Asperger Sendromu ve Konuşma Terapisi

Asperger Sendromu ve Konuşma Terapisi

Tipikten güçlüye sözlü dil becerileri ve entelektüel yetenek Asperger Sendromu’nu diğer otizm türlerinden ayırmaktadır.

Asperger sendromu genellikle şunları içerir:

 • Sosyal etkileşimlerde zorluk
 • Kısıtlanmış ilgi alanları
 • Aynılık isteği
 • Belli alanlarda güçlü olma

Güçlü yönler şunları içerebilir:

 • Dikkat çeken odaklanma ve kararlılık
 • Kalıpları tanıma yeteneği
 • Detaylara dikkat etme

Zorluklar şunları içerebilir:

 • Aşırı duyarlılıklar (ışıklara, seslere, tatlara vb.)
 • Sohbet etmede zorluk
 • Sözsüz konuşma becerilerinde zorluk (mesafe, ses yüksekliği, ton vb.)
 • Koordine olmayan hareketler veya sakarlık
 • Endişe ve depresyon

Yukarıda açıklanan eğilimler bireyler arasında büyük farklılıklar gösterir. Bireylerin birçoğu, güçlü yanlarını geliştirerek zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenirler.

Konuşma Terapisi Asperger Sendromlu Çocuklara Nasıl Yardımcı Olabilir?

Asperger Sendromu için Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma terapisi sadece “t” seslerini söylemekte zorlanan veya peltekliği olan çocuklar için yapılmamaktadır. İletişimde kelimelerin telaffuzundan çok daha fazlası var. Asperger sendromlu çocuklara yardım söz konusu olduğunda dil ve konuşma terapisi, genellikle iletişime bağımlı olduklarından dolayı, yaşa uygun sosyal becerilerle zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. İletişim, sosyal etkileşimlerine ek bir engel olduğunda, Asperger’li bir çocuk sosyal durumlarda daha da endişeli hale gelebilir ve geri çekilebilir.

Dilin sosyal kullanımı, pragmatik dil kategorisine girer. Bu terapi yaklaşımı, bir çocuğa bir konuşmanın hangi sırayla yapacağını, korunması gereken uygun mesafeyi ve diğer tüm yazılı olmayan sosyal iletişim kurallarını öğretmeyi içerebilir. Bu kurallar nörotipik çocuklara doğal gelebilir, ancak Asperger’li bir çocuk için bu becerilerin öğretilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Sözsüz iletişim becerileri, Asperger’li bir çocuk için özel konuşma terapisi programına entegre edilebilir. Aslında, tonlamayı anlama, beden dilini okuma, yüz ifadelerini okuma ve ne zaman konuşmasının istendiğini bilme gibi beceriler çocuğun genel sosyal rahatını artırabilir.

Asperger‘li bazı çocuklar gerçekten de artikülasyon hatalarıyla mücadele etmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi ile bireyin akranları, ebeveynleri, öğretmenleri ve hayatlarındaki tüm insanlar tarafından daha iyi anlaşılmalarına yardımcı olunabilir. Telaffuz ve iletişim becerilerini geliştiren bir çocuğun sosyal kaygılarını azaltması oldukça yaygındır çünkü konuştukları zaman anlaşılma konusunda kendilerine daha fazla güvenirler ve bu da onların konuşmaya daha fazla istekli olmalarına neden olur.

Doktorunuz çeşitli ergoterapi, davranışsal terapi, destek grupları ve özel eğitim öneriyor olsa da, genellikle konuşma terapisinin eklenmesi Asperger’li çocuğunuzu dünyayla daha rahat ve başarılı bir şekilde etkileşime girmeye hazırlamak için kapsamlı bir bakım programını tamamlayabilir.

Asperger Tedavileri Nelerdir?

 • Bilişsel davranışçı terapi (DBT), kaygı ve diğer kişisel zorlukların ele alınmasına yardımcı olabilir.
 • Sosyal beceri eğitimi dersleri, konuşma becerilerine ve sosyal ipuçlarını anlamaya yardımcı olabilir.
 • Konuşma terapisi ses kontrolüne yardımcı olabilir.
 • Fizyoterapi ve ergoterapi koordinasyonu geliştirebilir.
 • Psikoaktif ilaçlar, ilişkili anksiyete, depresyon ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) yönetilmesine yardımcı olabilir.

Kaynakça

Bu makale Child Language and Developmental Speech ile Autism Speak sitelerini kaynak olarak kullanmıştır.