Afazi ve Afazili Bireylerle İletişime Geçme Yöntemleri

Afazi ve Afazili Bireylerle İletişime Geçme Yöntemleri

Afazi dil becerilerini, konuşmayı ve anlamayı, okumayı ve yazmayı etkileyen bir dil bozukluğudur. Afazi, özellikle yaşlılarda görülen inme sonrası beyinde oluşan hasar ile ortaya çıkar. Afazi ile sonuçlanan beyin hasarları aynı zamanda kafa travmaları, beyin tümörleri veya enfeksiyonlar da olabilir.

Afazi, hasta ile iletişime geçmeyi neredeyse imkânsız kılacak kadar şiddetli veya çok hafif olabilir. Afazi, dilin tek bir yönünü etkileyebilir. Örneğin isimleri hatırlama, sözcükleri bir araya getirip cümle oluşturma becerisi veya okuma becerisi gibi. Ancak daha sık olarak, bir kısım iletişim kanalları erişime açık kalırken, iletişimin birden fazla yönü etkilenir.

Dil ve Konuşma Terapistlerinin işi; bir takım test ve değerlendirmeler ile açık ve erişilebilir kanalları saptayıp, bu kanalları güçlendirmenin ve iletişim için kullanmanın bir yolunu bulmaktır.

 

Afazili Bireylerle İletişim Stratejileri

Afazinin ilişkilere etkisi çok derin veya çok hafif olabilir. İki afazili birey, afazi şiddeti, önceki konuşma ve iletişim becerileri veya kişilik bakımından asla benzer değildir. Ancak tüm kişi ve vakalarda ortak olan nokta; iyileşme sürecinin başından başlayarak başarılı bir şekilde iletişime geçmenin yollarını bulmaktır. Aşağıda afazili bir birey ile iletişime geçmek için bazı ip uçları veriyoruz;

  • Başlamadan önce kişinin dikkatinin üzerinizde olduğundan emin olun.
  • Arkadan gelen gürültüleri en aza indirmeye çalışın (Televizyon, radyo, diğer insanların konuşmaları, vb.)
  • Karşınızdaki kişi özellikle istemedikçe sesinizi normal tonda tutun.
  • Konuşmanızı basit tutun, ancak yetişkinle konuştuğunuzu unutmayın. Cümlenizi basitleştirin, konuşma hızınızı yavaşlatın, anahtar kelimeleri vurgulayın.
  • Onlara cümlelerini bitirmeleri için zaman tanıyın. İçinizden gelen yardım etme dürtüsünü bastırın.
  • Konuşmaya destek olarak resimler, yazı, yüz ifadeleri ve jestler kullanın.
  • “Evet” ve “Hayır” sorularıyla da başarılı bir iletişim kurabildiğinizi anlatın.
  • Tüm konuşma girişimlerini övün, hataları ise önemsizmiş gibi davranın, görmezden gelin. Tüm sözcüklerin tamamıyla doğru sesletilmesini istemekten kaçının.
  • Mümkün olduğunca normal aktiviteler kullanarak temasa geçin. Afazili bir bireyi aileden uzaklaştırmayın veya grup konuşmalarında gözardı etmeyin. Bunlar yerine aile-içi kararlar verirken onları da dahil edin.
  • Özgürlüklerini cesaretlendirin ve aşırı korumacı olmaktan kaçının.

 

Kaynakça

Bu makalenin referansları Ulusal Afazi Derneği tarafından yazılmıştır. Orijinal metinleri burada ve bu linkte bulabilirsiniz.