Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Erken Müdahale

Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Erken Müdahale

Bebeklerin/çocukların gelişimlerindeki gecikmelerin tespit edilmesi, önlenmesi, gelişimlerinin desteklenmesi ve yetersizliklerinin önüne geçilmesi amacıyla planlanan ve farklı alanlardaki uzmanların ve ailenin iş birliği ile yürütülen süreç erken müdahale olarak ifade edilir.

Erken Müdahale Neden Önemlidir?

Bebeklik/çocukluk dönemi, gelişim açısından oldukça önemli bir dönemdir. Beynin öğrenmeye en açık olduğu bu dönemde bebeğin/çocuğun motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim alanlarındaki becerilerinin temeli atılmaktadır.

Herhangi bir gelişim alanındaki yetersizliğin, gecikmenin, sapmanın erken fark edilerek, bebeğin/çocuğun ihtiyaçlarının planlanıp erken müdahale sürecine başlanması bebeğin/çocuğun gelişimine daha fazla yarar sağlamakta ve hızlı bir gelişme kaydedilmesine fırsat vermektedir.

Bu dönem özel gereksinimi olan bebekler/çocuklar için ise daha fazla öneme sahip ve pek çok açıdan daha kritik bir dönemdir.

Erken Müdahale Programı Nasıl Olmalıdır?

Yaşamın ilk üç yılında bebeğin/çocuğun ailesinde ve içinde bulunduğu çevrede yer alan etmenler çocuğun gelişiminde büyük etkiye sahiptir. Sağlıklı bir erken müdahale süreci yürütebilmek, bebeğin/çocuğun gelişimini destekleyebilmek için ailenin de sürece dahil olduğu bir değerlendirmenin daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

Ailenin bebekle/çocukla iletişimini, tutumunu, bebeğin/çocuğun gelişimi hakkındaki bilgilerini değerlendirmek, erken müdahale süreci öncesinde aileler hakkında bilgi sahibi olmak sürece katkı sağlamaktadır. Ailelerin rahat hissetmesi ve iyi olması bebeğin/çocuğun gelişimine etki edeceğinden, ailenin içinde bulunduğu olumsuz durumların (endişe, umutsuzluk, kaygı, depresyon, panik, aile içi çatışmalar vb.) ortadan kaldırılması da önem taşımaktadır.

Bebeğe/çocuğa ve aileye uygun hale getirilmiş bir erken müdahale programı daha kaliteli ve sağlıklı olmaktadır. Ailenin bilinçli olarak sunacağı desteğin bebeklerde/çocuklarda gelişim açısından daha fazla etkili olduğu düşünülmekte bu nedenle de ailelerin bilinçlendirilmesine önem verilmesi gerekmektedir.

Erken Müdahalede Sürecinde Farklı Disiplinlerle Çalışmak

Eğitim, sağlık, danışmanlık, güvenlik ve birçok hizmeti içinde barındıran erken müdahale programında farklı disiplinlerle iş birliği halinde çalışmak, programın daha hızlı ve etkili olabilmesi için önem taşımaktadır.