Selçuk Gelşimsel Değerlendirme Envanteri (SEGDE) Sertifika Programı

  • Dr. Öğretim Üyesi Alper Yusuf Köroğlu
  • 10/09/2023 20:30
  • 3s 0dk
  • tr
  • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Selçuk Gelşimsel Değerlendirme Envanteri (SEGDE) Sertifika Programı 10.09.2023-20:30/23:30180dk

SEGDE, ebeveynlerin görüşleri doğrultusunda çevrimiçi yöntemlerle Türk çocuklarının gelişimsel değerlendirmesini yapabilmek amacıyla kullanılabilecek güvenilir, geçerli ve norm referanslı bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. SEGDE; Dr. Öğretim Üyesi Alper Yusuf KÖROĞLU’nun Prof. Dr. Kezban TEPELİ danışmanlığında tamamladığı doktora tezi kapsamında geliştirilmiştir. Geliştirilmesi sürecinde Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsil yeteneğine sahip olacak şekilde 48-53 ay grubunda 304, 54-59 ay grubunda 218, 60-65 ay grubunda 270 ve 66-72 ay grubunda 307 olmak üzere toplam 1099 çocuktan ebeveynleri aracılığıyla çevrimiçi ortamlarda veri toplanmıştır. SEGDE’nin güvenirliğini değerlendirmek için iç tutarlık ölçütleri olarak madde-toplam puan korelasyonu, alt-üst grup madde ortalama puanları arasındaki farkın analizi, iki yarı test güvenirliği ve Cronbach alfa güvenirliği incelenmiştir. Dış tutarlık ölçütleri olarak da test-tekrar test ve gözlemciler arası tutarlık incelenmiştir. SEGDE’nin geçerliğini değerlendirmek için ise kapsam geçerliği, yapı geçerliği ve ölçüt bağımlı geçerliği incelenmiştir. Daha sonrasında ise her bir yaş grubu ve gelişim alanı için genel ve cinsiyete özgü norm değerleri belirlenmiştir. SEGDE 48-53 ay 30 gün, 54-59 ay 30 gün, 60-65 ay 30 gün ve 66-72 ay 30 gün olmak üzere dört farklı yaş grubu için geliştirilen formlardan oluşmaktadır ve her formda bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, kaba motor gelişim, ince motor gelişim ve öz bakım becerileri alt boyutları yer almaktadır. Kullanımının kolay ve kısa olması, çocuğun doğal ortamında uygulama imkânı sunması, geçerli ve güvenilir olması, çevrimiçi yöntemlerle de uygulanabilmesi, norm grubunun tüm Türkiye’yi kapsayacak nitelikte olması, hem genel hem cinsiyete özgü değerlendirme imkanı sunması, 6 farklı gelişim alanına ait sonuçlar vermesi ve 48-72 ay aralığını 6’şar aylık yaş aralıklara bölerek her aralığa özel formlar hazırlanmış olması envanterin avantajlarından bazılarıdır.

Dr. Öğretim Üyesi Alper Yusuf Köroğlu

1986 yılında Elbistan/Kahramanmaraş’ta doğdu. Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği alanında, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında ve doktora eğitimini de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tamamladı. 2008-2011 yılları arasında Bolu ilinde okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptı ve 2011 yılından itibaren de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda çocuk kitabı, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında ulusal/uluslararası kitap bölümleri, bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SKU-