Pediatrik Fizyoterapist Olmak ve Kronik Hastalıklarda Klinisyenleri Motivasyonu Koruma Yöntemleri

  • Dr. Fzt. Ülkü ATASOY
  • 13/01/2023 20:00
  • tr
  • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

Pediatrik fizyoterapist olmak ve kronik hastalıklarda klinisyenleri motivasyonu koruma yöntemleri 13.01.2023 - 20:00

Dr. Fzt. Ülkü ATASOY

EĞİTİM HAYATI

Doktora:Medipol Üni. Fizyoterapi ve rehabilitasyon 2021
Yüksek lisans:İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2003-2006
Lisans: İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 1999-2003
Lise:Şehremini Anadolu Lisesi 1995-1999

ÇALIŞMA HAYATI

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık bilimleri fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü: Öğretim Görevlisi.2020
Haliç Üniversitesi Sağlık bilimleri fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim Görevlisi.2018
Özel Ümran TIP merkezi Pediatri Ünitesi sorumlu fizyoterapist:2014-Halen devam
Özel Tepe Tıp Merkezi:2012-2014
Dr.Senai Demirci Rehabilitasyon Merkezi:2008-2012
Memorial Ataşehir hastanesi(part time): 2008-2009
Florence Nıgtıngale hastanesi :2006-2008
İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve rehabilitasyon bölümü Araştırma görevlisi: 2003-2006

SERTİFİKALAR
*Denver II test 2020.İstanbulYetkin uygulayıcı sertifikası
*Thetahealing basic Dna 2019 İstanbul
*TIMp :Test Of INfant Motor Performance 2018 İstanbul Point Hotel .Yetkin uygulayıcı sertifikası
JKA Approach worshop 2018 Ankara
NDT Bobath terapistliği sertifikası. 20-01-2014/ 14-11-2014 Metin Sabancı Spastik Çocuklar
Merkezi

*Duyu bütünleme terapisi : I-II-III Modül .Yeşim Ünveren 2011
*Kraniosakral terapi:Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi,Suat Dülger 2009
*KT 1-2-3: Gül baltacı, 2009
*Myofasyal gevşetme teknikleri ve pelite yapımı: 2010 Metin Sabancı Spastik ÇocuklarMerkezi
*Ortezlemede biyomekanik prensipler 2009 Metin Sabancı Spastik ÇocuklarMerkezi
Çeşitli kongre,sempozyum ve toplantılar.

AKADEMİK ÇALIŞMA VE YAYINLAR
Rebound terapi 2022 Pediatrik rehabilitasyon kongresi- Konuşmacı
Serebral Palsi Rehabilitasyonunda Geri Yürüme Egzersizleri Ve Rebound Terapi Etkinliğinin
Araştırılması 2021 Doktora tezi.
Effects Of Neurodevelopmental Therapy On Functıon And Muscle Ultrasound Parameters
In Chıldren Wıth Cerebral Palsy. Turkish Journal of Physiotherapy andRehabilitation
2021 32(3)
Hemiparetik serebral palsili çocuklarda denge temelli nörogelişimsel tedavinin alt ekstremite
fonksiyonlarına ve kas parametrelerine etkisi 2020 Pediatrik rehabilitasyonda güncel yaklaşımlar
kongresi 2019 Sözel sunum
‘‘Riskli Bebek Olarak Takip Edilen Olguda Duysal Entegrasyon Ve Nörogelişimsel Tedavinin
MotorFonksiyon Ve Fonksiyonel Bağımsızlığa Etkisi:Olgu Sunumu’’Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7
Uluslararası Cerebral Palsy Gelişimsel Bozukluklar Kongresi .Poster bildirisi
‘‘Serebral Palsili Çocuklarda Oturma Pozisyonunda Postural Kontrolun Günlük Hayattaki
Bağımsızlık Seviyeleri İle İlişkisi’’ Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7 Uluslararası Cerebral Palsy Gelişimsel
Bozukluklar Kongresi .Sözel sunum
Yüksek lisans tezi:” Bronşektazili çocuklarda yaşam kalitesinin araştırılması” İstanbul Üni. Sağlık
Bilimleri Enstitüsü 2006
Kocoglu U, Gürses HN, The investigation of quality of life in children with bronchiectasis European
Respiratory Journal. September 2006; 28(Suppl 50): 729

ÜYE OLUNAN DERNEKLER
Türkiye Fizyoterapistler Derneği

Çocuk Fizyoterapistler Derneği
Şehremini Lisesi Mezunlar Derneği

İLGİ ALANLARI
Normal motor gelişim
Erken rehabilitasyon uygulamaları
Riskli bebek takibi
Serebral Palsi
Kognitif rehabilitasyon yaklaşımları
Duyu bütünleme terapisi

SKU-