Bebekler ve Yeni Yürümeye Başlayanlar için Bayley Gelişim Ölçeği

Bebekler ve Yeni Yürümeye Başlayanlar için Bayley Gelişim Ölçeği

Bebek ve Yeni Yürüyemeye Başlayanlar için Beyley Gelişim Ölçeği, bebeklerde ve küçük çocuklarda motor, biliş, dil, sosyal-duygusal ve uyarlanabilir davranış gelişimini ölçmek için tasarlanmış bir değerlendirme aracıdır. Yapılan adımlar diğer değerlendirmelerde olduğu gibi, temel tepkilerden daha karmaşık tepkilere kadar değişmektedir. Örneğin, temel bir tepki çocuğun gözleriyle izlemesi için ilginç bir nesne önüne getirmeyi içermektedir. Daha karmaşık bir görev ise, yürümeye yeni başlayan çocuğun gizli nesneleri bulmasını içermektedir.

Bayley Ölçeklerinin İçerikleri Nelerdir?
Tüm testin uygulanması yaklaşık bir saat sürmektedir. Bir dizi gelişimsel görevi tamamladıktan sonra, uygulayıcı bir gelişimsel bölüm (bir zeka bölümünden veya IQ’dan farklı) üretebilir.

Bayley Ölçekleri üç alt testi içermektedir:

  • Bir çocuğun rol yapma oyununa katılma, nesnelere katılma veya düşmüş bir nesneyi arama yeteneğini ölçen Bilişsel Ölçekler;
  • Çocuğun nesneleri veya insanları adlandırmak, talimatları takip etmek veya sözlü açıklama veya adlandırmaya dayalı nesneleri tanımak için sözlü dili anlama ve kullanma yeteneğini ölçen Dil Ölçeği;
  • Hem kaba hem de ince motor yeteneklerini test eden Motor Ölçeği.

İki ek test uygulanabilir veya uygulanmayabilir. Bu testler şunlardır:

Çocuğun başkalarıyla sosyal olarak etkileşim kurma, kendini sakinleştirme ve yaşa uygun oyunda yer alma yeteneğini ölçen Sosyal-Duygusal Ölçek.

Çocuğun gelişim düzeyini kurallara uyma, işbirliği yapma ve genellikle yeni veya zorlu durumlara uyum sağlama gibi günlük yaşam becerilerine göre ölçen Uyarlanabilir Davranış Ölçeği.

Uygulayıcılar Bayley Gelişim Ölçeğini Nasıl Kullanıyorlar?
Uygulayıcı, çocuğun her bir görevdeki performansını derecelendirir ve bu derecelendirmelerden puanlar toplanır. Ham puanlar, çocuğun yaşındaki akranlarının aldıkları puan tablosunda karşılaştırılır. Bu süreçte uygulayıcının, çocuğun gelişim yaşının diğer çocukların puanına göre tahmin etmesini sağlayan standart bir puan alınmaktadır. Bu, uygulayıcının çocuğun gelişiminde gecikmeler olup olmadığını belirlemesine, gelişimlerin ne kadar önemli olduğunu belirlemesine ve çocuk için uygun bir erken müdahale programı geliştirmesine olanak tanır. Bu bilgiler, erken servis sağlayıcılarına çocukta olabilecek olası engelleri teşhis etme konusunda yardımcı olabilir.

Bayley Ölçekleri, çocuk doktoruna, çocuğunuzda olabilecek olası  nöro-gelişimsel gecikmelerin erken belirtilerini belirlemede yardımcı olabilir.

Ayrıca, bir çocuğun otizm, sözel olmayan öğrenme bozukluğu veya diğer gelişimsel bozukluk belirtileri olabileceğine dair ipuçları sağlayabilir. Önemli bir gecikme tespit edilirse, uygulayıcılar ebeveynlere ek değerlendirmeler önerebilir.

Testlerin Kısıtlamaları
Çoğu durumda, gelişimsel gecikmeler geçicidir. Çocuklar erken çocukluk döneminde önemli ölçüde farklı oranlarda büyür ve gelişir ve herhangi bir test sonucu mevcut işlevlerin bir değerlendirmesi olarak görülmelidir. Test sonuçları, bir çocuğun yaşamın ilerleyen dönemlerinde devam eden öğrenme güçlüklerine sahip olacağını göstermez. Gelişimsel olarak gecikmiş çocukların küçük bir kısmı zorluklar çekmeye devam edecektir ve ancak okula başlayıp 8-10 yaşlarına yaklaştıklarında diğer zorukları teşhis edilebilicektir.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/bayley-scales-test-early-development-2162363