Alıcı Dil Bozukluklarına Genel Bakış

Alıcı Dil Bozukluklarına Genel Bakış

Alıcı dil bozukluğu, konuşulan ve bazen de yazılan dili anlama yeteneğini etkileyen bir tür öğrenme bozukluğudur. Alıcı dil bozukluğu olan bireyler, konuşma dilini anlama veya uygun şekilde cevap verme veya her ikisinde birden zorluk çekebilirler. Bu, iletişimde önemli zorluklara ve okul hayatında sorunlara yol açmaktadır.

Bir Öğrenme Engeli Midir?

Alıcı dil bozukluğunun beynin dil işleme merkezlerindeki farklılıklardan kaynaklandığına inanılmaktadır. Bu bozukluklar kalıtsal koşullardan kaynaklanabilir veya beyin yaralanmaları veya inme nedeniyle ortaya çıkabilir. Alıcı dil sorunları, otizm ve Down sendromu gibi gelişimsel bozuklukların bir semptomu olabilir.

Alıcı dil bozukluğu bir öğrenme engeli değildir. Çocukların akademik hayatlarında diğerlerinden geride kalmalarına neden olabilecek tıbbi bir konudur. Bozukluk kolay veya hızlı bir şekilde çözülmezse, öğrenme zorluğu genişleyebilir. Bu nedenle, alıcı dil bozukluğu olan çocuklar, "resmi" bir öğrenme engeline sahip olmasalar bile özel akademik desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Dil Anlayışındaki Sorunlar

Alıcı dil bozukluğu olan çocuklar, başkalarını anlamaya çalışırken düşüncelerini düzenlemekte zorlanırlar, bu da sözel iletişimde veya düşüncelerini kağıt üzerinde organize etmede sorunlar olmasına neden olur. Dil işlemede ve kelimeler ile temsil ettikleri fikirler arasındaki bağlantıda zorluk çekerler. Bazıları kelimelerin telaffuzu ve konuşma / ses üretimi ile ilgili problemler yaşayabilir.

Çocukların iletişim kurmak için dili kullanmadan önce konuşma dilini kavraması gerektiğinden, alıcı dil bozukluğu olan çocukların çoğunda anlamlı bir dil bozukluğu da olacaktır.

İfade Edici Dil Bozukluğu

Bazı durumlarda çocuklar hem ifade hem de alıcı dil ile zorluk yaşayabilirler.İfade edici dil, sözel veya yazılı konuşmayı doğru, uygun ve etkili bir şekilde kullanma yeteneğidir. İfade edici dil ile ilgili sorunlar, nörolojik sorunlardan kas kontrol sorunlarına ve bilişsel yetersizliklere kadar çeşitli zorluklara dayanabilir.

İfade edici dil bozukluğu olan insanlar, kendilerini etkili bir şekilde ifade etmedikleri için gerçekte olduğundan daha az yetenekli görünebilirler. Bununla birlikte, bazı durumlarda, okuldaki dil ve diğer konular hakkındaki kavrayışları, diğer öğrenciler kadar iyi gelişmiştir. Sadece bu anlayışı ifade edemeyebilirler.

Bazen konuşma bozukluğu olan çocuklar zamanla iletişim ile mücadele etmeye devam ederler. Konuşma bozukluğu olan çocuklar iletişim becerileri açısından akranlarına "yetişirse", okul ve sosyal etkileşimin artan talepleri onların mücadelesine neden olabilir.

Belirtiler

Alıcı dil ile ilgili sorunları çok küçük yaştaki çocuklarda tespit etmek zor olabilir ve ebeveynlerin bir sorunu çocuk konuşmaya başlamadan önce fark etmeleri çok düşük bir ihtimaldir.

Sözel iletişimde bir sorun, bir dil bozukluğunun en yaygın belirtilerinden biridir.

Diğer belirtiler şunları içermektedir:

  • Basit talimatlara uymada zorluk çekmeleri
  • Onlara okunan hikayeleri anlayabilirler, ancak basit bir şekilde bile hikayeyi tarif anlatamazlar
  • Akranlarına göre sınırlı bir kelime hazineleri vardır ve yeni kelimeler öğrenmekte zorlanırlar
  • "Şeyler" gibi genel kelimeleri daha kesin kelimelerle değiştirirler veya "um" ifadesini çok sık kullanırlar.
  • Daha az konuşkandırlar ve akranlarından daha az konuşma becerisine sahiptirler.
  • Fikirler ya da duyguları nadiren tartışırlar
  • Belirli kelimeler ve ifadeleri tekrar tekrar kullanırlar
  • Fiil zamanlarını karıştırırlar ve anahtar kelimeleri unuturlar
  • Size bir fikir veya düşünceyi iletememekten rahatsız olurlar
  • Kelimeleri ve sesleri telaffuz edebilirler, ancak konuşurken sınırlı cümle yapıları kullanırlar.

Alıcı Dil Bozukluğunun Değerlendirilmesi

Sizin veya çocuğunuzun alıcı dil bozukluğu olduğuna inanıyorsanız, nasıl değerlendirme talep edeceğiniz konusunda bilgi almak adına okul müdürünüze, okul danışmanınıza veya okul bölge müdürlüğüne başvurun.

İşitme sorunları, dil sorunlarının ortak bir nedeni olduğundan, çocuğunuzun bir işitme problemi için değerlendirilmesini tavsiye ederiz.

Küçük çocukların ebeveynleri, dil kavrayışının üç veya dört yaşından önce başladığını bilmelidirler. Gelişimsel dil bozuklukları olan çocuklar genellikle yaşlarındaki diğer çocuklardan daha geç konuşmaya başlar. Çocuk doktorunuzu, her ziyaretten önce çocuğunuzun söyleyebileceği kelime sayısı ve konuşmadaki gecikmelerle ilgili endişeleriniz olup olmadığı konusunda bilgilendirin.

Yardım Almak

Bir sonraki adım, çocuğunuz için etkili bir bireysel eğitim programı geliştirmek için bir dil ve konuşma terapisti ile çalışmaktır. Bu program, çocuğunuzun öğretmeninin sınıfta ona nasıl yardımcı olmasını içeren yolları ve / veya dil tabanlı bir sınıfta bir dil konuşma terapisti ile alacağı terapi oturumlarını içerebilir.

Tipik stratejiler, harfler, sesler ve kelimeler arasındaki önemli bağlantıları geliştirmek adına dil ve konuşma terapisine odaklanır. Kelime hazinesi geliştirme, prova ve sosyal durumlarda dil kullanma pratiği yararlı olabilir. Ciddi alıcı dil problemleri durumunda, terapistler çok boyutlu teknikler ve tüm dil yaklaşımlarını kullanabilirler.

Kolej ve mesleki programlardaki öğrenciler için okullarının danışmanlık ofisi, başarıyı garantilemek için kaynak bulmada yardımcı olabilir.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/receptive-language-disorders-2162451