STAR Duyu Bütünleme Sertifika Kursu Uzmanlık Eğitimi

 • Virginia Spielmann
 • 28/04/2023 20:30
 • 18s 0dk
 • tr, en
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Duyu Bütünleme Sertifika Kursu Uzmanlık Eğitimi 28.04.2023 / 20:30-23:30180dk
2Duyu Bütünleme Sertifika Kursu Uzmanlık Eğitimi 05.05.2023 / 20:30-23:30180dk
3Duyu Bütünleme Sertifika Kursu Uzmanlık Eğitimi 12.05.2023 / 20:30-23:30180dk
4Duyu Bütünleme Sertifika Kursu Uzmanlık Eğitimi 19.05.2023 / 20:30-23:30180dk
5Duyu Bütünleme Sertifika Kursu Uzmanlık Eğitimi 26.05.2023 / 20:30-23:30180dk
6Duyu Bütünleme Sertifika Kursu Uzmanlık Eğitimi 02.06.2023 / 20:30-23:30180dk

Duyu İşleme Bozukluğu (DİB), bir kişinin duyusal uyaranları (görme, işitme, dokunma, tat alma, koku alma gibi) normalden farklı bir şekilde algılamasına, yorumlamasına ve işlemesine neden olan nörolojik bir durumdur. SPD, beyindeki duyusal bilgiyi düzenleme ve işleme süreçlerindeki bir disfonksiyon sonucu ortaya çıkar ve genellikle çocukluk döneminden itibaren başlar, ancak yetişkinlerde de görülebilir.

SPD'nin belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve çeşitli alanlarda kendini gösterebilir. Örneğin, çocuklar duyu girdilerine tepki olarak aşırı hassasiyet (hiperduyarlık) veya duyarsızlık (hipoduyarlık) yaşayabilirler. Bunlar, gündelik aktivitelerde zorluklara, davranış sorunlarına, dikkat eksikliğine, motor beceri problemlerine, sosyal etkileşim güçlüklerine ve duygusal düzenleme sorunlarına yol açabilir.

SPD, farklı alt tiplere sahip olabilir, bu da belirtilerini ve etkilerini çeşitlendirebilir. Bunlar arasında taktil (dokunsal) duyu işleme bozukluğu, işitsel (işitme) duyu işleme bozukluğu, görüntüsel (görme) duyu işleme bozukluğu, oral duyu işleme bozukluğu, vestibüler (denge) duyu işleme bozukluğu ve proprioceptif (beden konum) duyu işleme bozukluğu yer alır.

SPD'nin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Tanı, dikkatli bir değerlendirme süreci gerektirir ve genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir, yani birden fazla uzmanlık alanından profesyonellerin işbirliği yapması gerekebilir.

Tedavi, bireyselleştirilmiş yaklaşımlar gerektirir ve genellikle duyusal uyaranları düzenlemeyi, duyusal deneyimleri optimize etmeyi ve bireyin duyusal becerilerini geliştirmeyi hedefler. Ergoterapi, konuşma terapisi, fizyoterapi, duyusal bütünleşme terapisi gibi terapötik yaklaşımlar kullanılabilir. Eğitim ve destek, ailelere, eğitimciler ve çevreleri ile çalışan diğer profesyoneller tarafından da önemlidir.

SPD, bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız, rahat ve başarılı olmalarını desteklemek amacıyla yönetilebilir. Erken tanı ve uygun müdahale ile, SPD'nin etkileri azaltılabilir ve bireylerin yaşam kalitesi arttırılabilir.

Duyu İşleme Bozukluğu (DİB), bireyin günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. SPD, duyusal uyaranları doğru bir şekilde işlemleme yeteneğini etkileyerek, duyusal girdilerin normalden daha az veya daha fazla algılanmasına yol açabilir. Bu da çeşitli belirtiler ve zorluklar ortaya çıkarabilir.

SPD'nin etkileri kişiden kişiye değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki alanlarda zorluklara neden olabilir:

 1. Günlük yaşam becerileri: SPD, kişinin günlük yaşam becerilerini etkileyebilir. Örneğin, giyinme, yemek yeme, banyo alma gibi günlük aktivitelerde zorluklar yaşanabilir.
 2. Sosyal ve duygusal beceriler: SPD, sosyal ve duygusal becerileri de etkileyebilir. Kişi, uyaranlara karşı aşırı tepkiler göstererek veya duyarsızlık sergileyerek, sosyal etkileşimlerde zorluklar yaşayabilir.
 3. Dikkat ve odaklanma: SPD, dikkat ve odaklanmayı da etkileyebilir. Uyaranlara aşırı hassasiyet veya duyarsızlık, dikkat ve konsantrasyonu bozabilir ve günlük aktivitelerde zorluklara yol açabilir.
 4. Motor beceriler: SPD, motor becerileri de etkileyebilir. Uyaranlara karşı aşırı tepkiler, koordinasyon zorluklarına neden olabilir ve motor beceri gelişimini etkileyebilir.

