Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bağırsak İlişkisi

 • Tuğba Cici, MSc, MBA, PhD
 • KATILIM BELGESİ
 • tr
 • Video Seminerler
 • Bu seminere 7 gün erişebilirsiniz
+KDV

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bağırsak İlişkisi Video ve Dokümanlar146dk

Bağırsak mikrobiyotasında yararlı ve zararlı mikroorganizmalar belirli bir denge halinde yaşamaktadır. Bağırsak florasında dengenin bozulması sonucu hastalık yapan maddeler vücuda kolay geçmekte ve birçok sağlık probleminin oluşma riskini arttırmaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğu’na (OSB) sahip bireylerin bağırsak mikrobiyota kompozisyonunda belirli bir farklılığın olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Bağırsak-beyin ekseninde meydana gelen hasarın OSB patogenezinde rol oynadığı bilinmektedir. Bağırsak mikrobiyotasındaki dengenin bozulması toksik maddelerin üretilmesine neden olmaktadır. Üretilen bu toksik maddeler bağırsak-beyin ekseni aracılığı ile beyine ulaşarak OSB’li kişilerde otistik davranışların görülme riskini arttırmaktadır.

Bu nedenle de OSB’li bireylerde mikrobiyal tedavi ve ona uygun medikal beslenme tedavisi uygulanması oldukça önem taşımaktadır. Bağırsak florasının onarılması otistik davranışların görülme riskini azaltmakta ve çeşitli sağlık parametrelerini olumlu yönde etkilemektedir. Bu eğitimin amacı OSB ve bağırsak-beyin ekseni arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde kavratmak ve buna uygun medikal beslenme tedavisini ele almaktadır.

Tuğba Cici, MSc, MBA, PhD

Tuba Cici, Leoxygen Biyoteknoloji Sanayi ve Anonim şirketinin kurucusudur. Medikal Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Executive MBA programından mezun olmuştur. Ek olarak, multidisipliner araştırmalar yapabilmek için biyoteknoloji ve nörobilim alanında eğitimler almıştır. Tuğba Cici, Almanya’da doğup büyümüş ve eğitim hayatı hem Almanya hem Türkiye’de devam etmiştir. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. ‘Tip 2 diyabetli sıçanlarda probiyotik ve fitozom curcuminin antidiyabetik ve antilipidemik etkisinin değerlendirilmesi’ tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans araştırmasında edindiği tecrübeler ve Hong Kong’da mikrobiyota alanında aldığı eğitimler sonucu kişiselleştirilmiş tıp ve hastalıklara spesifik mikrobiyal tedaviler üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun sonucunda geliştirdiği proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Şu anda hedef organa yönelik ilaç taşıma sistemleri geliştirerek, etkili bağırsak mikrobiyotası tedavisi sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun dışında oral mikrobiyota ve Alzheimer hastalığı üzerine araştırmaları devam etmektedir. Klinik ve deneysel araştırmaları sonucu elde ettiği tecrübeleri hem yurt içi hem de yurt dışında bilimsel kongrelerde paylaşmaya devam etmektedir.

Seminer Çıktıları

Bu seminerin sonunda katılımcılar;
 • Güncel bilgiler ışığında Otizm Spektrum Bozukluğu’nun (OSB) oluşum mekanizmalarını öğrenecek,
 • Bağırsak-Beyin Ekseni ve OBS  arasındaki ilişkiyi anlayacak,
 • Gebelik’te OSB’yi tetikleyen faktörlerin neler olduğunu öğrenecek,
 • OSB’nin bazı beyin yapılarıyla ilişkisi hakkında bilgi edinecek,
 • OSB’da Bağışıklık Sistemi arasındaki ilişkiyi öğrenecek,
 • OSB’nda medikal beslenme tedavisi hakkında bilgi edineceklerdir.​
​  

Program Akışı​

 • Güncel Bilgiler Işığında OSB’nin Oluşum Mekanizmaları: Bağırsak Mikrobiyomu ve Genetikle İlişkisi,
 • Gebelik’te OSB’yi tetikleyen faktörler,
 • Disbiyozis (Bağırsakta Mikrobiyal Dengenin Bozulması) ve OSB arasındaki ilişki,
 • OSB ve Candida Albicans ilişkisi,
 • OSB’li bireylerde Disbiyozisin beyin fonksiyonu ile ilişkisi,
 • OSB’li bireylerde hangi probiyotik suşların kullanılması gerektiği,
 • OSB‘da Vitamin-Mineral Eksikliği ve hangi preparatların kullanıldığı,
 • OSB ve Bağışıklık Sistemi arasındaki ilişki,
 • OSB ve Ağır Metal İlişkisi,
 • OSB’nin Medikal Beslenme Tedavisi’nde bağırsak florasının normale döndürülmesi.
 • Soru Cevap

SKU-969