TodiCOGNIT Disleksi Bilişsel Müdahale Sertifika Programı

 • Uzm. Dr. Olcay Karaca
 • 28/05/2021 13:00
 • UYGULAYICI SERTİFİKASI
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

TodiCOGNIT, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilmiş müdahale uygulamalarıdır. TodiCOGNIT bilişsel müdahale uygulamaları, Nörolog Dr. Olcay Karaca tarafından hazırlanmış olup, ilk eğitici eğitimi Aralık 2019’da gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar geçen süreçte 250’den fazla eğitimci todiCOGNİT eğitimi almıştır.

NOT: Seminerde ücretsiz olarak verilen malzemelerin listesi aşağıdadır. Malzemeler eğitimi satın aldıktan sonra en kısa sürede kargoya verilecektir.

 • TodiCognit eğitim kitapları, 1 teorik, 6 uygulama olmak üzere toplam 7 kitaptan oluşmaktadır.
 • Disleksi Özgül öğrenme güçlüğü kitabı. İstanbul, Psikonet yayınları, 2018
 • Todi online uygulama 3 aylık ücretsiz abonelik.
 • Uygulamaları içeren USB bellek.

Seminer İçeriği

Seminer 2 ana başlık altında toplam 7 bölümden oluşmaktadır;

​A) Temel bilgiler

B) Uygulamalar

 1. Dikkat
 2. Görsel-uzamsal beceriler
 3. Çalışma belleği
 4. Akıl yürütme, Eşzamanlılık
 5. Paternler, Ardıllık
 6. Yürütücü işlevler, Planlama

Temel bilgiler: Öğrenme (kuramlardan nöronlara öğrenme), beyin temelli öğrenme, bilişsel fonksiyonlar, nöroplastisite, disleksinin nörobiyolojisi, ölçme-değerlendirme (CAS, WISC-R, WISC-IV) konularını içermektedir. Bu bölümde amaç, katılımcılara kalıp-ezber bilgilerden ve programlardan farklı olarak öğrenme ve disleksinin bilimsel ve fonksiyonel olarak kavratılmasıdır.

Uygulamalar: Bu bölümde 6 bilişsel alana dair uygulamalar katılımcılarla paylaşılmaktadır. Sırayla her alana dair uygulama kitapları ve kullanılmaları anlatılmaktadır.

Kaynak ve materyallerin tanıtılması;

Bu bölümde katılımcılara verilen eğitimden bağımsız olarak;

 • Kullanabilecekleri kaynaklar (konuyla ilgili kitaplar)
 • Eğitimde kullanabilecekleri eğitim materyalleri tanıtılacaktır.

Bu yolla eğitimcinin disleksi bilişsel müdahalesine ilişkin edindiği kavrayışla ülkemizde mevcut kaynak ve materyaller oryantasyonu sağlanır. Eğitimcilere Todi online uygulaması hakkında da bilgilendirme yapılacaktır.

Uzm. Dr. Olcay Karaca

1970 İzmir doğumludur.1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.1993-99 İzmir Atatürk Eğitim hastanesi nöroloji ihtisası yaptı, Nöroloji Uzmanı oldu.2000-2005 yılları arasında Psikodarama eğitimi aldı. (Abdükadir Özbek Psikodrama Enstitüsü) Grup Terapisti ve Psikodrama Asistanı oldu.2002-2003 arası Selçuk Devlet Hastanesinde Başhekim ve Nöroloji Uzmanı olarak çalıştıNöroloji Uzmanlığı Döneminde birçok ulusal ve uluslararası kongre ve eğitimlere katılmış olup, yayın ve bildiriler sunmuştur. 2016 yılında ODİS – Okul Disleksi’yi kurdu. Halen bu kurumda eğitimci, yönetici ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. Tony Buzan Zihin Haritaları Öğretmenliği ve Üstün Yeteneklilerde TABA Öğretmenliği sertifikaları vardır. Özel ilgi alanları Öğrenmenin Nörobiyolojisi, Dislekside Teknoloji Kullanımı ve Üstün Zekalı Çocukların Eğitimidir.

Seminer Çıktıları

Bu seminerin sonunda katılımcılar;
 • Öğrenme kuramları hakkında bilgi edinecek,
 • Beyin temelli öğrenme ve bilişsel fonksiyonların neler olduğunu öğrenecek,
 • Nöroplastisite, disleksinin nörobiyolojisi'ni öğrenecek,
 • Ölçme-değerlendirme (CAS, WISC-R, WISC-IV) hakkında bilgi edinecek,
 • Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların eğitiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceklerdir.

Program Akışı

1.Modül

 • DİSLEKSİ EĞİTİMİ ORYANTASYON
 • ÖĞRENME (Kuramlardan Nöronlara Öğrenme)
 • BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME
 • NÖROPLASTİSİTE

2.Modül

 • BİLİŞSEL FONKSİYONLAR
 • DİSLEKSİ NÖROBİYOLOJİSİ
 • DİSLEKSİ EĞİTİMİNDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME (CAS, WISC-IV Yorumlama)
 • DİKKAT - uygulama

3.Modül

 • GÖRSEL-UZAMSAL ALGI -uygulama
 • ÇALIŞMA BELLEĞİ -uygulama
 •  AKIL YÜRÜTME – EŞZAMANLILIK -uygulama

4.Modül

 • PATERNLER-ÖRÜNTÜLER -uygulama
 • YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER ve PLANLAMA -uygulama
 • KAYNAK ÖNERİLERİ – SORU CEVAP

SKU-904