SPD'nin tedavisi, bireye özgü bir yaklaşım gerektirebilir ve multidisipliner bir yaklaşım genellikle tercih edilir. Tedavi, çocuklar için genellikle okul tabanlı terapiler, ergoterapi ve konuşma terapisi gibi terapötik müdahaleleri içerebilir. Yetişkinler için ise ergoterapi, duyusal entegrasyon terapisi, danışmanlık ve bilişsel davranışçı terapi gibi yaklaşımlar kullanılabilir. Ayrıca, duyusal uyaranların yönetimi, duyusal ortamların düzenlenmesi, stratejilerin öğrenilmesi ve çevresel uyaranların uyarlanması gibi yaşam tarzı değişiklikleri de tedavi planına dahil edilebilir.

Önemli olan, SPD'nin her bireyde farklı belirtiler ve seviyelerde görülebileceğini anlamak ve bireye özgü bir tedavi yaklaşımı ile ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturmaktır. Uygun uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme ve bireye özgü bir tedavi planı ile SPD'nin etkileri minimize edilebilir ve bireyin yaşam kalitesi artırılabilir.

Ayrıca, SPD'nin etkilerini yönetmek için ailelere, eğitimcılara ve çevredekilere yönelik eğitim ve destek de önemlidir. Aileler, çevredekiler ve okul personeli, bireyin günlük yaşam becerilerini ve duyusal uyaranları yönetme stratejilerini öğrenerek, bireye destek olabilir ve SPD ile başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, SPD'nin etkileri multidisipliner bir yaklaşımla yönetilebilir ve bireye özgü bir tedavi planı ile desteklenebilir. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme, doğru tanı ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önemlidir. Aileler, eğitimciler ve çevredeki diğer kişiler de bireye destek olabilir ve SPD ile başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Duyu İşleme Bozukluğu (DİB), farklı alt tiplere sahip olabilir ve farklı duyusal alanlarda ortaya çıkabilir. SPD'nin alt türleri şunlardır:

 1. Taktil (Dokunsal) Duyu İşleme Bozukluğu: Kişinin dokunma duyusunun normalden farklı çalıştığı durumlarda ortaya çıkar. Kişi, dokunma uyaranlarına aşırı hassasiyet (hiperduyarlık) veya duyarsızlık (hipoduyarlık) yaşayabilir. Örneğin, dokunma ile ilgili aktivitelerde, kıyafetlerin dokusu, etrafındaki nesnelerin dokunsal özellikleri gibi günlük yaşamda karşılaşılan dokunma uyaranlarına tepki verme zorlukları yaşayabilir.
 2. İşitsel (İşitme) Duyu İşleme Bozukluğu: Kişinin işitme duyusunun normalden farklı çalıştığı durumlarda ortaya çıkar. Kişi, işitme uyaranlarına aşırı hassasiyet (hiperduyarlık) veya duyarsızlık (hipoduyarlık) yaşayabilir. Örneğin, yoğun gürültü ortamlarında, farklı ses tonlarındaki seslere tepki verme zorlukları yaşayabilir.
 3. Görüntüsel (Görme) Duyu İşleme Bozukluğu: Kişinin görme duyusunun normalden farklı çalıştığı durumlarda ortaya çıkar. Kişi, görme uyaranlarına aşırı hassasiyet (hiperduyarlık) veya duyarsızlık (hipoduyarlık) yaşayabilir. Örneğin, parlak ışıklı ortamlarda, hareketli nesnelere tepki verme zorlukları yaşayabilir.
 4. Oral Duyu İşleme Bozukluğu: Kişinin ağız içi duyusunun normalden farklı çalıştığı durumlarda ortaya çıkar. Kişi, ağız içi uyaranlara aşırı hassasiyet (hiperduyarlık) veya duyarsızlık (hipoduyarlık) yaşayabilir. Örneğin, yiyeceklerin yoğunluğu, sıcaklığı, tatları gibi ağız içi uyaranlara tepki verme zorlukları yaşayabilir.
 5. Vestibüler (Denge) Duyu İşleme Bozukluğu: Kişinin denge duyusunun normalden farklı çalıştığı durumlarda ortaya çıkar. Kişi, denge uyaranlarına aşırı hassasiyet (hiperduyarlık) veya duyarsızlık (hipoduyarlık) yaşayabilir. Örneğin, denge gerektiren aktivitelerde, hareketli nesnelere tepki verme zorlukları yaşayabilir.
 6. Proprioceptif (Beden Konum) Duyu İşleme Bozukluğu: Kişinin beden konumunu algılama duyusunun normalden farklı çalıştığı durumlarda ortaya çıkar. Kişi, beden konumu ile ilgili uyaranlara aşırı hassasiyet (hiperduyarlık) veya duyarsızlık (hipoduyarlık) yaşayabilir. Örneğin, beden pozisyonunu düzenleme, beden hareketlerini koordine etme gibi aktivitelerde zorluklar yaşayabilir.

