Bir Bakışta Terapi

Bir Bakışta Terapi

Olumlu Davranış Desteği (Positive Behavior Support – PBS), bireylerin olumsuz davranışlarını azaltmayı ve olumlu davranışları teşvik etmeyi amaçlayan bir terapi yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bireyin ihtiyaçlarını anlamaya, olumsuz davranışların altında yatan nedenleri belirlemeye ve daha uygun davranışları öğretmeye odaklanır. PBS, çevresel düzenlemeler, bireysel destek ve davranışsal stratejiler içerir. Davranış değişiklikleri, bireye özel stratejiler ve pozitif teşviklerle desteklenir. Bu yaklaşım, öğrenme ortamları, aileler ve topluluklar için uygundur ve bireyin toplum içinde etkili bir şekilde işlev görmesini destekler.

Olumlu Davranış Desteği (ODD) nedir?

Olumlu Davranış Desteği (ODD), ebeveynlerin ve bakıcıların çocuklara yeni şekillerde davranmayı öğretmek ve teşvik etmek için kullandıkları bireyselleştirilmiş ve kapsamlı bir terapidir. bu terapi yöntemi, bu davranışı tetikleyen, teşvik eden veya ödüllendiren şeyleri ortadan kaldırdığı için zorlayıcı davranışların gerçekleşme olasılığını azaltır. Ayrıca çocukların zorlayıcı davranışın yerine geçecek yeni davranışlar öğrenmelerine yardımcı olur.

Olumlu Davranış Desteği (ODD) kimler içindir?

Olumlu Davranış Desteği (ODD), otizmli çocuklar da dahil olmak üzere davranış zorlukları olan herkes içindir. Bu yaklaşım aynı zamanda zihinsel, öğrenme, gelişimsel ve sosyal zorlukları olan kişilerde de kullanılabilir.

Olumlu Davranış Desteği (ODD) ne için kullanılır?

Olumlu Davranış Desteğinin (ODD) temel amacı, çocukların yeni davranış biçimlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Pozitif Davranış Desteği (PDD) nereden geliyor?

Pozitif Davranış Desteği (PDD) 1980’lerde Uygulamalı Davranış Analizinden (ABA) evrimleşerek ortaya çıkmıştır. Hem PBS hem de ABA ‘öğrenme teorisine’ dayanmaktadır, ancak PBS kişi merkezli veya aile merkezli olmaya daha güçlü bir şekilde odaklanarak gelişmiştir. Öğrenme teorisi, insanların bir durumda nasıl davranacaklarının benzer durumlara ilişkin önceki deneyimlerine bağlı olduğunu öne sürer.

Olumlu Davranış Desteğinin (ODD) arkasındaki fikir nedir?

Pozitif Davranış Desteğinin (PDD) arkasındaki fikir, tüm davranışların bir amaca hizmet ettiğidir. Çocuklar, belirli şekillerde davrandıklarında ne elde ettiklerini veya ne ilettiklerini bildiklerinde yeni davranışlar öğrenebilirler. PBS yaklaşımı, çocukların iletişim kurmanın ve istediklerini elde etmenin yeni yollarını öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlar – örneğin, iletişim kurmak için kelimeler veya işaretler kullanarak. Bu yeni iletişim yolları, zorlayıcı davranışların yerini alabilir.

PBS yaklaşımının temel özelliği bireyselleştirilmiş bir plandır:

  • Çocukla günlük olarak ilgilenen herkes tarafından uygulanan
  • Bir davranışın meydana geldiği doğal ortamda kullanılır.

Olumlu Davranış Desteği (ODD) neleri içerir?

İlk olarak, çocuğun davranışının kulak enfeksiyonu veya diş ağrısı gibi fiziksel bir hastalıktan kaynaklanmadığından emin olmak için tıbbi bir değerlendirme yapılır. Daha sonra, bir psikolog veya başka bir profesyonel gibi eğitimli bir uygulayıcı, çocuğun ailesiyle konuşur ve çocuğun belirli bir şekilde davranarak ne elde ettiğini bulmak için çocuğun davranışını gözlemler. Bu, işlevsel değerlendirme olarak bilinir. Değerlendirmeden sonra aileler, davranışı tetikleyen unsurları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek ve mümkünse davranış için kazara verilen ödülleri durdurmak için uygulayıcı ile birlikte ayrıntılı bir plan üzerinde çalışır. Bir plana sahip olduklarında, ebeveynler çocuğa istek ve ihtiyaçlarını ifade etmek için yeni beceriler ve iletişim yolları kullanmayı öğretebilir ve teşvik edebilir.

Pozitif Davranış Desteği (PDD) otizmli çocuklara yardımcı olur mu?

Pozitif Davranış Desteği (PDD), otizmli çocuklara özel olarak uyarlanmış bir yaklaşımdır. PDD, çocukların olumlu davranışlarını teşvik ederken olumsuz davranışları azaltmayı amaçlar. Bu yaklaşım, çocukların bireysel ihtiyaçlarını ve davranışlarının altında yatan nedenleri dikkate alır. PDD, özelleştirilmiş stratejiler ve pozitif pekiştirmeler kullanarak çocukların sosyal becerilerini, iletişim yeteneklerini ve genel uyumlarını geliştirmeye yardımcı olur. Böylece, otizmli çocuklar daha uyumlu sosyal etkileşimler kurabilir ve günlük yaşamlarında daha etkili olabilirler.

Pozitif Davranış Desteği (PDD) yüksek kaliteli araştırmalarla desteklenmektedir. Bu araştırmalar PDD’nin

  • Çocukların okul performansını artırdığını
  • Çocukların bir şeyler istemesine yardımcı olur
  • Çocukların bilgi vermesine ve paylaşmasına yardımcı olur
  • Çocukların kendilerine ve başkalarına yönelik saldırganlıklarını azaltır
  • Erimeleri ve yıkıcı davranışları azaltır.

Çocuklar bu terapiden en çok tutarlı ve doğru bir şekilde uygulandığında faydalanır.

Pozitif Davranış Desteğini (PDD) kimler uygular?

Pozitif Davranış Desteği (PDD) eğitimi almış psikologlar ve diğer profesyoneller PDD terapileri geliştirebilir ve bakıcıları bunları uygulamaya koyma konusunda destekleyebilir. Bir uygulayıcıyı nerede bulabilirsiniz? Psikologları Australian Psychological Society – Find a psychologist adresinden bulabilirsiniz. Pozitif Davranış Desteği (PDD) ile ilgileniyorsanız, bu konuyu aile doktorunuzla veya çocuğunuzla çalışan diğer profesyonellerden biriyle konuşabilirsiniz. Bu konuyu NDIA planlayıcınızla, erken çocukluk dönemi ortağınızla veya varsa yerel bölge koordinatörünüzle de konuşabilirsiniz.

Ebeveyn eğitimi, öğretimi, desteği ve katılımı Çocuğunuz Olumlu Davranış Desteği (PDD) kullanan bir terapi programındaysa, katılımınız çok önemlidir. PBS planını geliştiren işbirlikçi ekipte merkezi bir rolünüz olacaktır. Bunun bir parçası olarak, planı uygulamaya koymak ve zor durumlara müdahale etmek için eğitilmeniz gerekir. PBS planını evde uygulamaktan sorumlu olacaksınız ve çocuğunuzun ilerlemesi hakkında ekibe geri bildirim sağlamada aktif bir rol oynayacaksınız.

Kaynakça

ŞUBELERİMİZ