Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Danışmanlık Uygulamaları

+KDV

Paylaş Paylaş

Çocuklarla bilişsel davranışçı yaklaşım, çocuklara karşılaştıkları problemle ilgili düşünceleri ve duygularını fark ettirerek çözüm geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler.

Bu seminerde önce bilişsel kuramların esasları gözden geçirilecek, daha sonra bilişsel yaklaşımın çocuklara nasıl anlatılabileceği ele alınacaktır. Seminer sırasında (bilişsel yaklaşım felsefesinden yola çıkılarak)  çocuklarla grupla veya bireysel etkinlikler uygulamalı olarak öğretilecektir. Ele alınan tüm uygulamalar katılımcılara yazılı materyal olarak verilecektir.

Uygulama: Bilgi aktarımı, rol canlandırma, kartlar ve oyuncaklarla iç görü çalışmaları, çeşitli küçük grup çalışmalarını içerir.