CADI KAZANI: Kafiyeler, Heceler ve Sesler Oyunu

CADI KAZANI: Kafiyeler, Heceler ve Sesler Oyunu

Karga Kiki, gizlice Küçük Cadının Cadı kitabına bakarak sihir yapmıştır. Fakat iyi okuyamadığı için sesleri birbirine karıştırmıştır. Ayrıca kafiyeleri de bilmemektedir. Bu yüzden Cadı mutfağında her şey birbirine karışmıştır. Karga Kiki, bunun bir daha olmaması için kafiyeleri, heceleri ve sesleri çalışmak istemektedir. Ona yardım edebilir miyiz?

Cadı Kazanı Kafiyeler, Heceler ve Sesler Oyunu bireylere fonolojik farkındalık kazandırmak amacıyla geliştirilmiştir. Ek olarak satın alınabilecek sesletim alıştırma kartları aracılığıyla Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluk Terapisi yapılabilir.

Yaş: 4-99

Oyuncu Sayısı: 2-4 Oyuncu

İçindekiler:

 • Kullanma kılavuzu
 • Oyun tabanı
 • 4 adet cadı oyun figürü
 • Cadı oyun figürleri için 4 adet ayaklık
 • 33 adet resim kartı
 • 20 adet soru kartı
 • 2 adet oyunu açıklayıcı kart
 • Fare maketi
 • Üçlü zar (Cadı Kazanı Kafiyeler, Heceler ve Sesler Oyununa ek olarak sesletim çalışmalarında kullanılır.)
 • Sembollü zar:
 • Kafiye bulma
 • İlk sesi tanıma
 • Kelimenin ilk sesi ile aynı olan sözcük bulma
 • Serbest görev seçimi
 • Kedi görseli

CADIYA KİM YARDIM EDECEK?

Amaç: Fonolojik farkındalık kazandırmak

Süre: 20-30 Dakika

Oyuncu Sayısı: 2-4 Oyuncu

Materyal:

 • Oyun tabanı
 • 4 adet cadı oyun figürü
 • Cadı oyun figürleri için 4 adet ayaklık
 • 33 adet resim kartı
 • 20 soru kartı
 • 2 adet oyunu açıklayıcı kart
 • Fare maketi
 • Sembollü zar
 • Üçlü zar

Uygulama Süreci: Oyuncular bir masanın etrafında toplanırlar. Oyun tabanı ise masanın ortasına yayılır.33 adet resim kartı, 20 adet soru kartı ve 2 adet oyunu açıklayıcı kart üç ayrı deste halinde oyun tabanının yan tarafına resimleri aşağıya bakacak şekilde yan yana koyulur.Oyuncular birer cadı figürü seçerler ve bu figürleri oyun tabanının sol alt köşesindeki başlangıç noktasına (Cadısüpürgesi Odası) koyarlar. Sembollü zar ve küçük fare hazırda bekletilir.

Oyunculardan okumayı bilen biri ya da yetişkin oyuncu, oyuna başlamadan önce oyunculara sesli olarak şu yönergeyi okur:Karga Kiki, gizlice Küçük Cadının Cadı kitabına bakarak sihir yapmıştır. Fakat Karga Kiki, iyi okuyamadığı için sesleri birbirine karıştırmıştır. Ayrıca kafiyeleri de bilmemektedir. Bu yüzden Cadı mutfağında her şey birbirine karışmıştır. Karga Kiki, bunun bir daha olmaması için kafiyeleri, heceleri ve sesleri çalışmak istemektedir. Ona yardım edebilir miyiz?

Oyuncular, oynama sırasını belirlemek için sırayla sayılı zarla zar atarlar.Zarla en büyük sayıyı atan oyuncu oyuna ilk sırada başlamaya hak kazanır. Oyuna ilk sırada başlayan oyuncu kenardaki resim kartlarından en üstte olanı alıp isimlendirir ve sembollü zarı atar. Üste gelen sembol, oyuncunun görevini belirler. Görevler şu şekildedir:

