düşünce, düşünceleri düzenleme, normal gelişim gösteren, özel yetenekli, öğrenme güçlüğü olan çocukları desteklemede zihin haritalarının kullanımı, okulda ya da bireysel olarak not alma, not üretme, grupla çalışma, sunum yapma, bilgiyi gözden geçirme, yaratıcı yazarlık, şiir, hikaye yazma, karakter oluşturma, beyin fırtınası, bilgiyi organize etme, sunum hazırlama, kendini tanıma aracı olarak zihin haritalarının kullanım örnekleri incelenecek, zaman sınırına göre örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.  Zihin Haritaları programları hakkında bilgi verilecektir.

Bu süreç uzaktan eğitimle ama uygulamalı olacağı için katılımcıların yanlarında a4 çizgisiz kağıt, renkli kalemler (keçeli ya da kuru boya) bulundurmaları gerekmektedir.

Ph.D. Ümit Savaş Taşkesen

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yurt içi ve yurt dışı birimlerinde görev yaptı. 2017 yılından itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesinde görev yapıyor. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Zeka Oyunlarının Öğretimi teziyle doktorasını tamamladı. Bilim ve Sanat Merkezlerinde, İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine zihin haritası atölyeleri açarak eğitim verdi. Tübitak projelerinde zihin haritaları atölyeleri açtı. Öğretmen, avukat, doktor vd meslek gruplarına yönelik yaratıcı düşünce ve zihin haritalarının uygulanmasına yönelik atölye çalışmaları yaptı.

Ph.D. Ümit Savaş Taşkesen tarafından verilen bu seminer, katılımcılara aşağıdakileri öğreterek öğretme ve değerlendirme sürecinde zihin haritalarının etkili kullanımı konusunda desteklemeyi amaçlar;
 • Beyin ve çalışma ilkeleri, görsel düşünme, ikili kodlama ilkelerini anlamak.
 • Zihin Haritası ile Beyin, Nörobilim arasındaki ilişkiyi anlamak.
 • Hafızanın temel ilkeleri, çağrışım, ilişkilendirme, lineer ve radyan düşünce arasındaki ilişkiyi, benzerlik ve farklılıkları anlamak.
 • Yaratıcı düşünce ve zihin haritaları arasındaki ilişkiyi kurmak ve uygulamak.
 • Zihin Haritası kurallarına uygun bir harita çizmek.
 • Evde, işte ve okulda Kendini tanıma, bilgiyi organize etme, beyin fırtınası, yaratıcı yazarlık, hikaye yazma, karakter oluşturma, şiir yazma, not alma, not üretme, etkinlik planlama aracı olarak zihin haritası çizmek.
 • Değerlendirme aracı olarak zihin haritasının kullanımına örnek uygulama yapmak.
Bu kurs kimler için uygundur? •Kişisel gelişim, beceri edinme, zihnin etkin ve verimli kullanımı, bilgiyi organize etme ihtiyacı olan bütün bireyler, eğitimciler ve meslek grupları için uygun olduğu düşünülmektedir.

1. Gün Zihin Haritası Teorik Çerçeve

•Beyin, Öğrenme ve Düşünce

•Bilgiyi geri çağırma ve hafızanın temel ilkeleri

•Yaratıcı, kendini tekrar eden ve doğurtkan düşünce

•İkili kodlama, ilişkilendirme ve çağrışım

•Lineer ve radyan düşünce

•Not alma ve Not Üretme.

•Görsel Sembollerle Düşünme

2. Gün Zihin Haritası: Uygulama

•Zihin Haritası Temel Kurallar

•Uygulama İlkeleri

•Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

•Not alma ve üretme aracı olarak zihin haritaları

•Farklı Dersler için örnek uygulamalar

•Yaratıcı Yazarlık

•Plan yapma

•Sunu Hazırlama

•Kitap planı hazırlama

•Makale Yazma

•Zihin Haritası Programlarının kullanımı

•Zihin Haritaları temel kaynaklar

SKU-