Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi

+KDV
Sepete Ekle Hemen Al

24 saat içinde gönderim

Paylaş Paylaş

Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi

Bu eğitimde, kaygılı danışanları kavramsallaştırmayı, bireyselleştirilmiş kavramsallaştırmaya dayanan bir tedaviyi planlamayı, kaygılı danışanları terapötik ilişkiye dahil etmeyi, kaygının fizyolojik semptomlarını azaltmayı ve işlevsel davranışları artırmayı öğreneceksiniz. Danışanların kaygıya dair temel düşünceleri ve inançları tanımlamasına ve bunlara uygun bir şekilde yanıt vermesine; uyumsuz bilişsel süreçlerini ve felaketleştirici yorumlarını yeniden yapılandırmasına; maruz kalma hiyerarşilerini geliştirmesine; semptom toleransı oluşturmasına; güvenlik sağlamaya yönelik olan davranışları ortadan kaldırmasına; belirsizliğe toleransını artırmasına; takıntıları, zorlanmaları ve kaçınma davranışını azaltmasına yardımcı olmak için kanıta dayalı bilişsel ve davranışsal stratejileri nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Bu bilişsel davranışçı terapi stratejileri, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk teşhisleri için uygulanacaktır.