Yetişkinlerde Akut, Kronik ve İlerleyici Afazi

+KDV
Sepete Ekle Hemen Al

24 saat içinde gönderim

Paylaş Paylaş

Dili anlamayı ve ifade etme becerisini etkileyen afazi aniden ya da zaman içerisinde oluşabilen bir durumdur. İyileşme, hiç değişmeme ya da kötüleşme ihtimali olan durumlardan kaynaklanabilir. Bilişsel ve dilsel bir bozukluk olan afaziye dair bilgi birikimimiz arttıkça, kronik bir durum olmasının altında yatan nedenlerini tedavi etme biçimlerimiz ve hem vakaya hem de ailesine sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz gelişmiştir. Bu eğitim, inme ve nörodejeneratif hastalık kaynaklı afazide güncel durumun ne olduğunu ele alacak ve kalıcı olması, ciddiyeti aynı zamanda da eşlik eden hasarlarda değerlendirme ve terapi yaklaşımlarını inceleyecektir. Eğitim boyunca, katılımcıların anlatılan kavramları uygulamaya aktarabilmeleri için örnek olaylar üzerinden gidilecektir. Eğitimin daha faydalı olması için katılımcıların kendi vakalarına dair sorularını dile getirmeleri beklenmektedir.

Öğretim Yöntemi

  • Anlatı
  • Video örnekler
  • Temalı Tartışmalar
  • Örnek Olay İncelemesi