Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Çalışır?

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Çalışır?

Bilişsel davranışçı terapi veya BDT, insanların düşünce kalıplarını değiştirerek yeni davranışlar bulmalarına yardımcı olabilecek kısa süreli bir terapi tekniğidir.

BDT ile etkileşime geçmek, insanların stresi azaltmasına, karmaşık ilişkilerle başa çıkmasına, kederle başa çıkmasına ve diğer birçok ortak yaşam sorunuyla yüzleşmesine yardımcı olabilir.

BDT, yaşam olaylarını düşünme ve yorumlama şeklimizin nasıl davrandığımızı ve nihayetinde nasıl hissettiğimizi etkilediği temelinde çalışır. Çalışmalar bunun birçok durumda faydalı olduğunu göstermiştir.


Daha spesifik olarak, BDT, bireyin başarılı olmak için aktif katılımını gerektiren, probleme özgü, hedefe yönelik bir yaklaşımdır. Günümüzün zorluklarına, düşüncelerine ve davranışlarına odaklanır.
Aynı zamanda zaman kısıtlıdır, yani bir seansın ne zaman biteceğini bilen ve ne bekleyeceği konusunda bir fikirleri olduğu anlamına gelir. Genellikle, bir seans 20 bire bir oturumdan oluşur, ancak bu her zaman böyle değildir.

Ayrıca bireysel ya da grup oturumları şeklinde olabilir.

BDT, birey ve danışmanın birlikte çalışmasını gerektiren işbirlikçi bir terapidir. Amerikan Psikologlar Birliği'ne (APA) göre kişi sonunda kendi terapisti olmayı öğrenir.

BDT'nin neleri içerdiği ve nasıl yardım edebileceği hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
BDT, bir kişinin düşüncelerinin, inançlarının ve tutumlarının duygularını ve davranışlarını nasıl etkilediğine odaklanan bir psikoterapi şeklidir.

APA, BDT'nin, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli inançlara dayandığını not eder:

-İnsanların yararsızlıklarını düşünmek psikolojik sorunlara yol açabilir
-Eğer insanlar yararsız davranışı öğrenirse, bu da psikolojik sorunlara yol açabilir.
-İnsanlar daha yararlı düşünme ve davranış biçimlerini öğrenebilirler.
-Yeni alışkanlıkları zihinsel ve fiziksel koşulları belirtileri hafifletmek ve insanların daha iyi şekillerde davranmasına izin verebilir.

Uygulayıcılar, BDTyi, sorunların insanların olaylara ve aynı zamanda olayların kendilerine verdiği anlamdan kaynaklandığı teorisine dayandırır. Yararsız düşünceler bir insanın farklı durumlarda güvenle çalışmasını zorlaştırabilir.

TCMB insanların kendilerini nasıl hissettiği ve hareket ettiği ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak stratejilerle donatma konusunda olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Araştırmalar, BDT’nin depresyon, panik bozukluğu ve diğer sağlık durumları olan kişilere destek sunabileceğini göstermektedir. Kronik ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar artmaktadır.

BDT geniş bir konsepttir. Farklı BDT türleri, yaşamın çeşitli yönlerine odaklanır. Bazı türler, duygusal veya sosyal zorluklar gibi belirli sorunları ele almaktadır.

Bir BDT seansı, bir danışman ile bir bireyin veya bir grubun düzenli olarak toplandığı ve işbirliği yaptığı bir dizi oturumdan oluşur.

Ne Öğrenebilirsin?

Bir BDT kursu sırasında, bir kişi şunları öğrenebilir:
-sorunları daha net bir şekilde tanımlamak
-otomatik düşünceler konusunda farkındalık geliştirmek
-yanlış olabilecek temel varsayımlara meydan okumak
-gerçekleri ve mantıksız düşünceleri ayırt eder.
-geçmiş deneyimlerin mevcut duygu ve inanışları nasıl etkileyebileceğini anlamak
-en kötüden korkmayı bırakmak
-bir durumu farklı bir bakış açısıyla görmek
-diğer insanların eylemlerini ve motivasyonlarını daha iyi anlamak
-durumları düşünme ve görme konusunda daha olumlu bir yol geliştirmek
-kendi ruh hallerinin daha fazla farkında olmak
-ulaşılabilir hedefler oluşturmak
-genellemelerden ya da ya hep ya hiç düşüncesinden kaçınmak
-her şey için suçu üstlenmeyi bırakmak
-olması gerektiğini düşündüklerinden ziyade işlerin nasıl olduğuna odaklanmak
-onlardan korkmak yerine korkularıyla yüzleşmek
-kendilerini ya da başkalarını yargılamak yerine tanımlamak, kabul etmek ve anlamak
 

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Çalışır?Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Çalışır?

Nasıl Öğrenirsin?

BDT için öğrenme araçları şunları içerir:

-düzenli bire bir veya grup tartışma oturumları veya ikisinin bir kombinasyonu
-sık geribildirim
-rol yapma etkinlikleri
-zihin ve bedeni sakinleştirme yolları
-yavaş yavaş korku veren şeylere maruz kalmanın artması
-ev ödevleri
-bilişsel davranış günlüğü tutmak
-Olumlu davranış değişikliği ve büyümeyi teşvik etmeyi öğrendiği becerileri uygulama

Ne Tedavi Edilebilir?

