Bipolar Bozukluk Tipleri

Bipolar Bozukluk Tipleri

Bipolar bozukluğu olan bir kişi, üç geniş bipolar bozukluk tipinden birinin içinde değerlendirilir. Bipolar bozukluk tipleri şu şekildedir:

 

Bipolar I bozukluğu

Bipolar I tanısı için:

En az bir manik dönem olmalıdır.

Kişinin ayrıca önceden majör bir depresif dönemi geçirmiş olması gerekir.

Doktor, şizofreni, sanrısal bozukluk ve diğer psikotik bozukluklar gibi bipolar bozuklukla ilişkili olmayan hastalıkları ekarte etmek zorundadır.

Bipolar II Bozukluğu

Bipolar II tanısı için hasta bir veya daha fazla depresyon dönemi ve en az bir hipomanik dönem geçirmiş olmalıdır.

Hipomanik bir durum manik olandan daha az şiddetlidir.

Hipomanik bir bölümün özellikleri normalden daha az uyumayı ve rekabet etmeyi, giden ve enerji dolu olmayı içerir.

Bununla birlikte, kişi tam olarak çalışmaktadır; bu, manik ataklarda böyle olmayabilir.

Bipolar II aynı zamanda karışık bölümleri de içerebilir ve ruh hali uyumlu veya ruh hali uyumlu olmayan psikotik özelliklerin belirtileri olabilir.

Bir ruh haliyle uyumlu psikoz, ruh halinize uyan özellikleri içerir. Örneğin, eğer bir kişi depresyona maruz kalıyorsa, ruh hali uyuşan psikozun bir üzüntü teması olabilir.

Siklotimi

Siklotimi, hipomani dönemleri ile değişen düşük seviyeli depresyon bölümlerini içerir.

DSM-V, bipolar bozukluktan ayrı sınıflandırır, çünkü ruh hali değişiklikleri daha az çarpıcıdır.

Bipolar bozukluk teşhisi alan bir kişinin yaşam boyu teşhisi vardır. Bir stabilite periyoduna girebilirler, ancak her zaman teşhis koyarlar.

Kaynakça: https://www.medicalnewstoday.com/articles/37010.php?iacp

Bu çeviri Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı tarafından yapılmıştır.
Uzman Klinik Psikolog Gizem Kıyıcı’dan Randevu almak için: 0216 456 42 42 – 0533 165 60 94