Aidiyet Duygusu Önemli Mi?

Aidiyet Duygusu Önemli Mi?

Kendimize ve başkalarına verdiğimiz gruplar ve etiketler göz önüne alındığında, aidiyet duygusuna sahip olmak çok önemlidir. Bizler ailelerin, spor takımlarının, hobilerin, manevi grupların, hayır kurumlarının, siyasi partilerin, şehirlerin, ülkelerin ve milletlerin üyeleriyiz. Hayatımızın neredeyse her yönü bir şeye ait olmak üzere organize edilmiştir.

Aidiyet duygusu, insanlığın kendini organize etme biçiminin temelidir. Önemsiz olsaydı, sadece üremek için bir araya gelerek yalnız hayatlar yaşardık, sonra çocukları yürümeye başlar başlamaz hızla hayatımızdan atardık. Ailelerimiz, topluluklarımız veya organize hükümetimiz olmazdı.

Aidiyet duygusunun önemini fiziksel ve zihinsel sağlığımızdan ayıramayız. Aidiyet duygusuna eşlik eden sosyal bağlar, stresi
yönetmeye yardımcı olan koruyucu bir faktördür. Desteğimiz olduğunu ve yalnız olmadığımızı hissettiğimizde, çoğu zaman hayatımızdaki zor zamanlarla daha etkili bir şekilde baş ederiz. Zorluklarla iyi başa çıkmak, bu durumların
fiziksel ve zihinsel etkilerini azaltır.

Hayata en önemli ihtiyaçlarla başlıyoruz: bir bakıcıya bağlanma. Bu, temel aidiyet ihtiyacımızın başlangıcıdır. Araştırmalar, genç yaşamlarında sağlıklı bir bağlanma kuramayan çocukların daha düşük benlik saygısına, daha olumsuz bir dünya görüşüne sahip olduklarını, güvensiz olduklarını ve reddedilme algısına sahip olabildiklerini göstermiştir.

Depresyon, anksiyete ve intihar, aidiyet duygusu eksikliği ile ilişkili yaygın zihinsel sağlık durumlarıdır. Bu koşullar, bireyin başkalarıyla bağlantı kurma becerisine müdahale eden ve aidiyet duygusunu daha da zayıflatan bir olaylar
döngüsü yaratan sosyal davranışlara yol açabilir.

Aidiyet Duygunuzu Güçlendirin

Peki çocuklarınızdaki ve kendinizdeki aidiyet duygusunu artırmak için neler yapabilirsiniz? Bu ipuçlarını deneyin:

  • Çaba göster: Aidiyet duygusu oluşturmanın en önemli bileşeni çabadır. Başkalarıyla ilişki kurmak için çaba göstermeyi seçmezseniz, ait olamazsınız. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız insan grupları ve etkinlikleri aramak için çaba gösterin. Çocuklarınızı katılmaları için cesaretlendirin ve destekleyin.
  • Açık fikirli olun ve öğretin: Yeni aktiviteler deneyin ve yeni insanlarla tanışın. Yeni düşünme yolları düşünün. Örnek olarak liderlik edin, böylece çocuklarınız nasıl çalıştığını görebilir.
  • Kabul edici bir tutum sergileyin: Başkalarının sizi değiştirmesi gerekmeyen farklı varoluş biçimleri olduğunu kabul edin. Farklılıklar yerine benzerliklere odaklanın. Çocuklara başkalarının duygularını doğrulamayı öğretin.

Kaynakça

Bu makale Jennifer Wickham tarafından yazılmıştır. Makalenin orijinal versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.