Apraksi Nedir?

Apraksi Nedir?

Apraksi, yeterince anlaşılmamış nörolojik bir durumdur. Buna sahip olan kişiler, kasları normal çalışıyor olsa bile belirli motor hareketleri yapmayı zor veya imkansız bulurlar. Daha hafif apraksi formları dispraksi olarak bilinir.

Apraksi birkaç farklı şekilde ortaya çıkabilir. Formlardan biri orofasiyal apraksidir. Orofasiyal apraksi hastaları, yüz kaslarını içeren belirli hareketleri istemli olarak gerçekleştiremezler. Örneğin dudaklarını yalayamayabilir veya göz kırpamayabilirler. Başka bir apraksi formu, bir kişinin kasıtlı olarak kolları ve bacakları hareket ettirme yeteneğini etkiler.

Konuşma apraksisi ile kişi konuşmak için ağzını ve dilini istemli biçimde hareket ettirmeyi zor veya imkansız bulur. Bu, kişinin konuşma arzusu olmasına ve ağız ve dil kaslarının fiziksel olarak sözcükler oluşturmasını zorlaştırır.

 

Farklı Konuşma Apraksi Türleri Var mı?

İki tür konuşma apraksisi vardır – edinilmiş apraksi ve çocuklukta konuşma apraksi. Edinilmiş apraksi her yaştan insanda ortaya çıkabilir. Tipik olarak yetişkinlerde bulunur. Bu durum, insanların bir zamanlar sahip oldukları konuşma yeteneklerini kaybetmelerine neden olur.

Çocukluk çağı konuşma apraksisi, motor konuşma bozukluğudur. Bu durum doğumdan itibaren mevcuttur ve bir çocuğun sesler ve kelimeler oluşturma yeteneğini etkiler. Konuşma apraksisi olan çocuklar, kendilerini sözlü kelimelerle ifade etmekten çok daha fazla konuşmayı anlama becerisine sahiptir.

Çocuklukta konuşma apraksisi olan çocukların çoğu, doğru dil ve konuşma terapisi müdahalesi ile tam iyileşme olmasa da önemli iyileşme yaşayacaktır.

 

Konuşma Apraksisi ve Afazi Arasındaki Fark Nedir?

Apraksi bazen başka bir iletişim bozukluğu olan afazi ile karıştırılır. Bu kafa karışıklığı, iki koşulun birlikte ortaya çıkabileceği gerçeğiyle karmaşık hale gelebilir.

Apraksi ve afazili insanlar kendilerini kelimelerle ifade etmekte güçlük çekebilirler. Bununla birlikte, ikisi arasında belirgin farklılıklar var. Afazi, bir kişinin kelimeleri kendi içlerinde anlama veya kullanma yeteneğindeki bir sorunu tanımlar. Bu, kişinin konuşmasını, okumasını veya yazmasını zorlaştırabilir. Ancak apraksi, dili anlama ile ilgili bir sorunu tanımlamaz. Apraksi, bir kişinin konuşma yapmak için gereken hareketleri başlatma ve gerçekleştirme zorluğunu ifade eder. Bu zorluk, gerekli kaslarda zayıflık olmamasına rağmen ortaya çıkar.

Kaynakça: https://www.webmd.com/brain/apraxia-symptoms-causes-tests-treatments#1