Özgül Öğrenme Bozukluğu Bataryası ve Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Sertifika Programı

  • Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan, Prof. Dr. Sirel Karakaş
  • 26/11/2022 09:00
  • 16s 0dk
  • tr
  • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Özgül Öğrenme Bozukluğu Bataryası ve Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Sertifika Programı 26/11/2022 09.00-17.00480dk
2Özgül Öğrenme Bozukluğu Bataryası ve Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu Sertifika Programı 27/11/2022 09.00-17.00480dk

Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası (ÖÖB-KG), ülkemize adaptasyonu yapılmış, geniş kapsamlı tek ölçme aracıdır. Batarya Matematik Alt Testi, Okuma Alt Testi, Gesell Gelişim Figürleri Alt Testi, İşittiğini Yazma Alt Testi, Gördüğünü Yazma Alt Testi, Serbest Yazma Alt Testi, Saat Çizme Alt Testi, Head Sağ-Sol Ayırt Etme Alt Testi, Lateralizasyon Alt Testi Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması Alt Testi, Sıralama Alt Testi’nde oluşmaktadır. 

Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B), kısa-süreli bellek ve dikkat kapasitesini multimodal olarak ölçen, ülkemize standardizasyonu yapılmış olan tek nöropsikolojik testtir. Test İşitsel- Sözel, Görsel-Sözel, İşitsel-Yazılı Ve Görsel-Yazılı alt testlerinden oluşmaktadır. Testte görsel uyarım, işitsel uyarım yazılı anlatım, sözlü anlatım, duyular-arası entegrasyon ve duyu-içi entegrasyon ayrı ayrı ölçülmektedir. Bu özellikleriyle, GİSD-B, ÖÖB değerlendirmesinin önde gelen nöropsikolojik testleri arasında yer almaktadır. 

Klinik Kullanımı: Özgül Öğrenme Bozukluğu Bataryası özelde özgül öğrenme bozukluğunun, ayrıca, öğrenme bozukluğunun tanı ve değerlendirmesinde, ayrıca öğrenme bozukluğunun, dil bozuklukları, konuşma bozuklukları ve akıcılık bozukluklarındaki rolünü belirlemede kullanılır. 

Kurs Ücretine Dahil Olan Malzemeler: 

ÖÖB-KG malzemesi: uygulayıcı kayıt formu, çocuk kayıt formu, uygulama yönergesi, örnek raporlar ve eğitimin video sunumları  

GİSD-B malzemesi: uygulama yönergesi ve kayıt formu. GİSD-B Testi eğitim ücretine dahil değildir. Bu eğitime katılanlar, GİSD-B testini, %50 indirimli olarak alabileceklerdir

Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan

Eğitim Durumu
Lisans Öğrenimi: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1992-1996
Yüksek Lisans Öğrenimi: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Deneysel Psikoloji Bilim Dalı, 2008.

Bilimsel Faaliyetleri
Turgut, S. (2008). Özgül Öğrenme Güçlüğü'nde nöropsikolojik profil.
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.


Prof. Dr. Sirel Karakaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1965’da Psikolojide Lisans Derecesi, Hacettepe Üniversitesinden 1971’de Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans Derecesi, aynı Üniversiteden 1978’de Biyofizikte Doktora Derecesi aldı.

1967- 2009 arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, 2009-12 arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi AR-GE Biriminde, 2012-15 arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Psikoloji Bölüm Başkanı, 2015-16 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi, 2016-2019 arası Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev tapmıştır. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Çoğu TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda projenin yürütücülüğünü yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde, ülkemizdeki ilk Bilişsel Elektrofizyoloji Laboratuvarını kurdu. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu çok-merkezli olarak, multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşımlar altında sürdürdü, bu yaklaşımla Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nu kapsamlı olarak araştırdı ve yayınlar yaptı. Türkiyede ilk nöropsikolojik test standardizasyonunu gerçekleştirdi. Ülkemizde Deneysel Psikoloji dalında ilk yüksek lisans ve yine ilk doktora programlarını oluşturdu. Ülkemizde yetişmiş olan deneysel psikologların büyük çoğunluğunu bu programlarda bilfiil yetiştirdi. Bu bağlamda 36 lisansüstü tez çalışmasının danışmanlığını yaptı, psikiyatri ve nöroloji de dahil olmak üzere, pek çok başka alandaki tez çalışmalarında gayri resmi danışmanlık yaptı.

Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Bunlar arasında Hacettepe Üniversitesi 2006-07 Yılı Bilim Ödülü, Elsevier SCOPUS 2007 Türkiye'de Araştırmaları ile İlk 10'a Giren Bilim Adamı Ödülü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından takdir edilen En İdealist Akademisyen Ödülü (2015) bulunmaktadır.

Ülkemiz için özgün bir zeka testi geliştirme konusundaki TÜBİTAK-KAMAG projesinin (müşteri kurum Millî Eğitim Bakanlığı) soru yazma ile ilgili projesinin yürütücüsü olup çalışmada deneme araştırması aşamasına geçilmektedir.

İnternet ortamında yer alan “Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Terimleri” adlı sözlüğü vardır. İnternette kendine özgü bir platformda yer alan esnek site, kurulduğu günden bu yana 450,000’in üstünde ziyaretçi almıştır (haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 3500’ün üstünde).

Bilişsel Nörobilim (Deneysel Psikoloji, Bilişsel Elektrofizyoloji, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme) Nöropsikoloji, Ölçme ve Değerlendirme, Psikoloji Tarihi konularındaki ulusal ve uluslararası makale ve kitaplarına aldığı atıf sayısı 7500’ün üstünde, Etki Faktörü 31’dir.

Seminer Çıktıları: 

  • Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) ve Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu (GİSD-B) konusunda özet kuramsal bilginin kazandırılması
  • ÖÖB’nin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılan ÖÖB-KG ve GİSD-B’yi uygulama, puanlama ve yorumlama becerisinin kazandırılması. 
  • ÖÖB-KG süpervizyonu kapsamında her bir kursiyerin iki adet uygulama yapması ve bunu posta yolu ile göndermesi.  

Verilecek Olan Belge: Eğitimin gerektirdiği süpervizyonun gereklerini tamamlaması durumunda, katılımcılara, Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND) başkanı ve eğitimci tarafından imzalanmış sertifika verilecektir. 

Program Akışı:

1. ÖÖB konusunda özet kuramsal bilgilerin sunulması. 

2. ÖÖB değerlendirmesi için görüşme sürecinin açıklanması. 

3. ÖÖB-KG Bataryasındaki alt testlerinin tanıtılması:

(a) Matematik, (b) Okuma, (c) Gesell Gelişim Figürleri, (d) İşittiğini Yazma, (e) Gördüğünü Yazma, (f) Serbest Yazma, (g) Saat Çizme, (h) Head Sağ-Sol Ayırt Etme, (i) Lateralizasyon, (j) Öncelik-Sonralık İlişkilerinin Sorgulanması, (k) Sıralama; 

4. ÖÖB uygulama videosunun izlenmesi.

5.  GİSD-B testinin kuramsal, uygulamaya yönelik ve psikometrik özelliklerine ilişkin bilgilerin sunulması;

a)Kuramsal-Uygulamaya Yönelik İşlemler: (a. Orijinal Testin Tanıtımı, b. Test Malzemesinin Tanıtılması, c. Uygulama Yönergesi, d. Uygulama Videosunun İzlenmesi

e. Puanlama, f. Yorumlama)

b) Psikometrik Özelliklere İlişkin Bilgiler (a. Güvenirlik Araştırmaları, b. Geçerlik Araştırmaları, c. Test Performansı İle İlişkili Beyin Bölgesi)

6. ÖÖB-KG ve GİSD-B’den elde edilen sonuçların, bu sonuçlara dayanarak yapılan değerlendirme ve yorumların nasıl raporlandırıldığının açıklanması. 

SKU-