Otizm Spektrum Bozukluğu ve Dil Geriliği Lider Yetiştirme Sertifika Programı - Incredible Years

+KDV
Sepete Ekle Hemen Al

24 saat içinde gönderim

Paylaş Paylaş

Bu eğitimde 2-5 yaş arası çocukların ebeveynleri için düzenlenen Otizm Spektrum ve Dil Geriliği Ebeveyn Programı'nı derinlemesine öğreneceksiniz. Katılımcılar, Otizm Spektrum ve Dil Geriliği Programı'nı ebeveynlerden oluşan bir gruba sunmayı ve bu gruba liderlik etmeyi öğrenecekler. Bu program, Otizmli ve dil geriliği yaşayan çocukları olan ebeveyn grubuna yönelik olup 14-16 hafta süren bir müfredattır. Bu seminer;

 • Ebeveynlerin çocuklarıyla olumlu ilişkilerini, duyarlılığını ve bağlılıklarını artırır.
 • Ebeveynlerin Otizm Spektrum Bozukluğu'nu kavrayışını arttırır ve gelişimsel olarak uygun beklentiler oluşturur.
 • Eğitmenlik becerileri, yaratıcı oyunlarla etkileşim kurma, uyumlu dönütlerin ve övgülerin kullanımı yoluyla ebeveynlerin dikkatlerini çocuklarına odaklanmış ve olumlu bir şekilde vermelerini sağlarken ebeveynlerin eleştirilerini, gereksiz yere emir vermelerini ve negatif dikkati azaltır.
 • Ebeveynlerin çocuklarının bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimini nasıl destekleyeceklerine dair anlayışlarını
  artırır.
 • Aile destek ağlarını artırır ve stresi azaltır.


Otizm Spektrum ve Dil Geriliği Ebeveyn Eğitim Programı seti şunlardan oluşur:

 • Kapsamlı Lider Kılavuzu
 • DVD veya internet sitesi aboneliği yoluyla ulaşılabilecek program video vinyetlerinin
 • Incredible Years Kitabı
 • Incredible Toddlers Kitabı
 • Otizm Ebeveyn Piramidi Posteri
 • Yürümeye Başlayan Çocukların Beyin Gelişimi Posteri
 • Dikkat Odağı Posteri
 • Duyguları Tanıma Kartları
 • Küçük Kaplumbağa Kuklası
 • Dikkat Odağı Mıknatısı