 • Kafiyeli sözcük bulma: Oyuncu, “papağan” kartını seçmiş ve sembollü zarda da kafiyeli sözcük bulmagelmiş olsun. Bu durumda oyuncu açmış olduğu kart ile ilgili kafiye oluşturan anlamlı bir sözcük bulup söyler. Örnek:Saksağan” Oyuncunun, oyun tabanı üzerinde kaç adım ilerleyeceği seçtiği sözcüğün hece sayısına göre değişir. Sak-sa-ğan sözcüğü üç heceli bir sözcük olduğu için oyuncu, oyun tabanı üzerinde üç adım ilerler. Eğer oyuncu papağan sözcüğüyle kafiye oluşturan bir sözcük bulamazsa uygun sözcüğü oyuncunun yerine bir sonraki sıradaki oyuncu ya da yetişkin söyler; oyuncu ise söylenen sözcüğü tekrar eder. Lakin bu durumda oyuncunun yerine kafiyeli sözcük söyleyen oyuncu ya da yetişkin 3 adım ilerler ve sıra diğer oyuncuya geçer. Papağan kartı ise kenara kaldırılır.
 • İlk sesi tanıma: Oyuncu, “papağan” kartını seçmiş ve sembollü zarda da ilk sesi tanıma gelmiş olsun. Bu durumda oyuncunun görevi /p/ sesini tanımaktır. Oyuncu, “papağan” sözcüğünün /p/ sesi ile başladığını bilirse 1 adım ilerlemeye hak kazanır; bilemezse yerinde sayar ve sıra diğer oyuncuya geçer.
 • Kelimenin ilk sesiyle aynı olan başka bir kelime bulma: Oyuncu, “papağan” kartını seçmiş ve zarda da kelimenin ilk sesiyle aynı olan başka bir kelime bulma gelmiş olsun. Bu durumda oyuncunun görevi /p/ sesi başlayan anlamlı bir kelime bulmaktır. Oyuncu, /p/ sesiyle başlayan anlamlı bir kelime bulup söyleyebilirse oyun tabanı üzerinde 1 adım ilerler; söyleyemezse yerinde sayar ve sıra diğer oyuncuya geçer.
 • Kedi: Sembollü zar atılıp kedi resmi geldiğinde ya da oyuncular oyun tablası üzerindeki kedi resmine geldiklerinde kedi, küçük fareyi çalar. Yani kedi yerine geçen oyuncu, fareyi arkasına alıp ellerinden birinin içine saklar. Sonra iki elini kapalı olarak öne doğru yumruk yapar vaziyette uzatarak diğer oyunculara gösterir. Ardından, 1-2-3; Hokus Hokus Pokus; Minik Fare Bulunsun! şeklinde bir sihir cümlesi kurar; oyuncular sırayla kapalı ellerden birini seçerler ve minik fareyi bulmaya çalışırlar. Tahmini doğru olan oyuncular birer adım ilerlerken yanlış tahminde bulunan oyuncular yerinde sayarlar. Bu oyuncuların yerine fareyi saklayan oyuncu tahmini yanlış olan oyuncu sayısı kadar adım ilerler. Bütün oyuncular, farenin bulunduğu el ile ilgili doğru tahminde bulunurlarsa fareyi saklayan oyuncu fareyi yerine koyar ve ilerlemez.
 • Karga amblemi (Joker): Sembollü zar atılıp karga amblemi geldiğindekafiyeli sözcük bulma, ilk sesi tanıma,  kelimenin ilk sesi ile aynı olan başka bir kelime bulmavekedi seçeneklerinden biri tercih edilerek eylemde bulunulur.
 • Cadı kazanı: Sembollü zar atılıp Cadı Kazanı geldiğinde soru kartlarından bir tanesi seçilip üzerindeki soru cevaplanması için rakip oyunculara sesli olarak okunur. Soruyu soran oyuncu yanlış tahminde bulunan oyuncu sayısı kadar adım ilerlemeye hak kazanır. Rakip oyunculardan doğru cevabı verenler kartın sağ üst köşesindeki nokta sayısı kadar oyun tabanı üzerinde ilerlerler; yanlış cevabı verenler yerinde sayarlar; soru kartı ise kenara kaldırılır.

Oyunun Sonu: Başlangıç noktasına ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır.

 

SİHİRLİ ÇORBA

Amaç: İşitsel ve görsel hafızayı güçlendirmek

Oyuncu Sayısı: 2-4 Oyuncu

Materyal:

 • Oyun tabanı
 • 4 adet cadı oyun figürü
 • 33 adet resim kartı
 • Üçlü zar

Uygulama Alanı: Masa

Uygulama Süreci: Oyuncular bir masanın etrafında toplanırlar. Oyun tabanı ise masanın ortasına yayılır.33 adet resim kartı karıştırılır ve oyunculara eşit bir şekilde dağıtılır. Örneğin, 2 oyuncuyla oynandığında her bir oyuncuya 16 kart verilir (artan 1 kart oyundan çıkartılır); 3 oyuncuyla oynandığında her bir oyuncuya 11 kart verilir. Oyuncular, kartları resimleri aşağıya bakacak şekilde deste halinde önlerine koyarlar; birer cadı figürü seçip bu figürleri oyun tabanının sol alt köşesindeki başlangıç noktasına (Cadı Süpürgesi Odası) koyarlar.