Terapistler, depresyon tedavisi için yaklaşık 50 yıl önce ilk TCMB modellerini yarattılar. Şimdi aşağıdakileri içeren çok çeşitli koşulların tedavisi için modeller vardır:

-panik atak
-travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
-yaygın anksiyete bozukluğu
-uykusuzluk
-sosyal fobi
-çocukluk çağı depresyonu
-öfke
-evlilik çatışması
-madde bağımlılığı ve bağımlılık
-borderline kişilik bozukluğu
-yeme bozuklukları
-diğer birçok zihinsel ve fiziksel koşullar

Araştırma, BDT'nin sağlık durumunun semptomlarını diğer bazı tedavilerin gideremeyeceği kadar azaltabileceğini göstermiştir.

BDT Nasıl Çalışır?

Bazı psikoterapi türleri, güncel duyguları anlamak için geçmişe bakmaya odaklanır. Buna karşılık, BDT mevcut düşünce ve inançlara odaklanmaktadır.

BDT, düşünce ve inançların kritik olduğu birçok sorunu olan insanlara yardım edebilir. Bir kişinin bir durumu nasıl gördüğünü tanımlama, meydan okuma ve değiştirme gereğini vurgular.

BDT’ye göre, insanların düşünce kalıpları, dünyayı belli bir şekilde görmemizi sağlayan bir çift gözlük takmak gibidir. BDT bu düşünce kalıplarının gerçekliğimizi nasıl yarattığımızı ve nasıl davranacağımızı belirlediğimizi daha da bilinçlendirir.

Çarpıklıkları ve Algıları Değiştirme

BDT, olumlu sonuçların karşısına çıkan herhangi bir düşünme ve davranış biçimini dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, bir kişi depresyona girdiğinde, algıları ve yorumları çarpıtılır.

Çarpık bir bakış açısı, birini daha duyarlı bir hale getirebilir:

-negatif bir zihniyet
-sonuçlara atlamak
-yanlışlıkla durumları felaket olarak görmek
- hiçbir şey olmadan şeylerin arasını iyi veya kötü olarak görmek

İnsanlar korkulu veya olumsuz düşünme yollarını öğrenirse, otomatik olarak bu şekilde düşünmeye başlayabilirler. BDT bu otomatik düşüncelere meydan okumak ve bunları gerçeklikle karşılaştırmaya odaklanmaktadır.

Bir insan düşünme şeklini değiştirebiliyorsa, sıkıntısı azalır ve kendilerine ve etrafındakilere daha fazla yarar sağlayacak şekilde işlev görebilir.

Birey yeni beceriler kazandıkça, sorunları yapıcı bir şekilde çözmeleri kolaylaşır. Bu stresi azaltabilir, kontrolde daha fazla hissetmelerini sağlayabilir ve olumsuz bir ruh hali riskini azaltabilir.

Örnek: Diş Hekimi Fobisi

Örneğin, diş hekimi fobisi olan bir kişi diş hekimine gitmekten korkar çünkü diş prosedürü uygulanmasında şiddetli ağrı ve hatta ölüm yaşayacağına inanır. Bu korku, belki çocukluk döneminde, önceki olumsuz bir deneyimle başlamış olabilir.

Bir BDT terapisti, “Dolgu ile ağrım olduğu için tüm diş ziyaretleri acı verici olacak” diyen hatalı düşünceyi ele almak için kişi ile çalışabilir.

Birlikte, danışan ve terapist, diş tedavisini yeni bir şekilde görmek ve korkuyu yenmek için bir plan geliştirebilir.

Özet

BDT, bir kişinin algılarını ve yaşamlarında bir şeyi nasıl gördüğünü değiştirmeyi öğrendiği bir psikoterapi şeklidir. Bunun davranış ve ruh hali üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

BDT, depresyondan kronik ağrıya kadar birçok sorunu olan insanlara yardım edebilir.

Bir danışman ve danışan, hedefleri ve beklenen sonuçları belirlemek için birlikte çalışır. Birey faydalanabilmek için aktif bir katılımcı olmalıdır.

BDT'yi düşünen herkes nitelikli bir profesyonel bulmalı. Bir doktor yerel olarak BDT uzmanlarını önerebilir.

Danışmanlık ve terapi maliyetli olabilir, ancak kendi kendine yardım kursları da mevcuttur.

2012 yılında, bazı araştırmacılar BDT için çevrimiçi bir kendi kendine yardım programının kronik bel ağrısı çeken kişiler için faydalı olduğunu bildirdi. Bu, gelecekteki bazı insanlar için uygun maliyetli bir seçenek olarak umut verici olabilir.

Kaynakça: https://www.medicalnewstoday.com/articles/296579.php

Bu çeviri Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı tarafından yapılmıştır. Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı’dan Randevu almak için: 0216 456 42 42 – 0533 165 60 94

 

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Çocuğunuzun Problemini Birlikte Değerlendirelim!

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Yorum yazın

Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

  • /upload/gallery/cocugunuzda-kacirmayi-istemeyeceginiz-kritik-gelisimsel-donum-noktalari.jpg
  • /upload/gallery/dil-konusma-isitme.jpg
  • /upload/gallery/beynin-islevleri.jpg
  • /upload/gallery/bedenim-icin-guvenlik-kurallarim-.jpg
  • /upload/gallery/duyusal-sistemler.jpg
  • /upload/gallery/tree.jpg
  • /upload/gallery/artikulasyon-terapisi-basamaklari.jpg
  • /upload/gallery/yasam-kalitesi.jpg
  • /upload/gallery/afazili-bireylerle-nasil-iletisim-kurulmali.jpg
Türkçe Katalog Almanca Katalog