Asperger Sendromu Hakkında

Asperger Sendromu Hakkında

Asperger Sendromu, genetik bir hastalıktır ve otizm yelpazesindeki sorunlardan biridir. Bu bozukluğun birincil etkisi, bireyin etrafındaki bilgileri algılama ve işleme becerisini etkilemesidir. Sonuç olarak, Asperger Sendromundan etkilenen insanlar sosyal etkileşimlerde ve sözsüz iletişimde güçlük çekerler. Bununla birlikte her birey bu bozukluğun aynı fiziksel belirtilerini göstermez; bu yüzden spektrum bozukluğu olarak incelenir; çünkü birçok farklı belirtileri vardır.

Asperger Sendromunun Nedenleri Nelerdir?

Her ne kadar hiçbir bireysel mutasyona uğramış gen Asperger Sendromunun özel nedeni olarak tanımlanmamış olsa da doktorlar ve bilim insanları bunun birincil olarak genetik bir hastalık olduğuna inanmaktadırlar; çünkü etkilenen bireylerin çoğunun ebeveynlerinin sendromun belirtilerini gösterdiği gözlemlenmiştir.

Asperger Sendromlu çocuklarda bir diğer neden de annenin hamilelik sırasında teratojene maruz kalmasıdır. Bilim adamları, bu maruz kalmanın ilk iki ay içinde ortaya çıkarsa, büyüyen embriyoda hastalığın gelişmesine yol açabileceğine inanıyorlar.

Semptomları nelerdir?

Asperger Sendromu, üç alandaki zorluklarla karakterize edilir. Bunlar; iletişim, sosyal beceriler ve hayal gücü.

İletişim:Asperger Sendromlu bireyler, mecaz ve dolaylı ifadeleri anlamada zorluk çekebilirler ve çoğu zaman sözcükleri birinci anlamlarıyla anlarlar.

Sosyal Beceriler:Asperger Sendromlu olan bireyler yalnız gözükebilir veya utangaç ve sessiz olarak karşı tarafta ilgi uyandırabilir. Göz teması kurmakta, aynı yaştaki diğer insanlarla iletişim kurmakta zorluk çekebilirler ve konuşmayı başlatmak veya sürdürmek için başkalarına ne söyleyeceklerini bilemeyebilirler.

Hayal Gücü:Genellikle Aspergerli insanların çok mantıklı zihinleri ve somut bir düşünce tarzı vardır. Yani somut olmadıkça bir şeyleri anlamada zorluk çekebilirler. Aynı zamanda, Aspergerli bireyler rutinlerine ve alışkanlıklarına aşırı bağlıdırlar. Bunların değişmesi ya da bozulması, psikolojik ve fiziksel olarak onlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Diğer Belirtiler Şunlardır:

Konuşma Sorunları:Bu rahatsızlıktan etkilenen bireylerin konuşması diğerlerinden farklıdır. Aspergerli bireylerin çoğu seslerinin seviyesini değiştiremezler ve monoton bir ses tonunda konuşma eğilimindedirler. Konuşmaları tutarsız olabilir veya konuşmalarında ritim eksikliği olabilir.

Sınırlı İlgi:Asperger Sendromu olan insanlar genellikle gerçek anlamda değeri olan şeylere sahip olma eğilimindedir. Sınırlı ilgi alanlarına sahiptirler; yani bir anda sadece bir olaya veya nesneye odaklanırlar ve belki de hiç anlamadan olayla, nesneyle ilgili her ayrıntıyı toplarlar.

Tekrarlayan Davranış Örüntüsü:Aspergerli bireyler, el çırpma veya ayak sallama hareketleri gibi davranışları sürekli ve tekrar tekrar yapma eğilimindedirler. Bununla birlikte, bu tekrarlayan davranışlar düzensiz bir şekilde farklı şiddetlerde sergilenebilir.

Tedavisi var mıdır?

Asperger Sendromunun özel bir tedavisi yoktur. Ama erken tanı ile birlikte etkilenen kişide, izolasyon ve depresyonu önleyen önemli değişiklikler yapabilir. Adımlardan bazıları:

  • Kişinin diğer Asperger hastalarıyla etkileşime girmesini sağlamak
  • Dil ve Konuşma terapisi almak
  • Çocuk Gelişimi gruplarına katılmak

Konuşma Terapisi Nasıl Yardımcı Olabilir?

Asperger, spektrum bozuklukları arasında belirtilerin pek şiddetli görülmediği bir sendromdur. Genellikle Aspergerli çocuklar son derece konuşkan olabilirler; ancak dili uygun olmayan bir şekilde kullanıyor olabilirler veya normal sosyal ve konuşma becerilerinden yoksun olabilirler. Dil ve konuşma terapisi, Asperger Sendromu olan kişilere dili düzgün ve doğru bağlamda kullanmalarına ve sosyal ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca bireylerin deyimleri, dolaylı ifadeleri ve atasözleri de dahil olmak üzere dili daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Genel olarak, dil ve konuşma terapisi iletişimi artırabilir ve Aspergerli kişilerin günlük yaşamda ilişkiler kurmalarını ve işlevlerini yapmalarını mümkün kılar.

Kaynakça:https://www.spectrumspeech.ie/blog/aspergers-syndrome