Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının 8 Temel Bileşeni

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının 8 Temel Bileşeni

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) öğrenme bozukluğu olan çocuklar ve diğer özel çocuklar için özel eğitim programlarının temel bileşenidir. Bir yol haritası görevi görür.

Öğrencinin Mevcut Beceri Seviyesi

Her BEP, çocuğun tüm ilgi alanlarındaki mevcut performans ve becerilerinin bir tanımını içermelidir.  Çocuğun engelinin genel eğitim müfredatındaki ilerlemesini nasıl etkilediğini açıklamalıdır.

İfadeler akademisyenlere, yaşam becerilerine, fiziksel işleyişe, sosyal ve davranışsal becerilere değinir. Ayrıca, öğrencinin öğrenme kabiliyetini etkileyen diğer alanları da içerebilir.

BEP ekipleri genellikle çocuğun becerilerini belirlemek ve performansının temelini oluşturmak için resmi değerlendirmeler kullanır. Ekip, becerilerini daha fazla tanımlamak için anekdot bilgiler kullanabilir ve öğrencilerin sınıf öğretmenlerinden gelen verileri ilerletebilir.

Öğrenci İçin Yıllık Hedefler

BEP, çocuğun en az yılda bir kez güncellenmesi gereken hedefleri hakkında bilgi içermelidir. Hedefler bir öğrencinin gelecek yıl akademik becerileri ve ilgili fonksiyonel becerilerini de içerecek şekilde ne öğrenmesi gerektiğini belirtir.

Fonksiyonel beceri programlarına katılan ve alternatif değerlendirmeler alan öğrenciler için BEP ölçülebilir kısa vadeli hedefler içermelidir. Bunlar, yıllık hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemelerini ölçmek için kullanılacaktır.

Öğrencinin İlerlemesinin Takibi

BEP, amaç ve hedeflere yönelik ilerlemenin nasıl ölçüleceği ile ilgili bir açıklama içermelidir. Ayrıca, bu bilgilerin ebeveynlere nasıl bildirileceğini de açıklamalıdır.

Bu, ebeveynlere, öğrencilerinin ilerlemelerinin nasıl değerlendirileceği konusunda net bir fikir verir. Ayrıca öğrencinin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olarak onun eğitiminde etkin rol alabilmenizi sağlar.

Öğrenciye Sağlanan Özel Eğitim Hizmetleri

BEP, öğrencinin özel ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış özel eğitim programının bir tanımını içermelidir. Bu, özel olarak tasarlanmış talimatlar ve öğrencinin eğitim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için alacağı ilgili hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Öğrenciye Sağlanan Hizmetlerinin Süresi

BEP, ilgili ekibin önerdiği hizmetlerin öngörülen bir başlangıç ​​ve bitiş tarihini içermelidir. Bu, hizmetlerin ve eğitimlerin sıklığı ve nerede verilecekleriyle ilgili ayrıntıları içerir. Amaç, öğrencinizin bireysel programının ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini herkesin anlamasını sağlamaktır.

Öğrencileri Genel Eğitim Programlarına Katma

Bu bölüm çocukların en az kısıtlayıcı ortamda ve uygun ölçüde eğitilmelerini sağlar. Programı hazırlarken BEP ekibi çocuğun genel eğitim programlarındaki çocuklarla genel eğitim programlarına katılıp katılmayacağını ve nasıl katılacağını düşünmelidir.

BEP, bir öğrencinin bu derslere katılacağı süreyi belirtmelidir. Ayrıca bu kararın gerekçesini de açıklar.

Öğrenci için Uyarlamaları Test Etme

BEP, öğrenci için ne tür testlerin kullanılacağını ve bunların neden gerekli olduklarını açıklamalıdır. Bir öğrenci alternatif değerlendirmelere katılacaksa bu kararın gerekçesi BEP’te yer almalıdır.

Öğrenci İçin Geçiş Beyanı

BEP, öğrencinin beklenen mezuniyet sonrası programı için ölçülebilir hedefler içermelidir. Ayrıca öğrencinin bu hedeflere ulaşması için gereken hizmetlerin bir tanımını da içermelidir.

Geçiş hedefleri ve hizmetleri, öğrencinin okul ortamından bağımsız yaşamı teşvik etmek için tasarlanmış bir işe, mesleki programa veya başka bir programa geçmesine yardımcı olmak için gereken eğitim ve destek hizmetlerine odaklanır. Hedefler aynı zamanda öğrencinin okulda kendini gösterebilmesine hizmet etmelidir.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702