Batelle Gelişim Envanteri

Batelle Gelişim Envanteri

Çocuğun gelişimsel gecikmelerinin erken dönemde öğrenilmesi, gecikmeye erken müdahale etmek ve çocuğunuzun öğrenmesine yardımcı olmak için önemlidir. Bunun için, Battelle Gelişim Envanteri yedi yaş ve altındaki çocukları gelişimsel gecikmeler bakımından değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Bebeklerde Değerlendirme
Pek çok insan, okul çağındaki çocuklar ve yaşlılar için geliştirilen standart testler ve gelişimsel testler hakkında bilgi sahibidir, ancak gelişimsel gecikmeleri tespit etmenin ve ele almanın söz konusu olduğu durumlar için erken dönemde değerlendirme çok önemlidir. Bebekler ve çocuklar için Battelle Gelişim Envanteri adı verilen özel bir test erken dönemde değerlendirme yapmaya olanak sağlamaktadır.

 

Battelle Gelişim Envanteri
Battelle Gelişim Envanteri, yedi yaşından küçük bebekler ve çocuklar için geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. Aşağıdaki formların birleşimini kullanan esnek, yarı yapılandırılmış bir araçtır:

  • Çocuğun gözlemi,
  • Ebeveynler ve bakıcılar ile yapılan görüşmeler,
  • Ayrıntılı bir gelişimsel öykü (geçirilen dönemsel özelliklerin öğrenilmesi),
  • Oyuna benzer malzemeler, oyuncaklar, anketler ve görevleri kullanarak çocukla etkileşim.

 

Gelişimsel Gecikmeler İçin Test
Battelle Gelişim Envanteri, bebeklerin ve çocukların gelişimsel basamak ve dönüm noktalarını karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir değerlendirme türüdür.

Değerlendirilen dönüm noktaları, bebeğin ilk kez ne zaman gülümsediğini, yürüdüğünü ve tek başına oturduğunu içerir. Gelişimsel dönüm noktaları dört genel kategoriye ayrılır:

 

  • Fiziksel Dönüm Noktaları
  • Bilişsel Dönüm Noktaları
  • Duygusal Dönüm Noktaları
  • İletişimsel Dönüm Noktaları

 

Bu dönüm noktalarının gözden geçirilmesi, çocuğun erken öğrenme güçlüğü belirtilerini gösterip göstermediğini veya önemli bir gelişimsel gecikmesi olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır. Gelişimsel gecikmeler bir çocuğun gelecekte illa ki öğrenme güçlüğü yaşayacağını göstermez. Aslında, pek çok çocuk bu gecikmeleri kendiliğinden ya da yardımla aşabilir, ancak bu gecikmeler çocuğunuzda öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelenmeye sebep olabilirler. Bu sebeple erken müdahale edilebilmesi açısından gelişimsel gecikmelerin tespiti önem taşımaktadır.
 

 

{!GALLERY}