Kekeleyen Bireylerde Bilişsel Davranış Terapisi

+KDV
Sepete Ekle Hemen Al

24 saat içinde gönderim

Paylaş Paylaş

Kekeleyen bireylerin çoğu farklı konuşma bağlamları hakkındaki beklentileri ve olumsuz düşünceleri nedeniyle ve de dinleyici tepkilerinden çekindikleri için kaygı geliştirmektedir. Bu durum da gerek büyük yaş grubu çocuklar, ergenler ve gerekse de yetişkinlerde gözlemlendiği gibi bireylerin sosyal kaçınma davranışı geliştirmesine yol açabilmekte ve kekeleyen insanların hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dil ve konuşma terapistleri genelde bu tür düşünce ve duygularla baş etmek için yeterince eğitilmemiş hissetmekte, dolayısıyla da klinik çalışmalarını konuşmanın yalnızca davranış boyutuna indirgeyerek kendilerini daha güvenceye alma eğilimindedirler.

Bilişsel (Davranış) Terapi ilk olarak, Aaron Beck tarafından 60’larda geliştirilmiş ve kızı Judith Beck tarafından daha da ilerletilmiştir. Bilişsel Terapi, insanların neden kaygılandıklarını, belli durumlardan neden korkup kaçındıklarını açıklayabilmek için düşünce, sanı ve temel inançların analiz edilmesine dayanır. Vakaların davranışlarını değiştirebilmeleri için düşünce ve duygularına dair içgörü geliştirmelerini sağlar. Bilişsel Terapi teknikleri klinik psikolojide yaygın olarak kullanılmakla birlikte akıcılık uzmanları tarafından da

  • Düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve
  • İnanç ve düşünceleri değerlendirip değiştirebilmek için kekeleyen insanların terapisinde işe koşulmaktadır.

Bu seminer kapsamında, söz konusu tekniklerin okul çağı çocukları, ergenler ve yetişkinlerde nasıl kullanılabileceğini irdeleyeceğiz. Katılımcıların kendi vakalarından örnekler getirmeleri çalıştayın çok daha verimli olmasını sağlayacaktır.