Babaların Çocuk Gelişimi ve Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Babaların Çocuk Gelişimi ve Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Babalar çocuklarının yaşamlarına gittikçe daha fazla dahil oluyor, ancak pediatrik bakımda babaların rolüne ilişkin çalışmalar hâlâ oldukça az. Yönergelerin güncellenmesi, çocukların bakımına babaların daha iyi dahil edilmesinde doktorlara yardımcı olabilir.

Çocukların gelişimi ve sağlığı üzerinde babaların olumlu etkisini gösteren bulgular gitgide artıyor. Yaklaşık son on yılda yayınlanan ve uzun zaman dilimlerinden yola çıkan çalışmalar, doğum öncesi aşamadan itibaren babanın çocuğun yaşamına dahil olmasının, genellikle anne katılımından farklı ve onu tamamlayıcı şekillerde çocuğun psikososyal ve davranışsal gelişimine fayda sağladığını göstermektedir.

 

Babaların Erken Katılımının Faydaları

Babalar çocuklarının yaşamlarına ne kadar erken dahil olurlarsa daha sonraki katılımlarının bir o kadar fazla olduğunu gösteren veriler mevcut. Anne ile birlikte yaşamanın yanı sıra babaların doğum öncesi katılımı, bir çocuğun 5 yaşına kadar babasının dahil olduğu bir yaşam süreceğinin en büyük ön göstergesidir.

Babanın, çocuk doğduktan hemen sonraki katılımı da son derece önemlidir. Northwestern Üniversitesi Pediatri profesörü Craig Garfield’a göre, “iyi araştırmalar, doğumdan sonraki 2 hafta veya daha uzun süre boyunca evde çocuklarıyla daha fazla zaman geçiren erkeklerin, 9 aylık bebeklerinin bezlenmesine, beslenmesine, temizliğine ve bakımına dahil olmal ihtimallerinin neredeyse 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.”

Çocuklarına bakım vermede babaların kendilerine daha fazla güvenmesini sağlamak, gelişimlerinin her aşamasında çocuklara yardımcı oluyor. Garfield, babaların katılımının annelerin katılımından ayrıldığı ve genellikle onu tamamladığı 3 ana alana vurgu yapıyor.

Bunlardan biri dil gelişimi alanı. Garfield, bir çocuğun erken yaşta duyduğu kelime ve konuşma miktarının, anaokuluna hazırlık bakımından büyük fayda sağladığını gösteren araştırmalardan bahsediyor. Hem anneleri hem babaları aracılığıyla dile ve sözcüklere maruz kalan çocuklar, hem daha fazla kelime hem de daha fazla çeşitlilik duyma şansına sahiptir.

Babaların erken çocukluk gelişimine sunduğu bir başka benzersiz katkı da, çocukla annelerin tipik olarak yaptığından daha fazla fiziksel etkileşime girerek onda risk alma ve problem çözme davranışını teşvik etmektir. Garfield, “oyun oynama bakımından ve özellikle ‘sert ve güreşli’ oyunlar bakımından babaların rolü tamamen kendilerine özgü” diyor ve çok yüksek enerjili ve fiziksel olan bu tür oyunlar sırasında babanın kuralları değiştirerek çocuğu değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olmaya zorlayabildiğini söylüyor. “Bu oyunların karar vermeyi ve heyecanlıyken odaklanabilmeyi öğrenmede çocuğa yardımcı olduğu düşünülüyor” diyor ve “bu aslında çocuğa dayanıklılığı da öğretiyor olabilir” diye ekliyor.

Babaların bir diğer etkisi, çocukların erken yaşlarında ve ergenliklerinde onlafa rol model oluşturmalarıdır. Garfield, ergen erkek ve kız çocuklarına rol model olma bakımından babaların önemini şöyle vurguluyor: “Bir ilişki içinde nasıl davranılması gerektiği, nasıl sağlıklı ve iyi olunabileceği konularında ergenlere rol model oluyorlar; ki bu, çocuklar için de önemli olabilir.”

Örneğin, uzun zaman dilimlerinde toplanan verilerin ışığında, çocuklarının hayatına dahil olan babaların ergen oğullarında davranış sorunlarının daha az, bilişsel gelişimin daha hızlı gerçekleştiği, ergen kızlarında ise psikolojik sorunların daha az ortaya çıktığı görülmektedir. Ergen kızlarda erken cinsel deneyimlerin ve genç gebeliklerin azalması, erkek çocuklarda korunma yöntemleri konusunda daha iyi iletişim sağlanması sayesinde cinsel sağlığın artması, çocuğun hayatına babanın dahil olmasının diğer avantajlarıdır.

 

Babaları Pediatrik Uygulamalara Dahil Etmek

Garfield’a göre, babalarla ilgili bütün bu bahsedilenlerin özü, çocuğa en çok neyin faydalı olduğunun vurgulamaktır. Ona göre, “Ebeveynler serpildikçe çocuk da serpilir.”

Garfield, bunun hem anne hem de babayı ilgilendirdiğini vurguluyor. “Sadece annelerin ötesinde, çocuk doktorları ve sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak desteğimiz ve ebeveynlik açısından çocuk için gerçek fırsatların ne olduğunu daha geniş çaplı düşündüğümüzde ortaya birçok yol çıkıyor” diyor.

Günümüzde babaların çocuklarının yaşamlarına daha fazla dahil olmak istemeleri ve değişen aile yapısıyla birlikte babaların daha sık birincil bakım veren olmaları, babaların gelişimini sağlamak amacıyla onlara daha fazla ilgi gösterilmesini gerektiriyor.

 

Sonuç Olarak

Toplumdaki adet ve beklentilerin değişmesi sonucunda daha fazla babanın çocuk bakımına dahil olduğu bu zamanda söz konusu katılımı teşvik edici fırsatlar yaratmak önemlidir. Babaların, çocuklarının gelişimine ve sağlığına benzersiz ve çoğu zaman anneleri tamamlayıcı şekilde katkıda bulunduklarına gösteren bulgular günden güne artıyor.

Çocuk sağlığı görevlileri olarak çocuk doktorları, çocukların mümkün olan en iyi bakımı almalarını sağlamada hayati bir rol oynar ve bu, babaların bakıma daha fazla dahil edilmesi anlamına gelir. Pediatristlere yönelik en son öneriler, babaların nasıl dahil edileceğine dair faydalı ipuçları sağlıyor ve pediatrik bakımın odağını babaları da içerecek şekilde genişletmek için iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor.

Kaynakça

Bu makale Mary Beth Nierengarten tarafından yazılmıştır. Orijinal metni buradan okuyabilirsiniz.