Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Çalışır?

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Çalışır?

Bilişsel davranışçı terapi veya BDT, insanların düşünce kalıplarını değiştirerek yeni davranışlar bulmalarına yardımcı olabilecek kısa süreli bir terapi tekniğidir.

BDT ile etkileşime geçmek, insanların stresi azaltmasına, karmaşık ilişkilerle başa çıkmasına, kederle başa çıkmasına ve diğer birçok ortak yaşam sorunuyla yüzleşmesine yardımcı olabilir.

BDT, yaşam olaylarını düşünme ve yorumlama şeklimizin nasıl davrandığımızı ve nihayetinde nasıl hissettiğimizi etkilediği temelinde çalışır. Çalışmalar bunun birçok durumda faydalı olduğunu göstermiştir.

 

Daha spesifik olarak, BDT, bireyin başarılı olmak için aktif katılımını gerektiren, probleme özgü, hedefe yönelik bir yaklaşımdır. Günümüzün zorluklarına, düşüncelerine ve davranışlarına odaklanır.
Aynı zamanda zaman kısıtlıdır, yani bir seansın ne zaman biteceğini bilen ve ne bekleyeceği konusunda bir fikirleri olduğu anlamına gelir. Genellikle, bir seans 20 bire bir oturumdan oluşur, ancak bu her zaman böyle değildir.

Ayrıca bireysel ya da grup oturumları şeklinde olabilir.

BDT, birey ve danışmanın birlikte çalışmasını gerektiren işbirlikçi bir terapidir. Amerikan Psikologlar Birliği’ne (APA) göre kişi sonunda kendi terapisti olmayı öğrenir.

BDT’nin neleri içerdiği ve nasıl yardım edebileceği hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?
BDT, bir kişinin düşüncelerinin, inançlarının ve tutumlarının duygularını ve davranışlarını nasıl etkilediğine odaklanan bir psikoterapi şeklidir.

APA, BDT’nin, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli inançlara dayandığını not eder:

-İnsanların yararsızlıklarını düşünmek psikolojik sorunlara yol açabilir
-Eğer insanlar yararsız davranışı öğrenirse, bu da psikolojik sorunlara yol açabilir.
-İnsanlar daha yararlı düşünme ve davranış biçimlerini öğrenebilirler.
-Yeni alışkanlıkları zihinsel ve fiziksel koşulları belirtileri hafifletmek ve insanların daha iyi şekillerde davranmasına izin verebilir.

Uygulayıcılar, BDTyi, sorunların insanların olaylara ve aynı zamanda olayların kendilerine verdiği anlamdan kaynaklandığı teorisine dayandırır. Yararsız düşünceler bir insanın farklı durumlarda güvenle çalışmasını zorlaştırabilir.

TCMB insanların kendilerini nasıl hissettiği ve hareket ettiği ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak stratejilerle donatma konusunda olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Araştırmalar, BDT’nin depresyon, panik bozukluğu ve diğer sağlık durumları olan kişilere destek sunabileceğini göstermektedir. Kronik ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğine dair kanıtlar artmaktadır.

BDT geniş bir konsepttir. Farklı BDT türleri, yaşamın çeşitli yönlerine odaklanır. Bazı türler, duygusal veya sosyal zorluklar gibi belirli sorunları ele almaktadır.

Bir BDT seansı, bir danışman ile bir bireyin veya bir grubun düzenli olarak toplandığı ve işbirliği yaptığı bir dizi oturumdan oluşur.

Ne Öğrenebilirsin?

Bir BDT kursu sırasında, bir kişi şunları öğrenebilir:
-sorunları daha net bir şekilde tanımlamak
-otomatik düşünceler konusunda farkındalık geliştirmek
-yanlış olabilecek temel varsayımlara meydan okumak
-gerçekleri ve mantıksız düşünceleri ayırt eder.
-geçmiş deneyimlerin mevcut duygu ve inanışları nasıl etkileyebileceğini anlamak
-en kötüden korkmayı bırakmak
-bir durumu farklı bir bakış açısıyla görmek
-diğer insanların eylemlerini ve motivasyonlarını daha iyi anlamak
-durumları düşünme ve görme konusunda daha olumlu bir yol geliştirmek
-kendi ruh hallerinin daha fazla farkında olmak
-ulaşılabilir hedefler oluşturmak
-genellemelerden ya da ya hep ya hiç düşüncesinden kaçınmak
-her şey için suçu üstlenmeyi bırakmak
-olması gerektiğini düşündüklerinden ziyade işlerin nasıl olduğuna odaklanmak
-onlardan korkmak yerine korkularıyla yüzleşmek
-kendilerini ya da başkalarını yargılamak yerine tanımlamak, kabul etmek ve anlamak
 

{!GALLERY}