Bu alt tiplerin her biri, kişiden kişiye değişebilir ve farklı belirtiler gösterebilir. Bazı kişilerde sadece bir alt tip belirginken, bazılarında birden fazla alt tipin belirtileri bir arada görülebilir. Duyu İşleme Bozukluğu, genellikle çoklu duyu alanlarını içeren karmaşık bir durumdur ve bireye özel bir değerlendirme ve tedavi yaklaşımı gerektirebilir. Uygun bir uzman tarafından yapılan değerlendirme ile, kişiye özgü bir tedavi planı oluşturulabilir ve bireyin yaşam kalitesi arttırılabilir.

Duyu Bütünleme Sertifika Kursu Uzmanlık Eğitimi

STAR Duyusal İşlemleme Enstitüsü, 2016 yılında SPD Vakfı ve STAR Center'ın birleştiği bir kuruluş olarak kuruldu. STAR Enstitüsü, Duyusal İşemleme Bozukluğu olan çocuklar, ergenler ve yetişkinler için önde gelen tedavi/terapi; profesyoneller için eğitimler ve araştırmalar sunan bir kurumdur.

STAR Enstitüsü tarihinden bahsetmek gerekirse; 1995 yılında Dr. Lucy Jane Miller, Colorado Üniversitesi tıp fakültesinde bir araştırma enstitüsü olarak STAR  (Sensory Therapies And Research) (Duyusal Terapiler ve Araştırma) Merkezi'ni kurdu. Daha sonra, Dr. Miller 2005 yılında tıp fakültesinden ayrılarak, STAR Merkezi'ni aynı zamanda Duyusal İşleme Bozukluğu (SPD) Vakfı'na da ev sahipliği yapan Denver Teknoloji Merkezi'ne taşıdı. SPD Vakfı zaten bir araştırma enstitüsünün ihtiyacı olan verileri barındırdığından, STAR Center misyonunu ve vizyonunu yeniden yazdı ve SPD Vakfı'nın tedavi ortağı oldu.

2016 yılında, iki kar amacı gütmeyen kuruluş birleşti ve yeni STAR Duyusal İşleme Bozukluğu Enstitüsü'nü oluşturdu. Bu iki lider örgüt, vizyonlarını ve güçlü yönlerini birleştirerek şunları söylediler: "Artık her zamankinden daha fazla, çocuklara, yetişkinlere, ailelere ve bakıcılara, duyusal zorluklarla başa çıkarak umut ve yardım verebiliyoruz," Bill Whalen MD, Yönetim Kurulu Başkanı, STAR Duyusal İşleme Bozukluğu Enstitüsü. 

STAR Enstitüsü'nün bu açıklamasında aslında gördüğümüz çok önemli detay STAR Duyu Bütünleme yönteminin sadece çocuk odaklı değil aynı zamanda aile ve bakıcıyı da dahil ettiğini görüyoruz. Bu da STAR Duyu Bütünleme yöntemini diğerlerinden ayıran ve başarısının kaynağını gösteren önemli bir etkendir.

Ayrıca STAR Enstitüsü Duyusal İşlemenin multidispliner olduğunu kabul eder ve diğer sistemler ile birlikte daha iyi sonuçlar doğurduğunu şu şekilde açıklıyor: "Duyusal işleme, yaptığımız her şeyin, insan olarak sahip olduğumuz tüm deneyimlerin bir parçasıdır. Hayatımızın tüm yönlerini etkiler. Düzensiz duyusal işleme için tedaviye yönelik STAR metodu, S.O.S. Beslenme Yaklaşımı ve DIR / Floortime'da yapılan çalışmalar için bir temel görevi görür ve bu çalışmalarla desteklenir. Hem S.O.S. hem de DIR Floortime, başarılı yeme davranışlarını ve sağlam, olumlu sosyal-duygusal gelişimin gelişimini (sırasıyla) teşvik etme yeteneğinde duyusal işlemenin önemini ve değerini kabul eder."