Oyunculardan, okumayı bilen biri ya da yetişkin oyuncu oyuna başlamadan önce oyunculara şu yönergeyi okur:“Küçük Cadı, sihirli bir çorba pişirmek istiyor; maalesef çorbanın tarifini unutmuş! Küçük Cadıya, çorbaya dahil edeceği malzemeleri aklında tutması için yardımcı olabilir miyiz?”

Oyuna ilk sırada başlayan oyuncu önündeki kartlardan en üste olanı alır ve kartın üstündeki görseli adlandırır. Daha sonra “Ben çorbama ……. katıyorum.”şeklinde cümle kurar. Örneğin; seçtiği karttaki görsel bir “sarımsak” olsun; önce görseli“sarımsak” diye adlandırır.Daha sonra“Ben çorbama sarımsak katıyorum.” şeklinde cümle kurar ve elindeki kartı oyun tabanı üzerindeki cadı kazanı görselinin üstüne koyar; Cadı Süpürgesi odasında bekleyen cadısını ise adlandırdığı kartın hece sayısı kadar ilerletir. Sıra ikinci oyuncuya geçer ve o da aynı şekilde kendi destesinin en üstündeki kartı açar ama bu sefer ilk olarak birinci oyuncunun adlandırmış olduğu kartı tekrar adlandırır ve daha sonra kendi açtığı kartı adlandırır. Örneğin; ikinci oyuncu “yengeç” kartını açmış olsun; önce “sarımsak” kartını göstererek “sarımsak” der; daha sonra “Ben çorbama sarımsak ve yengeç katıyorum.” şeklinde cümle kurar; yengeç kartını ise sarımsak resmi gözükmeyecek şekilde üstüne koyar.

Oyun, üç kişiyle oynanıyorsa sıra üçüncü oyuncuya geçer; iki kişiyle oynanıyorsa sıra yine ilk oyuncuya geçer. Oyun, bu şekilde devam eder. Bu defa sıradaki oyuncunun çorbaya giren ilk iki malzemeyi aklında tutup tekrar etmesi ve kendi seçtiği yeni malzemeyi sıraya eklemesi gerekmektedir. Örneğin; sıradaki oyuncu “kurbağa” kartını çekmiş olsun; o zaman şöyle bir cümle kurması gerekiyor: “Ben çorbama sarımsak, yengeç ve kurbağa katıyorum.”</strong>; kurbağa kartını yengeç görseli olan kartın üstüne koyar ve seçtiği kurbağa kartının hece sayısı kadar cadısını ilerletir.

Oyunculardan biri çorbaya giren malzemelerle ilgili cümle kurarken bir ya da daha fazla kartı adlandırmayı unutur ya da kartların sıralamasını karıştırırsa sıra diğer oyuncuya geçer ve yeni malzemeler sıralanmaya başlanır.

Örnek: Ben çorbama sarımsak, yengeç ve kurbağa katıyorum.” cümlesiyerineBen çorbama yengeç, sarımsak ve kurbağa katıyorum.”

Bu şekilde oyuncular ellerindeki kartlarla oynamaya devam ederler. Oyuncular, cadı figürleriyle ilerlerken oyun tabanı üstündeki kedi alanına geldiklerinde cadı kazanında bulunan yiyeceklerle ilgili cümle kurarlar; yiyecekleri cümle içinde eksiksiz ve doğru sıralayabilen oyuncular cadı kazanındaki bütün kartları kazanırlar. Daha sonra sıra diğer oyuncuya geçer ve yeni malzemeler sıralanmaya başlanır. Kedi alanına gelen oyuncu yiyecekleri cümle içinde eksiksiz ve doğru sıralayamazsa kartları alma hakkını kaybeder. Eğer oyunculardan hiç biri yiyecekleri cümle içinde eksiksiz ve doğru sıralamazsa oyunculara yiyecek kartlarını hatırlamaları için şans verilir ve kartlar bütün oyunculara gösterilir.

Oyunun sonu: Cadısını başlangıç noktasına ilk getiren oyuncu oyunu kazanır.