CAT (Children’s Apperception Test) / Çocuklar İçin Algı Testi

CAT (Children’s Apperception Test) / Çocuklar İçin Algı Testi

CAT, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan projektif bir  testtir.Test,hayvan figürleri kullanılarak düzenlenmiş on  değişik resmi içermektedir. Çocuklara her bir kart sırasıyla gösterilir ve bu kartlarla ilgili  hikaye oluşturması istenir. Oluşturulan bu hikayelerin analiziyle;

·         Beslenme sorunları,

·         Kardeş kıskançlığı,

·         Tuvalet sorunu,

·         Korkular,

·         Çocuğun agresyonu,

·         Çocuğun ebeveynlerine ilişkin algısı,

·         Ödipal dönem vb. kompleksleri ile ilgili durumlar hakkında çocuğun iç dünyasına ilişkin bilgi edinilir.