STAR Enstitüsü tarafından online olarak verilecek olan Duyu Bütünleme Uzmanlık Sertifika Kursu, Duyusal İşlemleme ilkelerinin kavramlarının günlük uygulaması, Duyusal İşlemleme ile ilgili tarihsel ve çağdaş ilkelerin analizi ve Duyusal İşlemlemenin değerlendirilmesi için klinik akıl yürütme modeli uygulaması anlatılacaktır. Buna ek olarak, öğrenciler STAR Terapi Modelinin bileşenlerini pratikte nasıl kullanacaklarını ve yaklaşımın kanıta dayalı bileşenlerini değerlendireceklerdir.

Tamamen online olarak sunulacak bu eğitim haftada bir gün olarak Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Eğitimden önce tamamlanması gerekli kayıtlı eğitim videoları mevcuttur. Eğitim kapsamında katılımcılara ödevler ve izlenmesi gerekli uygulama videoları da verilecektir. Katılımcıların sertifika alabilmek için eğitim sonunda STAR Enstitüsü tarafından hazırlanmış sınava girmesi ve geçer not alması gerekmektedir.

NOT:  Bu eğitime katılmak için Duyu Bütünleme Sertifika Programı'nı tamamlamak gerekmektedir.

Virginia Spielmann

Virginia Spielmann, PhD, OTR/L
ICDL Danışma Kurulu, Colorado State University Affiliate Faculty, Salem State University Misafir Yardımcı Doçent
Virginia Spielmann, duyusal işlemleme, DIR / Floortime, çocuk gelişimi ve bebek ruh sağlığı gibi konularda Kenya, Avustralya, Filipinler, Vietnam, Hong Kong ve ABD'de eğitimler veren ve uluslararası konferanslarda atölye çalışmaları yöneten konuşmacı, koç ve eğitimcidir.
DIR/Floortime Eğitim Lideri ve Disiplinlerarası Gelişim ve Öğrenme Konseyi (ICDL) için Uzman ve klinik danışmandır. Otizmli çocuklar ve aileleri, duyusal entegresyon ve işlemede farklılıkları olanlar, duyusal işleme bozukluğu, bebek ruh sağlığı farklılıkları, evlat edinme, gelişimsel travma ve edinilmiş beyin hasarı gibi konuları içeren kapsamlı bir pediatri deneyimi vardır.
Virginia, Colorado Eyalet Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğretim üyesi, Salem State Üniversitesi'nde Misafir Yardımcı Doçenttir.
SIPT sertifikalı Virginia, doktorasını Santa Barbara'daki Fielding Graduate Üniversitesi'nden (2021) zihinsel sağlığa vurgu yaparak Bebek ve Erken Çocukluk Gelişimi alanında aldı. Mount Mary Üniversitesi, Milwaukee'den Ergoterapi alanında yüksek lisansını (2018) ve Oxford Brookes Üniversitesi, İngiltere'den Ergoterapi alanında lisansını tamamladı. (2002)
Virginia, Dr. Miller ve Dr. Schoen ile birlikte Pediatrik Mesleki Terapi için Referans Çerçeveleri'nin 4. Baskısının bir parçası olarak STAR Referans Çerçevesi'ne katkıda bulunmuştur. Otizmli çocuklar için sosyal beceri gruplarına bir alternatif olan Kritik Çekirdek Terapötik Rol Yapma Oyunu'nun ortak yazarı ve yaratıcısıdır. Ayrıca Slack Lifestyle ile Palaana Sensory Lounger'ın ortak tasarımcısıdır.

Seminer Çıktıları

Bu seminere katılan katılımcılar
 • SPD alt türlerini ayırıcı şekilde tanılayabilmek.
 • Değerlendirme araçlarını seçmek ve kullanmak.
 • STAR PROCESS yaklaşımını bilmek.
 • Aile ihtiyaçlarını/isteklerini karşılarken aynı zamanda işlevsel çıktılar belirleyebilmek.
 • Terapi ve uyumlama süreçleri için klinik muhakeme becerisi geliştirmek.
 • Aile katılımını arttırabilmek
konularında yeterli ve uygulayıcı olacaktır.

SKU-