Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Neden Önemlidir?

Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Neden Önemlidir?

Erken müdahale, yaşamın ilk beş yılı içinde başlatılan, çocukların sağlıklı gelişmelerini sağlamak ve olası problem durumlarını önlemek için sistematik ve planlı bir çabadır. Gelişimsel Tarama Testleri ile tespit edilen problem durumlarında çocuklara yönelik transdisipliner çalışma (çocuk gelişim uzmanları, nöroloji, odyoloji ve dil konuşma bozuklukları, fizik tedavi, çocuk ruh sağlığı uzmanları ile) ile erken müdahale programları hazırlanmalıdır.

Erken müdahale hizmetleri fiziksel, bilişsel, iletişimsel, sosyal, duygusal veya uyumsal gelişim alanlarında gecikmesi olan ya da gelişimsel gecikme olasılığı yüksek olan bir duruma ilişkin tanı almış olan çocukların gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması için tasarlanmıştır.


Çevresel faktörler dolayısıyla risk altında bulunan veya gelişimsel gecikmesi olan çocukla¬rın desteklenmelerini amaçlayan erken müdahale programları, genel olarak iki temel düşünceye da¬yanmaktadır. Birincisi erken dene¬yim, sonraki gelişim aşamaları üzerinde önemli bir etki¬ye sahiptir. Doğumdan 3 yaşa kadar olan dönem, gelişmede kritik dönemdir ve yaygın olarak kabul edildiği üzere, zekâ sabit olmayıp gelişmektedir. Ancak çocuklar için gerekli olan uyaranlar sağlanmadığında, ulaşmaları beklenen potansiyel gelişimlerine ulaşamamaktadırlar. İkin¬cisi ise yoksul anne-babalar, kaynaklara ulaşmadaki yetersizlikten dolayı çocuklarının bilişsel ve dil gelişimi için uyaran sağlamada ve destekleme¬de ye¬tersiz kalmaktadırlar.

Erken müdahale programları, çocuğu yapılandırılmış deneyimlerle doğrudan, çocuğun çevresini de dolaylı şekilde etkileyerek çocukların gelişimlerini destekler ve fiziksel, bilişsel, duygusal sınırlılıkların etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Neden Önemlidir?Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Neden Önemlidir?
Erken çocukluk döneminde uygulanan müdahale programlarının hepsi çocukların ihtiyaçlarını gö¬zetmektedir. Bu programlar ortak bir amacı paylaş¬malarına rağmen çocuklara ve ailelere sunacakları hizmetlere göre farklılık göstermektedir. Bazı programlar yalnızca çocukları okula hazırlamak için eğitimsel hizmetler sağlarken bazıları doğumdan önce, hamile anneyi hedefle-mekte; bazıları da ailenin bütünsel işlevi ile ilgile¬nerek çocuklara ve ailelerine birlikte hizmet sağla¬maktadır. Erken müdahale programlarının hedef kitlenin özelliklerine göre hazırlanması programın etkililiği açısından önem taşımaktadır. Müdahalenin hedef kitlesi belirlenir¬ken tek ebeveynliğe, etnik kökene, sosyoekonomik düzeye, düşük eğitim düzeyine, madde bağımlılı-ğına, annenin yaşına ya da diğer özelliklerine göre farklı türde aileler tespit edilebileceği gibi gelişimsel açıdan yüksek riske sahip (düşük IQ gibi), düşük doğum ağırlığı ile dünyaya gelmiş ya da gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklar da tespit edilebilir.

Çocuklarda gelişmenin izlenmesi, normalden sapmaların erken tanınabilmesi için gelişimsel tarama testlerinin düzenli olarak kullanılması önemlidir. Bu testler gelişimsel gecikmesi olan çocukları, biyolojik risk durumundaki çocukları, var olan risk durumundaki çocukları tespit etmemizi sağlamaktadır. Tespit edilen çocuklara yönelik transdisipliner çalışma (çocuk gelişim uzmanları, nöroloji, odyoloji ve dil konuşma bozuklukları, fizik tedavi, çocuk ruh sağlığı uzmanları ile transdisipliner çalışma yürütür.) ile erken müdahale programları hazırlanmaktadır.

Kaynakça:

Erdiller, B. Z. (2010). Erken çocukluk eğitiminde temel kuram ve yaklaşımlar. H. İ. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi içinde (s. 56-90). Ankara: Pegema Akademi.

United Nations International Children’s Emergency Fund. (2013). Toplum temelli erken çocukluk hizmetleri sunumu kılavuzu. Ankara: UNICEF Türkiye Ülke Ofisi.

Sola, C. ve Diken, İ. H. (2008). Gelişimsel gerilik riski altın¬daki prematüre ve düşük doğum ağırlıklı çocuğa sahip an¬nelerin gereksinimlerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(2), 21-36.

Karoly, A. L., Kilburn, R. M., & Cannon, J. (2005). Early childhood interventions, proven results, future promise. Santa Monica: Rand Corporation.

Yeşinel, S. (2006). Çok düşük ağırlıklı riskli prematüreler¬in somatik gelişimlerine etki eden faktörler (Uzmanlık tezi, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul).

Morkoç, Ö. Ç., & Acar, E. A. (2014). 4-5 yaş grubu çocuklarına yönelik çok amaçlı erken müdahale programı’nın etkililiğinin belirlenmesi. Web Sitesi: www. kuyeb. com, 7, 2015.

Derrington, T., Shapiro, B., & Smith, B. (1999). The effectiveness of early ıntervention services (Unpublished manuscript). Hawaii: University of Hawai’i Center for Excellence in Developmental Disabilities.
 

Çocuk Gelişim Uzmanı Çağla Duran

Çocuk Gelişim Uzmanı Çağla Duran’dan Randevu almak için arayınız: 0216 456 42 42 – 0533 165 60 94

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

Çocuğunuzun Problemini Birlikte Değerlendirelim!

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Yorum yazın

Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?

DİLGEM Eğitim Öğretim Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Atatürk Mahallesi Girne Caddesi Zengin İş Merkezi No: 20 D: 7-9 Ataşehir / İSTANBUL

+90 (216) 456 42 42

dilgem@dilgem.com.tr

www.dilgem.com.tr

FOTO GALLERİ

  • /upload/gallery/cocugunuzda-kacirmayi-istemeyeceginiz-kritik-gelisimsel-donum-noktalari.jpg
  • /upload/gallery/dil-konusma-isitme.jpg
  • /upload/gallery/beynin-islevleri.jpg
  • /upload/gallery/bedenim-icin-guvenlik-kurallarim-.jpg
  • /upload/gallery/duyusal-sistemler.jpg
  • /upload/gallery/tree.jpg
  • /upload/gallery/artikulasyon-terapisi-basamaklari.jpg
  • /upload/gallery/yasam-kalitesi.jpg
  • /upload/gallery/afazili-bireylerle-nasil-iletisim-kurulmali.jpg
Türkçe Katalog Almanca Katalog