Uygulamalı Çocuk Resimlerini Değerlendirme Eğitimi

 • Dr. Psikolojik Danışman Ezgi Denizel Güven
 • KATILIM BELGESİ
 • tr
 • Video Seminerler
 • Bu seminere 15 gün erişebilirsiniz

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Uygulamalı Çocuk Resimlerini Değerlendirme Eğitimi 1. Ders60dk
2Uygulamalı Çocuk Resimlerini Değerlendirme Eğitimi 2. Ders130dk

RESİMLERLE ÇOCUĞU TANIMA ve ANLAMA

Bu eğitimle çocuğun bilişsel, psikomotor, duygusal ve sosyal açıdan tanınması, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının anlaşılması ve resimler aracılığıyla çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı amaçlanmaktadır.
Resimler çocukların gelişimsel olarak doğal yollarla psikomotor ve bilişsel becerilerini sergilediği, genellikle eğlenme ve rahatlama amacıyla yaptıkları sembolik bir ifade biçimidir.
Resim dili sembolik bir dil olmakla birlikte çocukla iletişim kurularak iç dünyalarını, arzu, istek ve fantazilerini; ilişkisel süreçlerini ve ilişki ihtiyaçlarını anlamak için çocukla çalışan uzman ve eğitimciler için önemli bir kaynaktır. Bu nedenle çocukla çalışan ruh sağlığı çalışanları ve eğitimcilerin resimler aracılığıyla çocuğu anlamaya yönelmesi oldukça işe vuruk bir yaklaşımdır. Bu eğitimde çocukların çizimle ilgili gelişim süreçleri, dünyada ve ülkemizde uzun yıllardır kullanıla gelen bazı çizim testleri ve çizimler aracılığıyla çocuklarla iletişim kurmanın yolları üzerinde durulacaktır.

Eğitim İçeriği:

 • Gelişimsel Olarak Çizim Süreçleri
 • Çizimler ve Resimler Aracılığıyla Bilişsel - Psikomotor Değerlendirme
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Çizimler ve Resimler Aracılığıyla Bilişsel ve Duygusal Değerlendirme
 • Ev-Ağaç-İnsan Çiz Testi
 • Machover Bir İnsan Çiz Testi
 • Çizimler ve ve Resimler Aracılığıyla Duygusal ve Sosyal Değerlendirme
 • Çocukla İletişim Kurma Aracı Olarak Resim
 • Duygusal Sağaltım Aracı Olarak Resim
 • Uygulama

Dr. Psikolojik Danışman Ezgi Denizel Güven

2002 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden lisans, 2008 yılında Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’dan yüksek lisans, 2019 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’dan travma sonrası gelişme ve psikolojik sağlamlık konularını kapsayan tez çalışmasıyla doktora derecesini almıştır. Yürütmüş olduğu doktora çalışması Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Destekleme Birimi tarafından fonlanmıştır. 2004- 2010 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akademisyen olarak çalışıştır. 2010 yılında İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kurum ve okullarda psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaptığı yıllarda çalıştığı ilçelerde travma ve krize müdahale ekiplerinde çalışmış ve il bünyesinde okullarda yaşanan travmatik olaylara müdahalelerde bulunmuştur. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığındaki görevinden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Halen özel bir kurumunda psikolojik danışman olarak çocuklarla ve ailelerle birebir çalışmalarına, çocuk, ergen ve ailelerle bireysel terapilerine; çift danışmanlığına devam etmektedir. Ayrıca Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde misafir öğretim elemanı olarak ders vermekte, Kavram Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programında sektör danışmanlığı yapmaktadır. 3psikolog3anne ve Evlilik ve Aile Araştırmaları topluluklarının kurucularındandır. 
2019 yılında Pegem Yayıncılık tarafından yayınlanan “Travma Psikolojik Danışmanlığı” ve “Trauma Counseling” kitaplarında, 2020 yılında “Çocuk Ergen Ruh Sağlığı: Davranış Bozukluklarında Tanılama ve Tedavi Yaklaşımları” ve 2021 yılında  “Çocuk ve Ergenlerde Travma, Kayıp ve Yas Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları” kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır. 
EMDR terapisti olarak travma iyileştirme ekibinde gönüllü çalışmalarına devam etmektedir. Transaksiyonel Analiz, Şema Terapisi, Diyalektik Davranış Terapisi (Mindfulness Temelli Terapiler), Steven Porges’ten Polivagal Teori eğitimlerini tamamlamıştır. Son yıllarda ağırlıklı olarak merkezi sinir sistemini düzenleme, dengeleme, stres farkındalığı ve duygu düzenleme becerileri konularında çalışmalarına devam etmektedir. 
World Human Relief ve New York Travma Merkezi ortak programı olan Uluslar arası Travma Uzmanlık Programında eğitimci olarak görev almıştır. 

Travma ve Yas Danışmanlığı
Çocukluk Çağı Travmaları
Psikolojik Sağlamlık ve Travma Sonrası Gelişme
Çözüm Odaklı Terapi
Çocukları Resimler Aracılığıyla Tanıma ve Anlama
Öz Şefkat Temelli Ebeveynlik
Stres Farkındalığı ve Duygu Düzenleme
Yetişkin Psikoterapisinde Teknikler
Aile ve Çift Danışmalığında Teknikler  

Sinir Sistemi Entegrasyonu: Polivagal Terapi konularında uzman eğitimleri vermektedir. Psikolog ve psikolojik danışmanlara süpervizyon hizmeti sunmaktadır. Evli ve üç çocuk annesidir.

SKU-