Anaokulu Çocuklarında 5 Düşünme Becerisini Teşvik Etme Yolları

Anaokulu Çocuklarında 5 Düşünme Becerisini Teşvik Etme Yolları

 

Reggio Emilia oluşumunun lideri Malaguzzi, çocuğun sosyal iletişim ile kendi potansiyelinin farkına varacağını ve bunu en etkin şekilde kullanabilmesi için de esnek, özgür ve zengin bir çevreye ihtiyaç duyacağını belirtmiştir. Bu süreçte içsel motivasyonun gelişmesinde, öğrenmenin çocuk için görünür hale gelmesinin büyük payı vardır. Öğrenme, çocuğun merak ettiği, ilgi veya ihtiyaç duyduğu, heyecanlandığı konu ve temalar üzerinden ilerlerken, sosyal iletişim ve etkileşim en önemli tetikleyici faktör olarak görülmektedir.

 

Meraklı, sürekli, esnek, yansıtıcı ve işbirlikçi düşünen çocukların özelliklerini ve bu düşünme becerilerini sosyal iletişim ile teşvik etme yollarını keşfedin:

1.Meraklı Düşünürler özellikle yeni olan eşyaları ve insanları ve ilerleyen yaşlarda da soyut fikirleri aktif olarak keşfederler.

• Çocukları birbirlerinin çalışmalarını gözlemlemeye ve fark ettikleri şey hakkında birbirlerine sorular sormaya teşvik edin.

• İnceledikleri şeyi tarif etmelerini ve sonra açıklamalarını isteyerek ne olduğuna dair anlam çıkarmalarına yardımcı olun. Açıklamalardan önce tarif etmeye odaklanın.

2.Sürekli düşünürler, sonuçları doğrulamak ve yeni sonuçlar aramak için aktif olarak risk alır ve deneylerini defalarca tekrarlar. Sorunu çözmeye veya sorunu daha iyi anlamaya çalışmak için sürekli olarak bir faaliyette kalırlar.

• Çocuklara üstbiliş stratejileri, yani çocukların düşünmeleri ve öğrendikleri hakkında düşünmelerine yardımcı olacak stratejiler sağlayın.

• Çocukları öğrenmelerinde yönlendirmek için destek ve geri bildirim yoluyla çocukların bireysel öğrenme ihtiyaçlarını teşvik edin. Çözüm bulmak için çocuklara seçenekler sunarak ve ek kaynakları kullanmaları için onlara rehberlik ederek ipuçları sağlayın.

3.Esnek düşünürler, çevrede algılanan bir şeye anında tepki vermek yerine, bir sonraki adımda ne yapacaklarına karar verirler.

• Mutfak eşyaları ve spor malzemeleri gibi mevcut günlük aletlere bakın ve bu araçları yapmak için malzemelerin nasıl bir araya geldiği ve her bir malzemenin aletin işini yapmasına yardımcı olmada oynadığı rol hakkında konuşun.

• Bir sorunu göstererek ve aralarından seçim yapabileceğiniz çözüm seçenekleri sunarak kötü yapılandırılmış bir sorunu iyi yapılandırılmış bir soruna dönüştürün.

4.Yansıtıcı düşünürler, daha önce hangi eylemleri gerçekleştirdiklerine ve bir karar vermek için halihazırda hangi verileri topladıklarına odaklanırlar. Bir soruyu yanıtlamaya veya bir çözüm tasarlamaya bir adım daha yaklaşıp yaklaşmadıklarını belirlemek için bu eylemleri ve verileri değerlendirirler.

• Bir aile doğum günü partisi gibi geçmiş olayları birlikte hatırlarken ayrıntılı olarak hatırlama yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olun.

• Soruları cevaplamadan önce "Bunu nasıl biliyorsun?" veya "Sana bunu düşündüren nedir?" diye sorarak çocukları kendi içlerinde düşünmeye teşvik edin.

5.İşbirlikçi düşünürler etkili bir şekilde birlikte çalışır, sorular sorar, bilgileri bir araya toplar, kavramlara ve fikirlere katkıda bulunur ve bunları eleştirir ve çözümleri birlikte test eder.

• Çocukların bir problem, zorluk veya ortak bir hedef üzerinde birlikte çalışabilecekleri küçük grup aktiviteleri için günlük fırsatlar sağlayın.

• Küçük çocuklarla sürekli olarak saygılı, duyarlı ve şefkatli ilişkiler geliştirin. Bu şefkatli etkileşimler bağlılık, güven ve empati kurar ve toplum yanlısı davranışların temelini oluşturur.

Düşünme ve stilleri her çocukta ve her durumda değişebilir ve geliştirilebilir. Örneğin Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) olan bireylerin öğrenme stillerini anlamak ve geliştirmek için Yapılandırılmış TEACCH Methodu kullanılır. Yapılandırılmış TEACCH Methodu Otizm Spektrum Bozukluğu için geliştirilmiş olup farklı durumlar ve yaş grupları için farklı teknikleri araştırmak ve kullanmak gerekir.

 

 

 

Kaynakça: http://archive.brookespublishing.com/content/5-thinking-skills-in-preschoolers.pdf