Bipolar Ve Narsisizm Arasında Bir Bağlantı Var Mı?

Bipolar Ve Narsisizm Arasında Bir Bağlantı Var Mı?

Bipolar bozukluklar, aşırı yüksek ve düşük ruh hallerine neden olan duygudurum bozukluklarıdır. Manik bir bölüm sırasında, bipolar belirtiler, artan bir önem duygusu veya empati eksikliği gibi narsisistik özelliklerle karıştırılabilir.

Narsisizm bir bipolar belirtisi değildir ve bipolar olan çoğu kişi narsisistik değildir. Bununla birlikte, bipolar olan bazı insanlar diğer belirtilerinin bir sonucu olarak narsisistik özellikler gösterebilir.

 

Bu yazıda, belirtiler ve tedavi de dahil olmak üzere bipolar bozukluk ile narsisizm arasındaki ilişkiye baktık.

Bipolar ve Narsisizm Nedir?

Bipolar bozukluklar, kişinin mani denilen ve bazı durumlarda depresyon gibi aşırı yüksek ruh halleri arasında dönmesine neden olan duygudurum bozukluklarıdır. Bir kişinin bipolar I bozukluğu veya bipolar II bozukluğu olabilir.

Siklotimik bozukluk olarak adlandırılan ilgili bir durum, daha az yoğun manik ve depresif dönemler arasında geçişi içerir.

Narsisizm, kişisel önem duygusu, görkem ve onaylama gereksinimi duygularını içeren bir kişilik özelliğidir. Narsisizm, psikolojik olarak sağlıklı olan insanlarda ortaya çıkan bir davranış olabilir.

Kişiliği narsisistik eğilimlerle nitelendirilen bir kişi narsisistik kişilik bozukluğuna sahip olabilir.

Narsistik kişilik bozukluğu Küme bozuklukları olarak adlandırılan bir grup kişilik bozukluğunun parçasıdır. Bu koşullar dramatik, duygusal veya öngörülemeyen düşünce ve davranışlarla karakterize edilir.

Bipolar ve Narsisizm Arasındaki Bağlantı

Ruhsal Bozuklukların 5 Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5) narsisiteyi bipolar bozukluk belirtisi olarak listelemez. Bununla birlikte, iki kutuplu bir kişi bir mania olayı yaşadığında, yüksek güven düzeyleri, öz önem duygusu, yüksek enerji seviyeleri ve görkemli öz algılar gibi bazı narsistik davranışlar gösterebilir.

Bipolar ve narsistik kişilik bozukluğunun benzer semptomları olduğundan, iki durum kafa karıştırabilir. Bu bipolar olup narsistik kişilik bozukluğu teşhisi konan kişilere neden olabilir ya da bunun tersi de geçerlidir.

Depresyon dönemlerinde, bipolar bozukluğu olan bir kişi narsisistik özellikler gösterebilir. Örneğin, bir kişi bakım görevini ihmal edebilir, sosyal temastan kaçınabilir veya başkalarının ihtiyaçlarına duyarsız görünebilir.

Bu narsisistik gibi görünebilir, ancak kişinin başkalarının duygularını fark etmeyecekleri için kendi olumsuz duygularından dolayı bunalmış olması daha olasıdır.

Narsistik kişilik bozukluğu olan birini teşhis etmek için, doktor başka bir durumun belirtileri daha iyi açıklayamayacağından emin olmalıdır. Bu sebeple, narsisistik davranış depresyona ya da maniye bağlı ortaya çıktığında, DSM-5 kişilik bozukluğu tanısı koymanın uygun olmadığını savunuyor.

Kaynakça: https://www.medicalnewstoday.com/articles/321985.php

Bu çeviri Uzman Klinik Psikolog Miray Polat tarafından yapılmıştır.
Uzman Klinik Psikolog Miray Polat’tan Randevu almak için: 0216 456 42 42 – 0533 165 60 94