21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Down sendromu, bireyin 21. kromozomunun bir kopyasına sahip olduğunda ortaya çıkar. Bu sendromun neden oluştuğunu henüz bilmiyoruz, ancak Down sendromu her zaman insanların bir parçası olmuştur. Dünyadaki tüm bölgelerde bulunur ve genellikle öğrenme stilleri, fiziksel özellikler ve sağlık üzerinde değişken etkiler yaratır.

Sağlık hizmetlerine, erken müdahale programlarına ve kapsayıcı eğitime ve uygun araştırmaya yeterli erişim, bireyin büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahiptir.

Aralık 2011’de Genel Kurul 21 Mart’ı Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan etti. Genel Kurul, 2012’den itibaren her yıl 21 Mart’ta Dünya Down Sendromu Günü’nü gözlemlemeye karar verdi. Genel Kurul, Down sendromu hakkında farkındalığı artırmak amacıyla, tüm üye devletleri, Birleşmiş Milletler sisteminin ilgili kuruluşlarını ve diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve özel sektör de dahil olmak üzere sivil toplumu Down Sendromu Gününü uygun bir şekilde gözlemlemeye davet etti.

Arka Plan

Down sendromunun tahmini insidansı dünya çapında 1.000’de 1 ile dünya çapında 1.100 canlı doğumda 1 olarak belirtilmiştir. Her yıl, yaklaşık 3.000 ila 5.000 çocuk bu kromozom farklılığı ile doğmaktadır.

Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, zihinsel ve fiziksel durumu fizyoterapist, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, danışman veya özel eğitim öğretmenleri tarafından desteklenmektedir. Down sendromlu bireyler, ebeveyn bakımı ve desteği, tıbbi rehberlik ve her düzeyde kapsayıcı eğitim gibi toplum temelli destek sistemleri aracılığıyla optimum yaşam kalitesini elde edebilirler. Bu, ana akım topluma katılımlarını ve kişisel potansiyellerinin gerçekleşmesini kolaylaştırır.

"Bizler Karar Veriyoruz"

2020 Dünya Down Sendromu Günü için, "Bizler Karar Veriyoruz" adlı temaya odaklanıyoruz. Down sendromlu tüm insanlar yaşamları ile ilgili veya hayatlarını etkileyen konular hakkında karar vermeye tam katılım sağlamalıdırlar. Etkili ve anlamlı katılım, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (EHS) tarafından desteklenen temel bir insan hakları ilkesidir.

Etkinliklerin genel amacı:

  • Down sendromlu kişilerin erişilebilir bilgi ve iletişim, iyi destek ve kapsamlı danışma yoluyla ne kadar etkili ve anlamlı katılımının sağlanabileceğini gösterin.
  • Down sendromlu kişilerin, onları ve temsilci organizasyonlarını destekleyen kişilerin etkili ve anlamlı katılımı savunmaları için güçlendirilmesi.
  • Bu mesajı yaymak ve değişim yaratmak için eğitim, sağlık ve sosyal bakım profesyonellerine, işverenlere, topluluk ve kamu kurumlarına, daha geniş engelli hareketine, medya ve daha geniş topluluk gibi kilit paydaşlara ulaşmak.

Kaynakça: https://www.un.org/en/observances/down-syndrome-day