Bilinçli Farkındalığın 7 Faydası

Bilinçli Farkındalığın 7 Faydası

Farkındalık pratiği sayısız fayda ile ilişkilendirilmiştir ve pozitif psikolojideki popülaritesi muhtemelen bu konuyu gelecekte daha çok göreceğimiz anlamına gelmektedir. Bilinçli farkındalığın faydaları ile ilgili bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

1. Geliştirilmiş Çalışma Belleği

2010 yılında Jha ve meslektaşları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, farkındalık meditasyonu ampirik olarak arttırılmış çalışma belleği kapasitesi ile ilişkilendirilmiştir. Jha ve ark., Farkındalık meditasyon eğitimi uygulayan askeri katılımcıların, sekiz hafta boyunca yapmayanlarla karşılaştırılması, Jha ve ark. (2010), farkındalık eğitiminin, çalışan bellek kapasitesindeki kayıplara karşı ‘tamponlama’ yapılmasına yardımcı olduğunu gösteren kanıtlar bulmuştur.

Ayrıca, birinci grup farkındalık meditasyonunu uyguladıkça, çalışma belleği kapasitesinin de arttığını buldular. Bu katılımcılar ayrıca daha fazla olumlu etki bildirmiş ve olumsuz etkiyi azaltmışlardır.

2. Yükseltilmiş Metabilişsel Farkındalık

Görevli olmayan kişinin terimleriyle, bu, kişinin kendi hislerinden ve zihinsel süreçlerinden ayrılmayı, “geri adım atıp onları“ biz olduğumuz ”yerine geçici, anlık olaylar olarak algılayabildiğini açıklar. Budist anlamda, bu aklı “bilmek” ve “serbest bırakmak” ile ilgilidir.

Ampirik literatür ile ilgili olarak, olumsuz düşünme davranışı kalıplarını, artan metabilişsel farkındalığı ve alçaltmayı azaltmak için dikkatin nasıl varsayıldığını açıklar (Teasdale, 1999). Bu da, depresyonda nüksün önlenmesinde yardımcı olmada olumlu bir etkiye sahip olabilir (Teasdale, 1999).

3. Düşük Anksiyete Düzeyleri

MBSR, kaygı semptomlarını hafifletme üzerindeki etkisini destekleyen bu geniş kapsamlı randomize, kontrollü çalışmalarda incelenmiştir. Örneğin Vøllestad ve arkadaşları, MBSR’yi tamamlayan katılımcıların anksiyete belirtileri üzerinde orta ila büyük pozitif bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır (Vøllestad ve ark., 2011).

Sosyal kaygı bozukluğu (SAD) çalışmalarında da benzer sonuçlar bulunmuştur. Örneğin, SAD hastalarında MBSR eğitimi önerdiğine dair kanıt bulan Goldin ve Gross (2010), kaygı ve depresyon semptomlarında ve özgüveninde iyileşmeye yardımcı olmuştur.
 

{!GALLERY}