Alıcı Dil Gecikmesini İşaret Eden 5 Kırmızı Bayrak

Alıcı Dil Gecikmesini İşaret Eden 5 Kırmızı Bayrak

Alıcı dil gecikmesi, sözlü ve sözsüz (yazılı, jest) dilde yaşanan zorlukları ifade eder. Alıcı dil, talimatları takip etme, soruları yanıtlama, jestlere cevap verme, konuşmaya katılma ve yaşa uygun kelime ve kavramları belirleme gibi becerileri içerir. Alıcı bir dil gecikmesi, çocuk beklenen gelişimsel kilometre taşlarına ulaştığında, ancak bu belirtilen becerilere yaşıtlarından daha geç bir yaşta eriştiğinde ortaya çıkar. Bir çocuğun ne zaman alıcı dil gecikmesine sahip olabileceğini nasıl anlarsınız? İşte bazı örnekler:

 

Yönergeleri Takip Etmede Zorluk

 • Yetişkinin Eylemi (12 aylıklar için): “Bana bardağını getir.”​
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: İstenilen nesneyi getirmeme ya da hiçbir şey getirmeme.​
 • Yetişkinin Eylemi (24-36 aylıklar için): “Ceketini al ve ayakkabılarını giy.”​
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: İstediği bir eylemde bulunma ya da hiçbir şey yapmama.

 

Soruları Cevaplamada Zorluk

 • Yetişkinin Eylemi (12 aylıklar için): “Daha fazla ister misin?”​
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: ‘Evet’ veya ‘hayır’ belirten bir jest, kelime veya ses üretemez.​
 • Yetişkinin Eylemi (12-24 aylıklar için):  “Bitti mi?”​
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: Jest, kelime veya herhangi bir ses üretimi ile cevap veremez.

 

Hareketleri ve Sözsüz İpuçlarını Anlamada Zorluk

 • Yetişkinin Eylemi (12 aylıklar için): Sarılmak için kolları uzatmak.
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: İpucuna veya harekete cevap vermez, yaptıkları eyleme devam ederler.
 • Yetişkinin Eylemi (24 aylıklar için): Beşlik çakmak için elini havaya kaldırmak.
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: İpucuna veya harekete cevap vermez, yaptıkları eyleme devam ederler.

 

Konuşmaya Katılmada Zorluk

 • Yetişkinin Eylemi (12 aylıklar için): “Merhaba!”
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: Jest, kelime veya herhangi bir ses üretimi ile cevap vermez.
 • Yetişkinin Eylemi (24-36 aylıklar için): “Ne yapıyorsun?”
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: Sözlü bir yanıt vermez veya etkinlikle alakası olmayan bir jest kullanır.

 

Yaşa Göre Uygun Kelimeleri ve Bağlamları Tanımlamada Zorluk

 • Yetişkinin Eylemi (12-24 aylılar için):“Bir elma görüyorum.”
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: Nesneyi göz kontağıyla veya parmakla takip edemez.
 • Yetişkinin Eylemi (12-24 aylıklar için): “Köpeği bul.”
  • Kırmızı Bayrak Haraketi / Eylemi: Nesneyi göz kontağıyla veya parmakla takip edemez.

Tüm çocukların benzersiz olduğunu ve yukarıda belirtilen ustalık yaşlarının yaklaşık olduğunu unutmayın!

Alıcı dil becerileri iletişim için çok önemlidir, çünkü bunlar ifade edici dil becerilerinden önce gelir ve temeli oluşturur. Örneğin, bir çocuğun ‘fincan’ kelimesini üretmeden önce bir bardağın ne olduğunu anlamasını gerekir. Çocuk, bir hedef öğeye bakışınızı izleyerek, istenen bir nesneyi işaret ederek veya ona ulaşarak ve talimatları uygun şekilde izleyerek anlama becerisini gösterebilir.

 

Kaynakça

Bu makale North Shore Pediatric Therapy tarafından yazılmıştır. Orginal metni buradan okuyabilirsiniz.